Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Physical Chemistry B za leto 2006

Leto 2006
Naslov serijske publikacije Journal of Physical Chemistry B
ISSN 1520-6106/1520-5207
Faktor vpliva 1.413
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

1606 2508 2505
Physical and Theoretical Chemistry Surfaces, Coatings and Films Materials Chemistry
Uvrstitev 16/137 14/94 31/222
Četrtina 1 1 1
IFx 0.971 0.824 0.867
IFmax 1. četrtine 4.579 7.744 8.566
IFmin 1. četrtine 1.151 1.138 1.170
IFmax 2. četrtine 1.149 1.136 1.159
IFmin 2. četrtine 0.870 0.668 0.684
IFmax 3. četrtine 0.867 0.632 0.680
IFmin 3. četrtine 0.570 0.330 0.423
IFmax 4. četrtine 0.567 0.324 0.418
IFmin 4. četrtine 0.025 0.008 0.032
ID=88862 Kreiran null
100 a2006cJournal of Physical Chemistry BeUnited Statesj1.413
200 e1520-6106
210 a1520-5207
300 c1606dPhysical and Theoretical Chemistryu16/137x0.971y1.151z4.5790114.57921.15131.14940.87050.86760.57070.56780.025
300 c2508dSurfaces, Coatings and Filmsu14/94x0.824y1.138z7.7440117.74421.13831.13640.66850.63260.33070.32480.008
300 c2505dMaterials Chemistryu31/222x0.867y1.170z8.5660118.56621.17031.15940.68450.68060.42370.41880.032