Faktor vpliva za serijsko publikacijo Acta Chimica Slovenica za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Acta Chimica Slovenica
ISSN 1318-0207/1580-3155
Faktor vpliva 0.343
Država Slovenia

Uvrstitve Science Edition (SE)

1600
General Chemistry
Uvrstitev 212/272
Četrtina 4
IFx 0.965
IFmax 1. četrtine 16.010
IFmin 1. četrtine 1.068
IFmax 2. četrtine 1.060
IFmin 2. četrtine 0.659
IFmax 3. četrtine 0.658
IFmin 3. četrtine 0.393
IFmax 4. četrtine 0.392
IFmin 4. četrtine 0.001
ID=8368 Kreiran null
100 a1999cActa Chimica SlovenicaeSloveniaj0.343
200 e1318-0207
210 a1580-3155
300 c1600dGeneral Chemistryu212/272x0.965y0.001z0.39204116.01021.06831.06040.65950.65860.39370.39280.001