Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)
 • Застава
  Врста грађе - новине
  Издавање и производња - Пешта : С. Милетић, 1866-1914 ; 1919-1929
  Језик - српски
  ISSN - 1451-2866
  COBISS.SR-ID - 12193287

Сигнатура П фол 63, РПСр V 9, 11762
Године/годишта 1866-1929
Одељење Годиште Година Бр. свеске
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
Патронат Ј. Ј. Змај 1928 23-47
Патронат Ј. Ј. Змај 1927 1-297
Патронат Ј. Ј. Змај 1927 1-297
Патронат Ј. Ј. Змај 1926 1-299_дод.<уз бр. 5>
Патронат Ј. Ј. Змај 1909 ВЕЧ.ЛИСТ<1-285>_ЈУТ.ЛИСТ<1-285>
Патронат Ј. Ј. Змај 1908 ВЕЧ.ЛИСТ<1-288>_ЈУТ.ЛИСТ<1-37,39-288>
Патронат Ј. Ј. Змај 1906 ВЕЧ.ЛИСТ<1-273>_ЈУТ.ЛИСТ<2-21,25-254>
Патронат Ј. Ј. Змај 1906 ЈУТ.ЛИСТ<1-254>_ВЕЧ.ЛИСТ<1-274>_ДОД.<уз бр. 198>
Патронат Ј. Ј. Змај 1903 1-289
Патронат Ј. Ј. Змај 1902 1-287_дод.<уз бр. 107>
Патронат Ј. Ј. Змај 1901 1-290_дод.<уз бр.7,30,35,38,53,77>
Патронат Ј. Ј. Змај 1899 14,21,28,33-38,45,47,49,52-53,57,62-63,67-69,73,75-77,80,83-87,89,92-95,97-98,100-102,104-112,130-131,137,140,142,145-147,152-153,166,169,175-178,180,183,186,190-191,194-195<дод. бр. 109>
Патронат Ј. Ј. Змај 1897 134,137,139,153,166,175-176,189,193,195-196
лична библ. П. Попадића - периодика 1892 1-200_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1886 1-201_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1885 1-203_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1884 1-202_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1883 1-198_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1874 1-153_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1871 1-152_дод.<16 додатака и 2 прилога>
лична библ. П. Попадића - периодика 1868 1-104_дод.
лична библ. П. Попадића - периодика 1867 64-117_дод.
раритети, периодика - српски језик 1867 1-117_дод.<уз бр. 31,101><Прилог за уређење митрополитско-црквеног и народношколског савета>
раритети, периодика - српски језик 1866 1-93_дод.<уз бр.1-2,7,10,13-14,17,19,25,34,39,84,88,91><Прилог "Застави">
Библиотека породице Алексијевић – периодика 1887 52,117,142-143,145-148
Библиотека породице Алексијевић – периодика 1886 88,91-93,149
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1929 57
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1926 5
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1924 6,95
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1923 217,220,222-223,245
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1914 3
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1907 147<оштећен>
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1901 232
периодика 1929 1-78
периодика 1928 1-75+76-147+148-222+223-298
периодика 1927 1-72+73-143+144-221+222-297
периодика 1926 1-72+73-144+145-222+223-299<дод.бр. 5>
периодика 1925 1-72+73-145+146-223+224-300
периодика 1924 1-73+74-144+145-222+223-256,258-300
периодика 1923 1-72+73-145+146-223+224-300
периодика 1922 1-44+45-95+96-143+144-194+195-247+248-299
периодика 1921 1-71+72-144+145-222+223-298<дод.бр. 10,32,35,41,50,52,56,58,62,65,68,80,90,92,98,101,102,107,108,114,119,125,131,137,142,147,153,164,170,176,178>
