Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)

Сигнатура П II 951
Године/годишта редовни доток 1873-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Ознака Годиште Година Бр. свеске
периодика 2023 1/2+3-6
периодика 2022 1/2+3-6
периодика 2022 1/2+3-6
периодика 2021 1/2+3-6
периодика 2021 1/2+3-6
периодика 2020 1/2+3-6
периодика 2020 1/2+3-6
периодика 2019 1/2+3-6
периодика 2019 1/2+3-5
периодика 2018 1/2+3-6
периодика 2018 1/2+3-6
периодика 2017 1/2+3-6
периодика 2017 1/2+3-6
периодика 2016 1/2+3-6
периодика 2016 1/2+3-6
периодика 2015 1/2+3-6
периодика 2015 1/2+3-6
периодика 2014 1/2+3-6
периодика 2014 1/2+3-6
периодика 1 2013 1/2+3-6
периодика 1 2013 1/2+3-6
периодика 1 2012 1/2+3+4/5+6
периодика 1 2012 1/2+3+4/5+6
периодика 1 2011 1/2+3-6
периодика 1 2011 1/2+3-6
периодика 1 2010 1/2+3-6
периодика 1 2010 1/2+3-6
периодика 1 2009 1/2+3+4+5+6
периодика 1 2009 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2008 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2008 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2007 1/2+3+4+5-6
периодика 1 2007 1/2_3+4-5+6
периодика 1 2006 1/2+3+4+5-6
периодика 1 2006 1/2+3+4-6
периодика 1 2005 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2005 1/2_3+4-5+6
периодика 1 2004 1/2_3+4-6
периодика 1 2004 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2003 1/2_3+4-5+6
периодика 1 2003 1-3+4-6
периодика 1 2002 1/2+3-4+5-6
периодика 1 2002 1/2_3-4+5-6
периодика 1 2001 1/2_3+4-6
периодика 1 2001 1/2_3+4-6
периодика 1 2000 7/8_9-10+11-12
периодика 1 2000 1/2_3-4+5-6
периодика 1 1999 1/2_3-4+5-6
периодика 1 1999 1/2_3-4+5-6
периодика 1 1998 1/2_3+4-6
периодика 1 1998 1-2+3-4+5-6
периодика 1 1997 1/2+3-4+5-6
периодика 1 1997 1/2_3+4-5+6
периодика 1 1996 1/2_3+4-5+6
периодика 1 1996 1_2/3+4-6
периодика 1 1995 1/2_3+4_5/6
периодика 1 1995 1-2+3-4+5-6
периодика 1 1994 1/2_3-4+5-6
периодика 1 1994 1/2_3+4-6
периодика 1 1993 1/2_3+4-6
периодика 1 1993 1_2/3+4-5+6
периодика 1 1992 1/2_3+4-5+6
периодика 1 1992 1-2+3-4+5-6
периодика 1 1991 1/2_3-4+5-6
периодика 1991 1-3+4-6
периодика 1990 1/2+3-4+5-6
периодика 1990 1-4+5-6
периодика 1989 1/2_3+4-5+6
периодика 1989 1-3+4-6
периодика 1988 1/2_3+4-6
периодика 1988 1-2+3-4+5-6
периодика 1987 1-2+3-6
периодика 1987 1-2_3/4+5-6
периодика 1986 1/2_3+4-6
периодика 1986 1-3+4-6
периодика 1985/1 1/2_3+4-6
периодика 1985 1-3+4-6
периодика 1984 1/2_3+4-6
периодика 1984 1-3+4-6
периодика 1983 1/2_3+4-6
периодика 1983 1-3+4-6
периодика 1982 1/2_3+4-6
периодика 1982 1-3+4-6
периодика 1981 1/2_3+4-6
периодика 1981 1-2+3/4_5-6
периодика 1980 1/2+3-6
периодика 1980 1-2_3/4+5-6
периодика 1979 1/2+3-4+5-6
периодика 1979 1-6
периодика 1978 1/2_3-6
периодика 1978 1-6
периодика 1977 1/2_3-6
периодика 1977 1-6
периодика 1976 1/2_3-6
периодика 1976 1-6
периодика 1975 1/2_3-5+6
периодика 1975 1-6
периодика 1974 1_2/3_4-6
периодика 1974 1-6
периодика 1973 1_2/3_4-6
периодика 1973 1-6
периодика 1972 1/2_3-6
периодика 1972 1-6
периодика 1971 1/2_3-6
периодика 1971 1-6
периодика 1970 1_2/3_4-6
периодика 1970 1-6
периодика 1969 1_2/3_4-6
периодика 1969 1-6
периодика 1968 1_2/3_4-6
периодика 1968 1-6
периодика 1967 1_2/3_4-6
периодика 1967 1-6
периодика 1966 1_2/3_4-6
периодика 1966 1-6
периодика 1965 1_2/3_4-6
периодика 1965 1-6
периодика 1964 1_2/3_4-6
периодика 1964 1-6
периодика 1963 1_2/3_4-6
периодика 1963 1-6
периодика 1962 1_2/3_4-6
периодика 1962 1-6
периодика 1961 1_2/3_4-6
периодика 1961 1-6
периодика 1960 1_2/3_4-6
периодика 1960 1-6
периодика 1959 1_2/3_4-6
периодика 1959 1-6
периодика 1958 1_2/3_4-6
периодика 1958 1-6
периодика 1957 1/2_3-6
периодика 1957 1-6
периодика 1956 1/2_3-6
периодика 1956 1-6
периодика 1955 1/2_3-6
периодика 1955 1-6
периодика 1954 1/2_3-6
периодика 1954 1-6
периодика 1953 1/2_3-6
периодика 1953 1-6
периодика 1952 1/2_3-6
периодика 1952 1-6
периодика 1951 1/2_3-6
периодика 1951 1-6
периодика 1950 1-6
периодика 1950 1/2-5/6
периодика 1949 1/2_3-6
периодика 1949 1-6
периодика 1948 1-4_5/6_7-8_9/10+ДОД.
периодика 1947 1_2/3_4-5
периодика 1947 1-5
периодика 1946 1-3
периодика 1946 1_2/3
периодика 1946 1-3
периодика 1946 1/2_3
периодика 1941 1/2
периодика 1940 1/2-5/6
периодика 1940 1/2-5/6
