Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials and Manufacturing Processes za leto 2003

Leto 2003
Naslov serijske publikacije Materials and Manufacturing Processes
ISSN 1042-6914/1532-2475
Faktor vpliva 0.587
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2211 2209 2500 2210
Mechanics of Materials Industrial and Manufacturing Engineering General Materials Science Mechanical Engineering
Uvrstitev 147/236 91/187 173/269 225/384
Četrtina 3 2 3 3
IFx 0.922 0.705 0.971 0.918
IFmax 1. četrtine 10.427 2.811 13.317 10.427
IFmin 1. četrtine 1.287 1.049 1.183 1.277
IFmax 2. četrtine 1.277 1.029 1.177 1.254
IFmin 2. četrtine 0.777 0.559 0.834 0.732
IFmax 3. četrtine 0.772 0.541 0.829 0.728
IFmin 3. četrtine 0.429 0.294 0.444 0.362
IFmax 4. četrtine 0.413 0.283 0.437 0.360
IFmin 4. četrtine 0.010 0.007 0.007 0.007
ID=52430 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2003cMaterials and Manufacturing ProcesseseUnited Statesj0.587
200 e1042-6914
210 a1532-2475
300 c2211dMechanics of Materialsu147/236x0.922y0.429z0.77203110.42721.28731.27740.77750.77260.42970.41380.010
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu91/187x0.705y0.559z1.0290212.81121.04931.02940.55950.54160.29470.28380.007
300 c2500dGeneral Materials Scienceu173/269x0.971y0.444z0.82903113.31721.18331.17740.83450.82960.44470.43780.007
300 c2210dMechanical Engineeringu225/384x0.918y0.362z0.72803110.42721.27731.25440.73250.72860.36270.36080.007