периодика 1920 2-54+55-90,92-144+145-151,153-186,188-203,205-216+217-226,228-284,286-293<дод.бр. 6,43,47,59,63,65,68,71,74,75,77,80,83,93,98,103,106,114,118,120,123,127,128,131,137,141,143,145,148,154,159,163,165,168,171,174,176,179,182,185,190,192,198,200,202,206,208,210,215,221,245,251>
периодика 1919 1-63+64-124+125-210+211-268<дод.бр. 26,39,106,117,122,128,133,140,145,151,156,161,167,183,199,234,248,251,258>
периодика 1914 1-14,16-141,146-149
периодика 1914 2-55,57-72+73-100,102-125,127-141,144-145+147-150<дод.бр. 4,10,13,19,24,30,36,48,54,60,66,68,71,77,81,86,91,95,96,103,104,108,114,118,124,130,136,141,147>
периодика 1913 1-135+136-293<дод.бр. 293>
периодика 1913 1-73+74-144+145-218+219-289<дод.бр. 62,70,85,86,90,111,122,127,134,144,152,161,162,167,173,198,235>
периодика 1912 1-119+120-174,176-202,204-298<дод.бр. 282>
периодика 1912 1-37,39-70+71-141+142-212+213-284<дод.бр. 282>
периодика 1911 1-71+72-139+140-212+213-285<божићни дод. бр. 280>
периодика 1911 2-285
периодика 1910 1-93+94-189+190-268,270-286
периодика 1910 1-109+110-287
периодика 1909 25,52,61,63,67-68,120,126,135,148,154,159,165,169,175,186,191,196,201,207,224,230,235,241,247,253,258,264,268,285
периодика 1909 1-65,67-68+69-139+140-211+212-285
периодика 1909 1-38,42-44,46-53,56,60-61,63,65,67,69-71,73-89,91,93-94,99-106,109-110,113-123,126,137-138,154,159,165,169,178-190,192,194-196,201-214,217-236,238-262,264-271,273-278,283-288
периодика 1909 1-69+70-140+141-207,209-211+212-281,283-285
периодика 1908 80,81,137,146-148,198,199,201,214,219,229,238,254,256,261,270,275
периодика 1908 1-72+73-141+142-216+217-288
периодика 1908 1-287
периодика 1908 1-141+142-287
периодика 1907 1-74+75,76,78-135,137,139-145+146-195,197-215+216-286
периодика 1907 1-4,6,8,10-14,19-22,24,25,27-34,36-38,41,44,47,50,52,53,63-70,72-77,80,83,87,89,92-109,112,115,117,120-126,129-132,134-142,144-162,164-175,177-180,182,191,192,195-197,199-202,204,205,207-213,215,217,220,221,231,235,237,238,240-250,254,258,262-266,273,275-281,284
периодика 1907 1-143+144-284<прил.бр. 284>
периодика 1906 60,64,72,75,87,92,98,198,258,274
периодика 6 1-60+61-131+132-204+205-274
периодика 1906 11,15,18,19,35,41-44,46-51,53,55,57,59,62-65,72,73,84,85,89,92-94,96-100,103,105-110,112,114-120,122-128,130-145,147,160,172,174,175,195,206,224,227,230,231,233,237,239-241,243,244,248-251
периодика 1906 1-254
периодика 1905 1-6,8-25,27-40,42-52,54-167,169-180,182-284,286
периодика 1905 70,87,90,108,115,120,122,126,129,132,138,139,141,142,144,146,149-154,156-158,162,163,166-169,171-175,177-181,183,185,187-190,192,193,195-198,202,204,209,210,216,219-221,224,225,227,236,237,239,241-243,253,255,266,268,272,279,287,293,295,297,298,309
периодика 1905 2-77+78-153+154-232+233-310<прил.бр. 1>
периодика 1904 201-209,211-294
периодика 1904 201-294
периодика 1904 202-207,209-263,265-277,279-298
периодика 1904 202-263,265-298
периодика 1904 16,22,28,34,40,46,52,58,72,74,79,97,102,113,123-127,131,137,186,198
периодика 1904 1-48+49-97+98-145+146-200
периодика 1903 1-72+73-142+143-190,192-216+217-231,234-265,267-271,273-288
периодика 1902 1-72+73-143+144-217+218-287<дод.бр. 107>
периодика 1901 18
периодика 1901 1-66,70-76+77-147+148-219+220-227,229-289
периодика 1900 1-72+73-102,104-143+144-217+218-285
