opac.detail-results.cobib-title opac.detail-results.cobib-title2
 • 50. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 16 - 20. IX 2020.. 1, Српски језик и књижевност данас - теоријско-методолошки аспекти проучавања, рецепције и превођења
  Naučni sastanak slavista u Vukove dane (50 ; 2020 ; Beograd)
  opac.local.formats.materialDescr - opac.mattype.book
  opac.local.formats.publisher - Београд : Филолошки факултет, Међународни славистички центар, 2021
  opac.local.formats.language - srp
  opac.local.formats.isbn - 978-86-6153-672-4
  opac.search.results.cobbis-id - 42098697

opac.detail-results.hold.lib-inst opac.detail-results.hold.place opac.detail-results.hold.acronym opac.detail-results.hold.for-loan opac.detail-results.hold.stock
70036
opac.detail-results.hold.no-cobiss-lib
opac.hold.o_forhome 1 opac.hold.o_copies
70053
opac.detail-results.hold.no-cobiss-lib
opac.hold.o_forhome 1 opac.hold.o_copies
70501
opac.detail-results.hold.no-cobiss-lib
opac.hold.o_forhome 1 opac.hold.o_copies
70000
opac.detail-results.hold.no-cobiss-lib
opac.hold.o_readroom 2 opac.hold.o_copies
opac.hold.o_cirnotpossible 7 opac.hold.o_copies
80017
opac.detail-results.hold.no-cobiss-lib
opac.hold.o_readroom 1 opac.hold.o_copies
opac.hold.o_cirnotpossible 1 opac.hold.o_copies