периодика 1939 1/2_3_4/5_6
периодика 1939 1-4_5/6
периодика 1938 1/3_4_5/6
периодика 1938 1-6
периодика 1937 1-3
периодика 1937 1-3
периодика 1936 1-3
периодика 1936 1-3
периодика 1935 1-2
периодика 1935 1-2
периодика 1935 1-2
периодика 1934 1-2
периодика 1934 1-2
периодика 1934 1-2
периодика 1933 1/3
периодика 1933 1/3
периодика 1933 1-3
периодика 1933 1-3
периодика 1932 1/2_3
периодика 1932 1/2_3
периодика 1932 1/3
периодика 1932 1/3
периодика 1931 1/2_3
периодика 1931 1/2_3
периодика 1931 1/2_3
периодика 1931 1/2_3
периодика 1930 1/2_3
периодика 1930 1/3
периодика 1930 1_2/3
периодика 1930 1-3
периодика 1929 1-3
периодика 1929 1-3
периодика 1929 1-3
периодика 1929 1-3
периодика 1928 1-3
периодика 1928 1-3
периодика 1928 1-3
периодика 1928 1-3
периодика 1927 1-3
периодика 1927 1/3
периодика 1927 1_2/3
периодика 1927 1/2_3
периодика 1926 1_2/3+ДОД.<Свеска на углед>
периодика 1926 1/2_3
периодика 1926 1/2_3
периодика 1926 1/2_3
периодика 1925 1_2/3
периодика 1925 1/2_3
периодика 1925 1/2_3
периодика 1925 1-3
периодика 1924 1-3
периодика 1922/1923<шт. 1923> 301
периодика 1914/1921<шт.1921> 300
периодика 1914 297-299=1-3
периодика 1913 291-296=1-6
периодика 1912 285-287+288+289+290=1-3+4+5+6
периодика 1911 273-274+275-276+277-278+279-282_283/284=1-2+3-4+5-6+7-10_11/12
периодика 1910 261-272=1-12
периодика 1910 261-266+267-272=1-6+7-12
периодика 1909 253-256+257-260=1-4+5-8
периодика 1908 247-249+250-252=1-3+4-6
периодика 1907 241-243+244-246=1-3+4-6
периодика 1906 235-237+238-240=1-3+4-6
периодика 1905 229-231+232-234=1-3+4-6
периодика 1904 223/224_225+226-228=1/2_3+4-6
периодика 1903 217-219+220-222=1-3+4-6
периодика 1902 211+212+213+214-216=1+2+3+4-6
периодика 1901 205-207+208-210=1-2+3-4
периодика 1900 201_202/203+204=1_2/3+4
периодика 1899 197-198+199-200=1-2+3-4
периодика 1898 193-194+195-196=1-2+3-4
периодика 1897 189-190+191-192=1-2+3-4
периодика 1896 185-186+187-188=1-2+3-4
периодика 1895 181-182+183-184=1-2+3-4
периодика 1894 177-178+179-180=1-2+3-4
периодика 1893 173-174+175-176=1-2+3-4
периодика 1892 169-170+171-172=1-2+3-4
периодика 1891 165-166+167-168=1-2+3-4
периодика 1890 161-162+163-164=1-2+3-4
периодика 1889 157-158+159-160=1-2+3-4
периодика 1888 153-154+155-156=1-2+3-4
периодика 1887 149-150+151-152=1-2+3-4
периодика 1886 145-146+147-148=1-2+3-4
периодика 1885 141-142+143-144=1-2+3-4
периодика 1884 137-138+139-140=1-2+3-4
периодика 1883 133-134+135-136=1-2+3-4
периодика 1882 129-130+131-132=1-2+3-4
периодика 1881 125-126+127-128=1-2+3-4
периодика 1880 121-122+123-124=1-2+3-4
периодика 1879 120
периодика 1876<št. 1877> 119
периодика 1875 118
периодика 1874 116-117
периодика 1873 115
музејска збирка периодике 2023 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2022 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2022 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2021 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2021 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2020 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2020 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2019 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2019 1/2+3-5
музејска збирка периодике 2018 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2018 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2017 1/2+3,5-6
музејска збирка периодике 2017 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2016 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2016 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2015 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2015 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2014 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2014 1/2+3+4-6
музејска збирка периодике 2 2013 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2013 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2012 1/2+3+4/5+6
музејска збирка периодике 2 2012 1/2+3+4/5+6
