Faktor vpliva za serijsko publikacijo Materials Research Innovations za leto 2006

Leto 2006
Naslov serijske publikacije Materials Research Innovations
ISSN 1432-8917/1433-075X
Faktor vpliva 0.604
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2210 2211 2500 3104
Mechanical Engineering Mechanics of Materials General Materials Science Condensed Matter Physics
Uvrstitev 235/411 155/255 180/296 236/356
Četrtina 3 3 3 3
IFx 0.935 0.965 0.997 0.970
IFmax 1. četrtine 10.318 10.318 10.318 8.895
IFmin 1. četrtine 1.320 1.329 1.321 1.243
IFmax 2. četrtine 1.319 1.321 1.303 1.237
IFmin 2. četrtine 0.716 0.731 0.767 0.807
IFmax 3. četrtine 0.712 0.718 0.765 0.805
IFmin 3. četrtine 0.370 0.420 0.381 0.471
IFmax 4. četrtine 0.367 0.416 0.372 0.468
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013 0.028 0.024
ID=93731 Kreiran 10.09.2021 SNIP::IZUM
100 a2006cMaterials Research InnovationseUnited Kingdomj0.604
200 e1432-8917
210 a1433-075X
300 c2210dMechanical Engineeringu235/411x0.935y0.370z0.71203110.31821.32031.31940.71650.71260.37070.36780.005
300 c2211dMechanics of Materialsu155/255x0.965y0.420z0.71803110.31821.32931.32140.73150.71860.42070.41680.013
300 c2500dGeneral Materials Scienceu180/296x0.997y0.381z0.76503110.31821.32131.30340.76750.76560.38170.37280.028
300 c3104dCondensed Matter Physicsu236/356x0.970y0.471z0.8050318.89521.24331.23740.80750.80560.47170.46880.024