Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)
 • Слободна Војводина : орган Покрајинског народно-ослободилачког одбора за Војводину
  Врста грађе - новине
  Издавање и производња - Нови Сад : Слободна Војводина, 1942-1952
  Језик - српски
  ISSN - 1451-4591
  COBISS.SR-ID - 4920327
Сигнатура П фол 514
Године/годишта 1942-1952
Одељење Годиште Година Бр. свеске
периодика 1952 ЈАН,_ФЕБ._МАРТ+АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП.+ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1951 ЈАН._ФЕБ._МАРТ+АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП.+ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1950 ЈАН._ФЕБ._МАРТ+АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП.+ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1949 ЈАН._ФЕБ_МАРТ+АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП.+ОКТ.+НОВ.+ДЕЦ.
периодика 1948 ЈАН._ФЕБ._МАРТ_АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП._ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1947 ЈАН._ФЕБ-_МАРТ+АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП.+ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1946 ЈАН._ФЕБ._МАРТ_АПР._МАЈ_ЈУН+ЈУЛ_АВГ._СЕП._ОКТ._НОВ._ДЕЦ.
периодика 1945 МАЈ_ЈУН_ЈУЛ_АВГ._СЕП.1+СЕП.2_ОКТ._НОВ._ДЕЦ
илегална и ратна штампа 1945 55-78_79-102_103-128_129-153_154-165
илегална и ратна штампа 1944 8-22
илегална и ратна штампа 1944 8-14,16-54
илегална и ратна штампа 1943 6-7
илегална и ратна штампа 1943 2/3_4_5/6_6-7
илегална и ратна штампа 1942 1
илегална и ратна штампа 1944 8-10<недостају стр. 3-4>+11-14,16-54
илегална и ратна штампа 1943 2-6+6P.N.+7
илегална и ратна штампа 1942 1
музејска збирка периодике 1949 1469-1470,1481-1482,1510
музејска збирка периодике 1948 1005
музејска збирка периодике 1947 931-932,986,990
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1951 1967,2210,2212
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1950 1791,1899,1918,1922
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1944 8-29
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1943 2/3+4+5/6+6п.н.+7
поклон библиотека Косте Милутиновића - периодика 1942 1
поклон библиотека Радомира Радујков - периодика 1943 2/3+4+5/6
поклон библиотека Радомира Радујков - периодика 1942 1
фототипско издање - периодика 1943 2/3
фототипско издање - периодика 1943<št.1959> 2/3_4_5/6
фототипско издање - периодика 1942<št.1959> 1
фототипско издање - периодика 1944<št.1962> 8-29
фототипско издање - периодика 1943<št.1962> 2/3_4_5/6_6-7
фототипско издање - периодика 1942<št.1962> 1
фототипско издање - периодика 1944<št.1962> 8-29
фототипско издање - периодика 1943<št.1962> 2/3_4_5/6_6-7
фототипско издање - периодика 1942<št.1962> 1
фототипско издање - периодика 1942<št.2008> 1
фототипско издање - периодика 1942<št.2008> 1
Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића - периодика 1950 1663


loading ...
loading ...