Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Plant Nutrition za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Plant Nutrition
ISSN 0190-4167/1532-4087
Faktor vpliva 0.928
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1314 1102
Physiology Agronomy and Crop Science
Uvrstitev 91/173 141/356
Četrtina 3 2
IFx 1.162 0.871
IFmax 1. četrtine 10.736 3.397
IFmin 1. četrtine 1.292 1.137
IFmax 2. četrtine 1.278 1.135
IFmin 2. četrtine 0.956 0.772
IFmax 3. četrtine 0.951 0.763
IFmin 3. četrtine 0.682 0.444
IFmax 4. četrtine 0.678 0.439
IFmin 4. četrtine 0.126 0.002
ID=410198 Kreiran null
100 a2021cJournal of Plant NutritioneUnited Statesj0.928
200 e0190-4167
210 a1532-4087
300 c1314dPhysiologyu91/173x1.162y0.682z0.95103110.73621.29231.27840.95650.95160.68270.67880.126
300 c1102dAgronomy and Crop Scienceu141/356x0.871y0.772z1.1350213.39721.13731.13540.77250.76360.44470.43980.002