Faktor vpliva za serijsko publikacijo Unity and Dialogue za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Unity and Dialogue
ISSN 2335-4127/2385-8907
Faktor vpliva 0.680

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1212
Religious Studies
Uvrstitev 179/423
Četrtina 2
IFx 0.667
IFmax 1. četrtine 2.701
IFmin 1. četrtine 0.925
IFmax 2. četrtine 0.917
IFmin 2. četrtine 0.575
IFmax 3. četrtine 0.574
IFmin 3. četrtine 0.291
IFmax 4. četrtine 0.288
IFmin 4. četrtine 0.005
ID=414322 Kreiran null
100 a2021cUnity and Dialoguej0.680
200 e2335-4127
210 a2385-8907
400 c1212dReligious Studiesu179/423x0.667y0.575z0.9170212.70120.92530.91740.57550.57460.29170.28880.005