Faktor vpliva za serijsko publikacijo Wiener Klinische Wochenschrift za leto 2005

Leto 2005
Naslov serijske publikacije Wiener Klinische Wochenschrift
ISSN 0043-5325/1613-7671
Faktor vpliva 0.501
Država Germany

Uvrstitve Science Edition (SE)

2700
General Medicine
Uvrstitev 197/460
Četrtina 2
IFx 0.671
IFmax 1. četrtine 12.153
IFmin 1. četrtine 0.888
IFmax 2. četrtine 0.885
IFmin 2. četrtine 0.418
IFmax 3. četrtine 0.418
IFmin 3. četrtine 0.161
IFmax 4. četrtine 0.159
IFmin 4. četrtine 0.000
ID=81486 Kreiran null
100 a2005cWiener Klinische WochenschrifteGermanyj0.501
200 e0043-5325
210 a1613-7671
300 c2700dGeneral Medicineu197/460x0.671y0.418z0.88502112.15320.88830.88540.41850.41860.16170.15980.000