Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Soils and Sediments za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Soils and Sediments
ISSN 1439-0108/1614-7480
Faktor vpliva 1.092
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1904 1913
Earth-Surface Processes Stratigraphy
Uvrstitev 45/147 14/42
Četrtina 2 2
IFx 0.893 0.810
IFmax 1. četrtine 6.136 1.904
IFmin 1. četrtine 1.192 1.204
IFmax 2. četrtine 1.181 1.125
IFmin 2. četrtine 0.761 0.822
IFmax 3. četrtine 0.754 0.769
IFmin 3. četrtine 0.427 0.424
IFmax 4. četrtine 0.415 0.419
IFmin 4. četrtine 0.006 0.099
ID=407683 Kreiran null
100 a2021cJournal of Soils and SedimentseGermanyj1.092
200 e1439-0108
210 a1614-7480
300 c1904dEarth-Surface Processesu45/147x0.893y0.761z1.1810216.13621.19231.18140.76150.75460.42770.41580.006
300 c1913dStratigraphyu14/42x0.810y0.822z1.1250211.90421.20431.12540.82250.76960.42470.41980.099