Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Radiological Protection za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Radiological Protection
ISSN 0952-4746/1361-6498
Faktor vpliva 0.953
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2311 2739
Waste Management and Disposal Public Health, Environmental and Occupational Health
Uvrstitev 48/106 249/532
Četrtina 2 2
IFx 1.070 1.044
IFmax 1. četrtine 3.222 11.931
IFmin 1. četrtine 1.387 1.370
IFmax 2. četrtine 1.380 1.350
IFmin 2. četrtine 0.918 0.888
IFmax 3. četrtine 0.903 0.884
IFmin 3. četrtine 0.564 0.530
IFmax 4. četrtine 0.559 0.526
IFmin 4. četrtine 0.054 0.011
ID=409765 Kreiran null
100 a2021cJournal of Radiological ProtectioneUnited Kingdomj0.953
200 e0952-4746
210 a1361-6498
300 c2311dWaste Management and Disposalu48/106x1.070y0.918z1.3800213.22221.38731.38040.91850.90360.56470.55980.054
300 c2739dPublic Health, Environmental and Occupational Healthu249/532x1.044y0.888z1.35002111.93121.37031.35040.88850.88460.53070.52680.011