Faktor vpliva za serijsko publikacijo Toxics za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Toxics
ISSN 2305-6304
Faktor vpliva 1.122

Uvrstitve Science Edition (SE)

3005 1504 2307
Toxicology Chemical Health and Safety Health, Toxicology and Mutagenesis
Uvrstitev 30/117 2/12 44/129
Četrtina 1 1 2
IFx 0.919 0.774 1.382
IFmax 1. četrtine 3.463 2.163 30.405
IFmin 1. četrtine 1.122 1.083 1.257
IFmax 2. četrtine 1.113 1.002 1.225
IFmin 2. četrtine 0.893 0.729 0.893
IFmax 3. četrtine 0.889 0.650 0.889
IFmin 3. četrtine 0.680 0.516 0.638
IFmax 4. četrtine 0.677 0.353 0.626
IFmin 4. četrtine 0.004 0.149 0.029
ID=407292 Kreiran null
100 a2021cToxicsj1.122
200 e2305-6304
300 c3005dToxicologyu30/117x0.919y1.122z3.4630113.46321.12231.11340.89350.88960.68070.67780.004
300 c1504dChemical Health and Safetyu2/12x0.774y1.083z2.1630112.16321.08331.00240.72950.65060.51670.35380.149
300 c2307dHealth, Toxicology and Mutagenesisu44/129x1.382y0.893z1.22502130.40521.25731.22540.89350.88960.63870.62680.029