Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Applied Electrochemistry za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Journal of Applied Electrochemistry
ISSN 0021-891X/1572-8838
Faktor vpliva 0.642
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2505 1500 1603
Materials Chemistry General Chemical Engineering Electrochemistry
Uvrstitev 164/289 153/263 23/45
Četrtina 3 3 2
IFx 0.909 0.882 0.843
IFmax 1. četrtine 12.625 9.647 3.915
IFmin 1. četrtine 1.050 1.094 0.982
IFmax 2. četrtine 1.048 1.087 0.978
IFmin 2. četrtine 0.706 0.742 0.642
IFmax 3. četrtine 0.703 0.725 0.635
IFmin 3. četrtine 0.475 0.423 0.437
IFmax 4. četrtine 0.472 0.416 0.380
IFmin 4. četrtine 0.003 0.003 0.124
ID=414963 Kreiran null
100 a2021cJournal of Applied ElectrochemistryeNetherlandsj0.642
200 e0021-891X
210 a1572-8838
300 c2505dMaterials Chemistryu164/289x0.909y0.475z0.70303112.62521.05031.04840.70650.70360.47570.47280.003
300 c1500dGeneral Chemical Engineeringu153/263x0.882y0.423z0.7250319.64721.09431.08740.74250.72560.42370.41680.003
300 c1603dElectrochemistryu23/45x0.843y0.642z0.9780213.91520.98230.97840.64250.63560.43770.38080.124