СВЕ библиотеке (узајамна библиографско-каталошка база података COBIB.SR)
 • Синтаксичко-стилистичке особености глаголских облика у песмама Женидба бега Љубовића и Зирка Кајовића Радована Бећировића
  Сретковић, Арсеније, 1995- = Sretković, Arsenije, 1995-
  У раду се са стилистичког и синтаксичког становишта разматрају глаголски облици из песама Женидба бега Љубовића и Зирка Кајовића. Поступак анализе обухвата синтаксички индика- тив, синтаксички ... релатив, квалификатив, гномски облик, приповедачки облик и апсолутив. Разматрају се референцијалност и нереференцијалност глаголских облика. Имајући у виду да се глаголски облици најчешће комбинују, разматрају се стилистички ефекти комбинација глаголских облика. Циљ овога рада јесте утврђивање инвентара глаголских облика и њихо- вих синтаксичко-стилистичких особености. У раду је коришћена аналитичко-дескриптивна метода. Анализа је показала да се у песмама Радована Бећировића среће богат инвентар глаголских облика. За означавање прошлости употребљавају се перфекат, крњи перфекат, плусквамперфекат, имперфекат, аорист и презент у својој секундарној функцији. У обема песмама будућност се исказује футуром првим, а осим њега у песми Женидба бега Љубовића среће се футуроид. Презент, аорист, имперфекат и крњи перфекат, јесу облици чије сти- листичке особености доприносе актуелности, доживљености, динамичности и драматичности догађаја о којима се саопштава. У томе им се придружује императив - глаголски начин.
  Врста грађе - чланак, саставни део
  Година - 2021
  Језик - српски
  COBISS.SR-ID - 51393033