Faktor vpliva za serijsko publikacijo Colorectal Disease za leto 2003

Leto 2003
Naslov serijske publikacije Colorectal Disease
ISSN 1462-8910/1463-1318
Faktor vpliva 0.262
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2715
Gastroenterology
Uvrstitev 52/87
Četrtina 3
IFx 0.556
IFmax 1. četrtine 2.757
IFmin 1. četrtine 0.884
IFmax 2. četrtine 0.844
IFmin 2. četrtine 0.403
IFmax 3. četrtine 0.399
IFmin 3. četrtine 0.120
IFmax 4. četrtine 0.109
IFmin 4. četrtine 0.009
ID=56193 Kreiran null
100 a2003cColorectal DiseaseeUnited Kingdomj0.262
200 e1462-8910
210 a1463-1318
300 c2715dGastroenterologyu52/87x0.556y0.120z0.3990312.75720.88430.84440.40350.39960.12070.10980.009