Faktor vpliva za serijsko publikacijo Slovenscina 2.0 za leto 2021

Leto 2021
Naslov serijske publikacije Slovenscina 2.0
ISSN 2335-2736
Faktor vpliva 0.277

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1203 3310
Language and Linguistics Linguistics and Language
Uvrstitev 623/780 672/840
Četrtina 4 4
IFx 0.836 0.849
IFmax 1. četrtine 4.715 7.804
IFmin 1. četrtine 1.154 1.160
IFmax 2. četrtine 1.149 1.155
IFmin 2. četrtine 0.675 0.691
IFmax 3. četrtine 0.674 0.688
IFmin 3. četrtine 0.351 0.351
IFmax 4. četrtine 0.348 0.350
IFmin 4. četrtine 0.005 0.005
ID=420917 Kreiran null
100 a2021cSlovenscina 2.0j0.277
200 e2335-2736
400 c1203dLanguage and Linguisticsu623/780x0.836y0.005z0.3480414.71521.15431.14940.67550.67460.35170.34880.005
400 c3310dLinguistics and Languageu672/840x0.849y0.005z0.3500417.80421.16031.15540.69150.68860.35170.35080.005