Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Solution Chemistry za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije Journal of Solution Chemistry
ISSN 0095-9782/1572-8927
Faktor vpliva 0.976
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 1303 1312 1304
Physical and Theoretical Chemistry Biochemistry Molecular Biology Biophysics
Uvrstitev 52/133 94/262 109/257 36/85
Četrtina 2 2 2 2
IFx 0.982 0.928 1.021 0.926
IFmax 1. četrtine 4.277 7.801 10.152 3.773
IFmin 1. četrtine 1.133 1.124 1.159 1.225
IFmax 2. četrtine 1.129 1.115 1.157 1.170
IFmin 2. četrtine 0.868 0.847 0.894 0.829
IFmax 3. četrtine 0.862 0.845 0.883 0.819
IFmin 3. četrtine 0.549 0.563 0.647 0.485
IFmax 4. četrtine 0.549 0.554 0.645 0.475
IFmin 4. četrtine 0.012 0.009 0.026 0.044
ID=76996 Kreiran null
100 a2005cJournal of Solution ChemistryeUnited Statesj0.976
200 e0095-9782
210 a1572-8927
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu52/133x0.982y0.868z1.1290214.27721.13331.12940.86850.86260.54970.54980.012
300 c1303dBiochemistryu94/262x0.928y0.847z1.1150217.80121.12431.11540.84750.84560.56370.55480.009
300 c1312dMolecular Biologyu109/257x1.021y0.894z1.15702110.15221.15931.15740.89450.88360.64770.64580.026
300 c1304dBiophysicsu36/85x0.926y0.829z1.1700213.77321.22531.17040.82950.81960.48570.47580.044