Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)

Сигнатура П III 316
Године/годишта 1862-1863, 1874-1893
Одељење Годиште Година Бр. свеске
Патронат Ј. Ј. Змај 1892 1-51<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1892 1-51
Патронат Ј. Ј. Змај 1891 1-52<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1891 1-52
Патронат Ј. Ј. Змај 1890 1-52<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1889 1-50<+дод.бр. 9>
Патронат Ј. Ј. Змај 1889 1-2,5,7-50<+дод.бр. 2,5,6,50>
Патронат Ј. Ј. Змај 1886 1-51_дод.<+садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1885 1-51
Патронат Ј. Ј. Змај 1884 1-51<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1883 1-51_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1882 1-51_дод.<+садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1881 1-25,27-51+дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1880 1-51_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1879 1-51_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1878 1-51_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1877 1-51_дод.<садржај>
микрофилм (касета)
Патронат Ј. Ј. Змај 1877 1-51_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1876 1-36
Патронат Ј. Ј. Змај 1876 1-36_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1875 1-35_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1875 1-36_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1875 1-36_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1874 1-36_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1874 1-36_дод.<садржај>
Патронат Ј. Ј. Змај 1863 1-12
Патронат Ј. Ј. Змај 1862 1-17,19-24,31-36
Патронат Ј. Ј. Змај 1862 1-36
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
микрофилм (касета)
лична библ. Аврама Ђукућа - периодике 1892 1-51
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1889 19-50+ДОД.<уз бр. 10-12,14-15,18-19,26-27>
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1888 1-50+САДРЖАЈ
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1884 1-52
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1881 1-50
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1881 1-51
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1880 1-51
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1877 1-51+садржај
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика 1874 1-36+садржај
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1891 1-52+садржај
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1890 1-52+садржај
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1878 1-36+садржај
раритети, периодика - српски језик 1882 1-51_дод.<Позив на претплату за 1883>
раритети, периодика - српски језик 1881 1-51_дод.<Позив на претплату за 1882>
раритети, периодика - српски језик 1863 1,3-12
раритети, периодика - српски језик 1863 1-3,5-8,10-11
раритети, периодика - српски језик 1863 1-12
раритети, периодика - српски језик 1863 1-12
раритети, периодика - српски језик 1862 1,5-6,17
раритети, периодика - српски језик 1862 2-12,14-35
раритети, периодика - српски језик 1862 1-36
раритети, периодика - српски језик 1862 1-36
лична библ. П. Попадића - периодика 1893 1-18,19
лична библ. П. Попадића - периодика 1-51
лична библ. П. Попадића - периодика 1-36
лична библ. П. Попадића - периодика 1-36
лична библ. П. Попадића - периодика 1863 1-12
лична библ. П. Попадића - периодика 1862 1-35
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1892 1-51
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1891 2-52
периодика 1892 1-3_4/5_6-10_11/12_13-15_16/17-18/19_ДОД.<љубав и захвалност>
периодика 1892 1-51
периодика 1891 1-52
периодика 1890 1-52
периодика 1889 1-50
периодика 1888 1-51
периодика 1888 1-51
периодика 1887 1-51
периодика 1887 1-51
периодика 1887 1-25+26-51
периодика 1886 1-51
периодика 1886 1-51
периодика 1885 1-51
периодика 1885 1-51
периодика 1884 1-52
периодика 1884 1-52
периодика 1884 1-52
периодика 1883 1-51
периодика 1882 1-51
периодика 1882 1-51
периодика 1881 1-51
периодика 1880 1-51
периодика 1879 1-51+ПРИЛ.<Поштованој публици српској!>
периодика 1878 1-51
периодика 1-31,33-48
периодика 1877 1-51
периодика 1876 1-36
периодика 1874 1-36
периодика 1874 1-36
периодика 1878 1-51
музејска збирка периодике 1893 1-3_4/5_6-10_11/12_13-15_16/17
музејска збирка периодике 1893 1-3_4/5_6-10_11/12_13-15_16/17-18/19
музејска збирка периодике 1892 1-51
музејска збирка периодике 1891 1-52
музејска збирка периодике 1891 1-52
музејска збирка периодике 1889 1-20,22,24-25,28-50
музејска збирка периодике 1888 1-51
музејска збирка периодике 1888 1-51
музејска збирка периодике 1887 1-50
музејска збирка периодике 1887 1-51
музејска збирка периодике 1887 1-51
музејска збирка периодике 1886 1-51
музејска збирка периодике 1885 1-51
музејска збирка периодике 1885 1-51
музејска збирка периодике 1884 1-51
музејска збирка периодике 1884 1-52
музејска збирка периодике 1883 1-51
музејска збирка периодике 1883 1-51
музејска збирка периодике 1882 1-51
музејска збирка периодике 1882 1-51
музејска збирка периодике 1881 1-51
музејска збирка периодике 1880 1-51
музејска збирка периодике 1879 1-51
музејска збирка периодике 1879 1-51+ПРИЛ.
музејска збирка периодике 1878 1-51
музејска збирка периодике 1877 32
музејска збирка периодике 1877 1-51
музејска збирка периодике 1876 1-15,17-31,33,35-36
музејска збирка периодике 1876 1-36
музејска збирка периодике 1875 1-36
музејска збирка периодике 1875 1-36
музејска збирка периодике 1874 1-36


loading ...
loading ...
loading ...