Faktor vpliva za serijsko publikacijo Microwaves and RF za leto 1999

Leto 1999
Naslov serijske publikacije Microwaves and RF
ISSN 0745-2993
Faktor vpliva 0.210
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2208
Electrical and Electronic Engineering
Uvrstitev 279/333
Četrtina 4
IFx 0.872
IFmax 1. četrtine 6.944
IFmin 1. četrtine 1.165
IFmax 2. četrtine 1.157
IFmin 2. četrtine 0.692
IFmax 3. četrtine 0.691
IFmin 3. četrtine 0.348
IFmax 4. četrtine 0.347
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=9349 Kreiran null
100 a1999cMicrowaves and RFeUnited Statesj0.210
200 e0745-2993
300 c2208dElectrical and Electronic Engineeringu279/333x0.872y0.003z0.3470416.94421.16531.15740.69250.69160.34870.34780.003