Faktor vpliva za serijsko publikacijo Annales, Series Historia Naturalis za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Annales, Series Historia Naturalis
ISSN 1408-533X
Faktor vpliva 0.435
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1105 1104 1110
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Aquatic Science Plant Science
Uvrstitev 561/661 191/225 378/463
Četrtina 4 4 4
IFx 0.955 0.892 0.899
IFmax 1. četrtine 9.155 3.371 7.180
IFmin 1. četrtine 1.119 1.084 1.109
IFmax 2. četrtine 1.118 1.080 1.108
IFmin 2. četrtine 0.802 0.845 0.753
IFmax 3. četrtine 0.800 0.844 0.752
IFmin 3. četrtine 0.563 0.621 0.512
IFmax 4. četrtine 0.561 0.611 0.506
IFmin 4. četrtine 0.009 0.149 0.028
ID=418471 Kreiran null
100 a2021cAnnales, Series Historia NaturaliseSloveniaj0.435
200 e1408-533X
300 c1105dEcology, Evolution, Behavior and Systematicsu561/661x0.955y0.009z0.5610419.15521.11931.11840.80250.80060.56370.56180.009
300 c1104dAquatic Scienceu191/225x0.892y0.149z0.6110413.37121.08431.08040.84550.84460.62170.61180.149
300 c1110dPlant Scienceu378/463x0.899y0.028z0.5060417.18021.10931.10840.75350.75260.51270.50680.028