Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)

Сигнатура П фол. 1676, П фол. 1359, П фол. 594, П фол. 2112
Године/годишта редовни доток 1904-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Годиште Година Бр. свеске
периодика 2023 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2<садржи и 1,2 мај>+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sadrži i 1,2 jan. 2024>
периодика 2022 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2<sadrži i 1,2 maj>+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sadrži i 1,2 jan.2023>
периодика 2021 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sadrži i 1,2 jan.2022>
периодика 2020 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2<садржи и 1,2,3. мај>+МАЈ1+МАЈ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<садржи и 1,2 јан.2021>
периодика 2019 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2<садржи и 1,2 мај>+МАЈ1+MAJ2++ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2<сем 18>+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<садржи и 1,2 јан. 2020>
периодика 2018 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2<садржи и 1,2мај>+MAJ1+MAJ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+OKT.1+OKT.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<садржи и 1,2 јан.2019>
периодика 2017 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ.1+МАРТ.2+АПР.1+АПР.2+МАЈ1+МАЈ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2
периодика 2016 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2+МАЈ1+МАЈ2+ЈУН1+JУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2
периодика 2015 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика 2014 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2<sem 27.02>+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2<sem 22.02, 28.02>+MART1<sem 15.03>+MART2<sem 20.03, 27.03>+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1<sem 15.08.>+AVG.2+SEPT.1+SEPT.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL.2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2<sem 28.06.>+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEPT.1+SEPT.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2<sem 22.11.,23.11.,24.11.>+DEC.1+DEC.2<sem 16.,29.>
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sem 30.12.>
периодика 13-16
периодика 34180-34207+DOD.+34208-34216,34218-34233,34235-34285,34287-34385+DOD.1+DOD.2+DOD.3+DOD.4+DOD.5+DOD.6+DOD.7+34386-34416+DOD.8+DOD.9+DOD.10+DOD.11+DOD.12+34417-34472,34474-34538
периодика 2
периодика 6
периодика 2008 JAN.<3+8+14+21+28>+FEB.<4+11+18+25>+MART<3+10+17+24+31>+APR.<7+14+ 28>+MAJ<5+12+19+26>+JUN<2+9+16+23+30>+JUL<7+14+21+28>+AVG.<3+10+17+24>+SEP.<1 +8+15+22+29>
периодика 2008 33820-33854,33856-33867,33869-33906,33908-33930,33932-33965+DOD.+33966-34057+SPEC.DOD.1+SPEC.DOD.2+34058-34169,34171-34177
периодика JAN.<8>+FEB.<12+19+26>+MART<5+12+19+26>+APR.<2+16+23+30>+MAJ<7+14+21+28>+JUN<4+18+25>+JUL<9+23+30>+AVG.<6+13+20+27>+SEP.<3+10+17+24>+OKT.<1+15+22+29>+NOV.<5+12+19+26>+DEC.<3+10+17+24>
периодика 2007 33462-33723,33725-33728,33730-33815,33817-33818
периодика NOV.<13>_DEC.<4+18+25>
периодика 2006 33104-33461
периодика 2005 ЈАН.+ФЕБ.+МАРТ+АПР.+МАЈ+ЈУН+ЈУЛ+АВГ.+СЕП.+ОКТ.+НОВ.+ДЕЦ.<32744-32755,32757-32948,32950-33103>
периодика 32385-32412,32414-32415,32417-32743+dod.
периодика 2003 32027-32280,32282-32312,32314-32384+dod.
