Faktor vpliva za serijsko publikacijo Diseases of the Colon and Rectum za leto 2004

Leto 2004
Naslov serijske publikacije Diseases of the Colon and Rectum
ISSN 0012-3706/1530-0358
Faktor vpliva 1.785
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2715
Gastroenterology
Uvrstitev 3/90
Četrtina 1
IFx 0.603
IFmax 1. četrtine 2.872
IFmin 1. četrtine 0.929
IFmax 2. četrtine 0.917
IFmin 2. četrtine 0.443
IFmax 3. četrtine 0.437
IFmin 3. četrtine 0.124
IFmax 4. četrtine 0.123
IFmin 4. četrtine 0.004
ID=59882 Kreiran null
100 a2004cDiseases of the Colon and RectumeGermanyj1.785
200 e0012-3706
210 a1530-0358
300 c2715dGastroenterologyu3/90x0.603y0.929z2.8720112.87220.92930.91740.44350.43760.12470.12380.004