Faktor vpliva za serijsko publikacijo Frontiers in Chemistry za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Frontiers in Chemistry
ISSN 2296-2646
Faktor vpliva 1.069
Država Switzerland

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 93/380
Četrtina 1
IFx 0.903
IFmax 1. četrtine 12.313
IFmin 1. četrtine 1.050
IFmax 2. četrtine 1.027
IFmin 2. četrtine 0.683
IFmax 3. četrtine 0.675
IFmin 3. četrtine 0.368
IFmax 4. četrtine 0.366
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=407981 Kreiran null
100 a2021cFrontiers in ChemistryeSwitzerlandj1.069
200 e2296-2646
300 c1600dGeneral Chemistryu93/380x0.903y1.050z12.31301112.31321.05031.02740.68350.67560.36870.36680.001