периодика 2002 31670-31680,31682-31759,31761-31782,31784-31793,31795-31803,31805-31864,31866-31874,31876-31945,31949-31979,31981-32026
периодика 2001 31316-31629,31631-31668
периодика 2000 30959-31128,31130-31315
периодика 1999 30600-30952,30954-30958
периодика 1998 30242-30329,30345-30599
периодика 1988 26668-27026
периодика 1997 29883-29949,29951-30204,30206-30241
периодика 1996 29525-29880,29882
периодика 1995 29170-29524
периодика 1994 28816-29169
периодика 1993 28460-28576_VANR.IZD._28577-28630,28632-28718,28720-28768,28770-28815
периодика 1992 28103-28459
периодика 1991 ЈАН.+ФЕБ.+МАРТ+АПР.+МАЈ+ЈУН+ЈУЛ+АВГ.+СЕП.+ОКТ.+НОВ.+ДЕЦ.<27744-28102>
периодика 1990 27385-27743
периодика 1989 27027-27384
периодика 2023 JAN.1<sem 6,7>+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1<sem15>+APR.2<sem16,17,30>+MAJ1<sem 1,2>+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sadrži i 1,2 jan. 2024>
периодика 2022 ЈAN.1<sem 1,2>+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2<sem 23,24,25,30>+MAJ1<sem 1,2>+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sadrži i 1,2 jan.2023>
периодика 2021 ЈAN.1<сем 1,2>+ЈАN.2+FEB.1+FEB.2+МАRT1+МАRT2+АPR.1+АPR.2+MAJ1<sem 1,2,3>+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sem 31>
периодика 2020 ЈАН.1<сем 1,2>+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2<садржи и 1,2,3. мај>+МАЈ1+МАЈ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<сем 31>
периодика 2019 ЈАН.1<сем 1-2,6-7>+ЈАН.2+ФЕБ.1<сем 7>+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1+АПР.2<сем 27-28,30>+MAJ1<сем1,2>+MAJ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<сем 31>
периодика 2018 ЈАН.1<сем 6.,7.>+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ1+МАРТ2+АПР.1<сем 7-8>+АПР.2<сем 30>+МАЈ1<сем1,2>+MAJ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+OKT.1+OKT.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<сем 31>
периодика 2017 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ.1+МАРТ.2+АПР.1+АПР.2+МАЈ1+МАЈ2+ЈУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АВГ.2+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2<сем 31>
периодика 2016 ЈАН.1+ЈАН.2+ФЕБ.1+ФЕБ.2+МАРТ.1+МАРТ.2+АПР.1+АПР.2+МАЈ.1+МАЈ.2+JУН1+ЈУН2+ЈУЛ1+ЈУЛ2+АВГ.1+АБГ.2<сем 16.>+СЕП.1+СЕП.2+ОКТ.1+ОКТ.2+НОВ.1+НОВ.2+ДЕЦ.1+ДЕЦ.2
периодика 2015 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика 2014 JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2<sem 30.>+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2<sem 24.>+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEPT.1+SEPT.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEPT.1<sem 01.09.>+SEPT.2+OKT.1+OKT.2<sem 29.10>+NOV.1+NOV.2+DEC.1<sem 02.12>+DEC.2<sem 31.12>
периодика JAN.1+JAN.2+FEB.1+FEB.2+MART1+MART2+APR.1+APR.2<sem 23/24.04.>+MAJ1+MAJ2+JUN1+JUN2<sem 28.06.>+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEPT.1+SEPT.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1<sem 02.11.>+NOV.2+DEC.1+DEC.2
периодика 11-35
периодика 32-38
периодика JAN.1+JAN.2<sem 28.01.>+FEB.1+FEB.2<sem 25.02.>+MART1+MART2+APR.1+APR.2+MAJ1+MAJ2+JUN1<sem 5.6.>+JUN2+JUL1+JUL2+AVG.1+AVG.2+SEP.1+SEP.2+OKT.1+OKT.2+NOV.1+NOV.2+DEC.1+DEC.2<sem 30.12.>
периодика 2-10
периодика 34180-34207+DOD.+34208-34283,34285,34287-34385+DOD.1+DOD.2+DOD.3+DOD.4+DOD.5+DOD.6+34386-34416+DOD.7+DOD.8+DOD.9+DOD.10+DOD.11+DOD.12+DOD.13+DOD.14+DOD.15+DOD.16+DOD.17+DOD.18+DOD.19+DOD.20+DOD.21+34417-34459,34461-34477+DOD.22+DOD.23+DOD.24+DOD.25+DOD.26+DOD.27+DOD.28+DOD.29+DOD.30+DOD.31+34478-34537
периодика 2008 33820-33822,33824-33957,33959-33965+dod.+33966-34179
периодика 2007 33462-33464,33466-33592,33594-33604,33606-33727,33730-33819
периодика 2006 33104-33106,33108-33114,33116-33458,33460,33461
периодика 2005 32744-32884,32886-32989,32991-33102
периодика 2004 32385-32565,32567-32743+dod.
периодика 2003 32027-32046,32048-32077,32079-32094,32096-32233,32235-32384+dod.