музејска збирка периодике 2 2011 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2011 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2010 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2010 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2009 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2009 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2008 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2008 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2007 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2007 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2006 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2006 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2005 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2005 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2004 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2004 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2003 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2003 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2002 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2002 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2001 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2001 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 2000 7/8+9-12
музејска збирка периодике 2 2000 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1999 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1999 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1998 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1998 1-6
музејска збирка периодике 2 1997 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1997 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1996 1/2+3-6
музејска збирка периодике 2 1996 1+2/3+4-6
музејска збирка периодике 2 1995 1/2+3-4+5/6
музејска збирка периодике 2 1995 1-6
музејска збирка периодике 2 1994 1/2+3-6
музејска збирка периодике 137-300
музејска збирка периодике 133-136=1-4
музејска збирка периодике 129-132=1-4
музејска збирка периодике 125-128=1-4
музејска збирка периодике 121-124=1-4
музејска збирка периодике 120
музејска збирка периодике 119
музејска збирка периодике 118
музејска збирка периодике 116-117
музејска збирка периодике 115
Матица српска - периодика 2023 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2022 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2022 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2021 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2021 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2020 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2020 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2019 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2019 1/2+3-5
Матица српска - периодика 2018 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2018 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2017 1/2+3,5-6
Матица српска - периодика 2017 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2016 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2016 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2015 1/2+3-6
Матица српска - периодика 2015 6
Матица српска - периодика 2011 4
Матица српска - периодика 2009 1/2
Матица српска - периодика 2009 4
Матица српска - периодика 2008 3
Матица српска - периодика 2007 3-4
Матица српска - периодика 120
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1997 5
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1994 3
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1989 4
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1987 5
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1979 4
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1975 1/2
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1973 4
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1972 5
поклон библиотека Божидара Тимотијевића 1966 4
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1962,1964-1966,1968-1972,1974-1985,1987-1992,2000
библиотека Владимира Отовића - периодика 1925,1947,1961,1963,1969,1972,1986-1987,1995,1998,2001,2007
Поклон библиотека Милана С. Димитријевића - периодика 1993 1/2
поклон библиотека Стевана Јосифовића - периодика
поклон библиотека Рашка Димитријевича - периодика
поклон библиотека Руже и Мирка Цветков - периодика
поклон библиотека Станислава Бајића - периодика
Библиотека породице Алексијевић – периодика


loading ...
loading ...
loading ...