Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Physical Chemistry B za leto 2003

Leto 2003
Naslov serijske publikacije Journal of Physical Chemistry B
ISSN 1520-6106/1520-5207
Faktor vpliva 1.498
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2508 2505 1606
Surfaces, Coatings and Films Materials Chemistry Physical and Theoretical Chemistry
Uvrstitev 9/87 19/216 19/133
Četrtina 1 1 1
IFx 0.869 0.828 1.050
IFmax 1. četrtine 9.131 9.131 6.560
IFmin 1. četrtine 1.130 1.062 1.197
IFmax 2. četrtine 1.113 1.056 1.193
IFmin 2. četrtine 0.708 0.687 0.882
IFmax 3. četrtine 0.657 0.685 0.867
IFmin 3. četrtine 0.350 0.401 0.576
IFmax 4. četrtine 0.342 0.395 0.530
IFmin 4. četrtine 0.019 0.003 0.010
ID=47239 Kreiran null
100 a2003cJournal of Physical Chemistry BeUnited Statesj1.498
200 e1520-6106
210 a1520-5207
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu9/87x0.869y1.130z9.1310119.13121.13031.11340.70850.65760.35070.34280.019
300 c2505dMaterials Chemistryu19/216x0.828y1.062z9.1310119.13121.06231.05640.68750.68560.40170.39580.003
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu19/133x1.050y1.197z6.5600116.56021.19731.19340.88250.86760.57670.53080.010