периодика 2002 31670-31843,31845-31934,31936-31945,31949-32026
периодика 2001 31316-31668
периодика 2000 30959-31315
периодика 1999 30600-30719,30721-30731,30733-30899,30901-30958
периодика 1998 30242-30329,30345-30557,30559-30599
периодика 1997 29883-29976,29978-30241
периодика 1996 29525-29882
периодика 1995 29170-29524
периодика 1994 28816-29169
периодика 1993 28460-28547,28550-28657,28659-28673,28675-28714,28716-28815
периодика 1992 28103-28221,28223-28264,28265-28310
периодика 1991 27744-28011,28013-28037,28039-28102
периодика 1990 27385-27743
периодика 1989 27027-27384
периодика 1988 26668-27026
периодика 1992 28103-28251
периодика 1991 28069-28102
периодика 2002 31671-31672,31675-31678,31681-31685,31688-31692,31695-31699,31702-31706,31709-31712,31715-31719,31722-31726,31729-31733,31736-31740,31743-31747,31750-31754,31757-31759,31761,31764-31768,31771-31775,31778-31785,31788-31792,31795-31799,31802-31806,31809-31813,31817,31820-31821,31823-31827,31830-31834,31837-31839,31841-31842,31846,31848,31873,31901,31944
периодика 2001 31470-31473,31476-31480,31483-31488,31490-31494,31497-31508,31511-31515,31518-31521,31525-31529,31532-31536,31539-31543,31546-31550,31553-31555,31557,31560-31564,31567-31571,31574-31578,31581-31585,31588-31592,31595-31599,31602-31606,31609-31613,31616-31620,31623-31627,31630-31634,31637,31642-31646,31649-31653,31656-31660,31663-31667
периодика 1992 28103-28251
периодика 1991 27744-27949,27951-27967,27969-27971,27973-28037,28039-28102
периодика 1990 27385-27534,27536-27627,27629-27650,27652-27660,27662-27743
периодика 1989 27027-27384
периодика 1988 26668-27026
периодика 1992 28103-28251
периодика 1991 27744-28037,28039-28102
периодика 1990 27385-27743
периодика 1989 27027-27384
периодика 1988 26668-27026
периодика 1978 23075-23433_ДОД.
периодика 1975 21998-22356+dod.
периодика 1938 10635-10792,10794-10853,10855-10859,10861-10990
периодика 1927 6801-6915
периодика 1922 4919-4923,4925-4929,4931-4949,4951-4953,4956-4964,4966-4979,4981,4983-4989,4991-5005+5006-5007,5009-5066,5068-5093+5095-5106,5108-5113,5115-5117,5119-5125,5127-5153,5155-5158+5160-5276
периодика 3218,3246-3247,3251,3267-3268,3276,3279,3283,3295,3303,3305,3309,3317,3320,3326,3331,3335,3340,3395-3396,3399,3415-3417,3419,3422-3423,3427-3429,3431
периодика 2925,3022,3101-3102,3105-3106,3140,3148,3154,3162-3167,3169-3170,3172-3173,3175,3177-3178,3181-3182,3184,3186-3189,3197,3204-3208,3210-3211,3214
периодика 2632,2740
периодика 2246,2248,2277,2291-2292+2317,2319-2343,2345-2377+2378,2380-2407,2409-2438+2439-2440,2442-2491,2493,2495
периодика 1804,1829,1833,1835,1901-1903,1905-1906,1910-1911,1915,1933-1934,1937,1939,1943-1953,1955-1956
периодика 1905 490,700-701,704-705,707
периодика jan.1+jan.2+feb.1<sem 10.02.>+feb.2+mart1+mart2+apr.1<sem 03.04.,04.04.>+apr.2+maj1+maj2+jun1+jun2+jul1+jul2+avg.1+avg.2+sep.1+sep.2
периодика 34180-34207+DOD.+34208-34283,34285-34301,34303-34385+DOD.1+DOD.2+DOD.3+DOD.4+DOD.5+DOD.6+34386-34416+DOD.7+DOD.8+DOD.9+DOD.10+DOD.11+34417-34537
периодика 2008 33820-33822,33824-33957,33959-33965+dod.+33966-34009,34011-34179
периодика 2007 33729-33747,33749-33818
фототипско издање - периодика 490
фототипско издање - периодика 1904 1
фототипско издање - периодика 1904 1
илегална и ратна штампа 1945 11863-11888+11889-11912+11913-11940+11941-11967+11968-11979
илегална и ратна штампа 1944 11798-11831<okt.-nov.>+11832-11862<dec.>
поклон библиотека Попов Душана - књиге
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика
Библиотека породице Алексијевић – периодика
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика
Поклон библиотека Милана С. Димитријевића - периодика


loading ...
loading ...
loading ...