Faktor vpliva za serijsko publikacijo European Journal of Morphology za leto 2003

Leto 2003
Naslov serijske publikacije European Journal of Morphology
ISSN 0924-3860/1744-4241
Faktor vpliva 0.212
Država Netherlands

Uvrstitve Science Edition (SE)

2702 1101
Anatomy Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
Uvrstitev 25/26 24/26
Četrtina 4 4
IFx 1.073 1.006
IFmax 1. četrtine 6.794 4.247
IFmin 1. četrtine 1.052 1.353
IFmax 2. četrtine 0.958 1.342
IFmin 2. četrtine 0.727 0.776
IFmax 3. četrtine 0.713 0.745
IFmin 3. četrtine 0.392 0.479
IFmax 4. četrtine 0.368 0.453
IFmin 4. četrtine 0.054 0.109
ID=56664 Kreiran null
100 a2003cEuropean Journal of MorphologyeNetherlandsj0.212
200 e0924-3860
210 a1744-4241
300 c2702dAnatomyu25/26x1.073y0.054z0.3680416.79421.05230.95840.72750.71360.39270.36880.054
300 c1101dAgricultural and Biological Sciences (miscellaneous)u24/26x1.006y0.109z0.4530414.24721.35331.34240.77650.74560.47970.45380.109