Faktor vpliva za serijsko publikacijo Analytical and Bioanalytical Chemistry za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Analytical and Bioanalytical Chemistry
ISSN 1618-2642/1618-2650
Faktor vpliva 0.952
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

1303 1602
Biochemistry Analytical Chemistry
Uvrstitev 169/406 43/121
Četrtina 2 2
IFx 1.000 0.865
IFmax 1. četrtine 8.131 2.953
IFmin 1. četrtine 1.191 1.135
IFmax 2. četrtine 1.180 1.134
IFmin 2. četrtine 0.870 0.745
IFmax 3. četrtine 0.860 0.725
IFmin 3. četrtine 0.589 0.416
IFmax 4. četrtine 0.586 0.400
IFmin 4. četrtine 0.004 0.031
ID=409788 Kreiran null
100 a2021cAnalytical and Bioanalytical ChemistryeGermanyj0.952
200 e1618-2642
210 a1618-2650
300 c1303dBiochemistryu169/406x1.000y0.870z1.1800218.13121.19131.18040.87050.86060.58970.58680.004
300 c1602dAnalytical Chemistryu43/121x0.865y0.745z1.1340212.95321.13531.13440.74550.72560.41670.40080.031