Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)

Сигнатура РПСр I 18,
Године/годишта 1840-1844
Одељење Годиште Година Бр. свеске
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
раритети, периодика - српски језик 1843-1844
раритети, периодика - српски језик 1843-1844
раритети, периодика - српски језик 1843-1844
раритети, периодика - српски језик 1843-1844
раритети, периодика - српски језик 1842
раритети, периодика - српски језик 1842
раритети, периодика - српски језик 1841
раритети, периодика - српски језик 1841
раритети, периодика - српски језик 1840
раритети, периодика - српски језик 1840
раритети, периодика - српски језик 1840
раритети, периодика - српски језик 1839
раритети, периодика - српски језик 1839
раритети, периодика - српски језик 1839
библиотека Владимира Отовића - периодика 1841
библиотека Владимира Отовића - периодика 1840