Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials and Manufacturing Processes za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije Materials and Manufacturing Processes
ISSN 1042-6914/1532-2475
Faktor vpliva 0.636
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2209 2210 2211 2500
Industrial and Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Mechanics of Materials General Materials Science
Uvrstitev 86/195 229/395 150/246 177/285
Četrtina 2 3 3 3
IFx 0.707 0.949 0.992 1.002
IFmax 1. četrtine 4.021 11.568 11.568 11.568
IFmin 1. četrtine 1.007 1.306 1.339 1.258
IFmax 2. četrtine 0.999 1.304 1.318 1.256
IFmin 2. četrtine 0.520 0.734 0.823 0.888
IFmax 3. četrtine 0.498 0.732 0.821 0.879
IFmin 3. četrtine 0.227 0.361 0.419 0.437
IFmax 4. četrtine 0.224 0.358 0.415 0.429
IFmin 4. četrtine 0.006 0.018 0.019 0.017
ID=79035 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2005cMaterials and Manufacturing ProcesseseUnited Statesj0.636
200 e1042-6914
210 a1532-2475
300 c2209dIndustrial and Manufacturing Engineeringu86/195x0.707y0.520z0.9990214.02121.00730.99940.52050.49860.22770.22480.006
300 c2210dMechanical Engineeringu229/395x0.949y0.361z0.73203111.56821.30631.30440.73450.73260.36170.35880.018
300 c2211dMechanics of Materialsu150/246x0.992y0.419z0.82103111.56821.33931.31840.82350.82160.41970.41580.019
300 c2500dGeneral Materials Scienceu177/285x1.002y0.437z0.87903111.56821.25831.25640.88850.87960.43770.42980.017