периодика 1899 51,55,59
периодика 1899 1-100+101-201<дод.бр. 1,5,19,20,23,87,109,148,160,170,192,199>
периодика 1898 1-99+100-198<дод.бр. 4,24,52,54,162,180,198>
периодика 1897 1-97+98-200<дод.бр. 36,47,56,66,94,105,197>
периодика 1896 1-196
периодика 1896 1-96+97-196<дод.бр. 23,68,93,171,194>
периодика 1895 1-201
периодика 1895 1-101+102-201<дод.бр. 31,199>
периодика 1894 1-200
периодика 1894 1-101+102-200<дод.бр. 4,20,197,198>
периодика 1893 1-198
периодика 1893 1-198<дод.бр. 50,75,90,188,196>
периодика 1892 1-200
периодика 1892 1-200<дод.бр. 10,14,22,29,30,33,38,41,46,60,65>
периодика 1891 1-198
периодика 1891 1-68+69-131+132-198<дод.бр. 21,95,99,126,139,165,166,169,173,174,196>
периодика 1890 1-200
периодика 1890 1-98+99-200
периодика 1889 1-202
периодика 1889 1-101+102-202<дод.бр. 195>
периодика 1888 1-200
периодика 1888 1-66+67-135+136-200<прил..бр. 128,147>
периодика 1887 1-197
периодика 1887 1-64+65-131+132-197<дод.бр. 129,195>
периодика 1886 1-98+99-201
периодика 1886 1-201<дод.бр. 174><прил.бр. 41,56,91,198>
периодика 1885 1-203
периодика 1884 1-99+100-202
периодика 1884 1-202<дод.бр. 18,42,103><прил.бр. 55,56,74,79,122,127,165,166,173>
периодика 1883 1-155,157-198
периодика 1883 1-99+100-198<дод.бр. 4,11,31,47,82,89,127,196>
периодика 1882 1-200
периодика 1882 1-101+102-200<дод.бр. 13,17,21,30,52,79,103,113,168,198>
периодика 1881 1-199
периодика 1881 1-66+67-132+133-199<дод.бр. 4,18,23,79,85,94,98,101,104,108,120,140,151>
периодика 1880 1-98+99-196
периодика 1880 1-98+99-203<дод.бр. 4,8,87,89,93>
периодика 1879 54,170
периодика 1879 1-42,44-57+58-134+135-200,203<дод.бр. 5,5,62,117,119,128,155,159,16,168>
периодика 1878 143,154-194,196-198,202
периодика 1878 1-101+102-204<дод.бр. 4,47,101,114>
периодика 1877 1-42,44-48,50-60,62-64,67-76,78-83,86-90,92-200
периодика 1877 1-100+101-200<дод.бр. 27,198>
периодика 1876 1-197
периодика 1876 1-97+98-197<дод.бр. 2,22,54,76,113,122,146,151,196>
периодика 1875 1-37,39-54,56-64,67-94,96-102,104-121,123-143,146-155,157-173
периодика 1875 1-75+76-173<дод.бр. 65,82,109>
периодика 1874 99,107-110,145
периодика 1874 1-76+77-153<дод.бр. 76,113,122,151><прил.бр. 50,83,119>
периодика 1873 1-75+76-152
периодика 1873 1-75+76-152<дод.бр. 1,16,24,34,37,43,54,63,70,73,87,92,101,104,106,109,128,151,152>
периодика 1872 1-76+77-153
периодика 1872 1-51+52-102+103-153<дод.бр. 32,34,36,40,44,47,57,61,64,66,72,75,78,80,86,90,91,101,120,136,139,153><прил.бр. 22,42,48,99,144,149,151,152,153>
периодика 1871 1-76+77-87,89-92,94-106,108-117,119-121,123-139,141,142,144-148
периодика 1871 1-22,24,25,27-138,140-144,146-153<+дод.бр. 1,27,32,33,353,43,58,62,65,66,71,76,88,127,131><+прил.бр. 10,11,15,31,37,47,68,81,105,117,121,124,125,149>
периодика 1870 1-152
периодика 1870 1-74+75-152<дод.бр. 1,24,47,54,59,61,63,64,66,68,69,71,72,74><прил.бр. 36>
периодика 1869 1-46,48-51+52-103+104,106-123,125-133,135-153
периодика 1869 1-51+52-103+104-153<дод.бр. 71,77,86,90,152,153><прил. бр. 17,27,101>
музејска збирка периодике 1903 132-133,135,140,144,146,148,150,152,158,164,170,174,190,219,225,231,237,243
музејска збирка периодике 1869 1-153


loading ...
loading ...
loading ...