Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Social Welfare za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije International Journal of Social Welfare
ISSN 1369-6866/1468-2397
Faktor vpliva 0.522
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312
Sociology and Political Science
Uvrstitev 368/528
Četrtina 3
IFx 1.016
IFmax 1. četrtine 6.000
IFmin 1. četrtine 1.340
IFmax 2. četrtine 1.336
IFmin 2. četrtine 0.817
IFmax 3. četrtine 0.814
IFmin 3. četrtine 0.459
IFmax 4. četrtine 0.454
IFmin 4. četrtine 0.006
ID=80130 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2005cInternational Journal of Social WelfareeUnited Kingdomj0.522
200 e1369-6866
210 a1468-2397
400 c3312dSociology and Political Scienceu368/528x1.016y0.459z0.8140316.00021.34031.33640.81750.81460.45970.45480.006