Faktor vpliva za serijsko publikacijo Europace za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije Europace
ISSN 1099-5129/1532-2092
Faktor vpliva 0.937
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2705 2737
Cardiology and Cardiovascular Medicine Physiology (medical)
Uvrstitev 50/207 32/73
Četrtina 1 2
IFx 0.692 1.000
IFmax 1. četrtine 3.991 10.152
IFmin 1. četrtine 0.937 1.193
IFmax 2. četrtine 0.928 1.175
IFmin 2. četrtine 0.570 0.799
IFmax 3. četrtine 0.566 0.789
IFmin 3. četrtine 0.210 0.465
IFmax 4. četrtine 0.205 0.458
IFmin 4. četrtine 0.005 0.077
ID=76259 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2005cEuropaceeUnited Kingdomj0.937
200 e1099-5129
210 a1532-2092
300 c2705dCardiology and Cardiovascular Medicineu50/207x0.692y0.937z3.9910113.99120.93730.92840.57050.56660.21070.20580.005
300 c2737dPhysiology (medical)u32/73x1.000y0.799z1.17502110.15221.19331.17540.79950.78960.46570.45880.077