Faktor vpliva za serijsko publikacijo Microwaves and RF za leto 2002

Leto 2002
Naslov serijske publikacije Microwaves and RF
ISSN 0745-2993
Faktor vpliva 0.235
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2208
Electrical and Electronic Engineering
Uvrstitev 324/400
Četrtina 4
IFx 1.040
IFmax 1. četrtine 8.200
IFmin 1. četrtine 1.349
IFmax 2. četrtine 1.345
IFmin 2. četrtine 0.762
IFmax 3. četrtine 0.762
IFmin 3. četrtine 0.358
IFmax 4. četrtine 0.350
IFmin 4. četrtine 0.005
ID=43433 Kreiran null
100 a2002cMicrowaves and RFeUnited Statesj0.235
200 e0745-2993
300 c2208dElectrical and Electronic Engineeringu324/400x1.040y0.005z0.3500418.20021.34931.34540.76250.76260.35870.35080.005