Библиотека Матице српске, Нови Сад (БМСНС)

Сигнатура П II 803
Године/годишта редовни доток 1953-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Годиште Година Бр. свеске
периодика 2023 1
периодика 2022 1-2
периодика 2021 1-3
периодика 2020 1-3
периодика 2019 1-3
периодика 2018 1-3
периодика 2017 1-3
периодика 2016 1-3
периодика 2015 1-3
периодика 2014 1-3
периодика 2013 1-3
периодика 2012 1-3
периодика 2011 1-3
периодика 2010 1-3
периодика 2009 1-3
периодика 2008 1-3
периодика 2007 1-3
периодика 2006 1-3
периодика 2005 1/3
периодика 2004 1-3
периодика 2003 1/2_3
периодика 2002 1/2_3
периодика 2001 1/2_3
периодика 2000 1_2/3
периодика 1999 1+2/3
периодика 1998 1/3
периодика 1997 1/3
периодика 1996 1/3
периодика 1995 1_2/3
периодика 1994 1/3
периодика 1993 1_2/3
периодика 1992 1-3
периодика 1991 1-3
периодика 1990 1-3
периодика 1989 1-3
периодика 1988 1-3
периодика 1987 1-3
периодика 1986 1-3
периодика 1985 1-3
периодика 1984 1-3
периодика 1983 1-3
периодика 1982 1-3
периодика 1981 1-3
периодика 1980 1-3
периодика 1979 1-3
периодика 1978 1-3
периодика 1977 1-3
периодика 1976 1-3
периодика 1975 1-3
периодика 1974 1-3
периодика 1973 1-3
периодика 1972 1-3
периодика 1971 1-3
периодика 1970 1-3
периодика 1969 1-2
периодика 1968 1-2
периодика 1967 1-2
периодика 1966 1-2
периодика 1965 1-2
периодика 1964 1-2
периодика 1963
периодика 1961/1962<št. 1962>
периодика 1960<št. 1961>
периодика 6-7
периодика 4/5
периодика 3
периодика 2
периодика 1
музејска збирка периодике 2023 1
музејска збирка периодике 2022 1-2
музејска збирка периодике 2021 1-3
музејска збирка периодике 2020 1-3
музејска збирка периодике 2019 1-3
музејска збирка периодике 2018 1-3
музејска збирка периодике 2017 1-3
музејска збирка периодике 2016 1-3
музејска збирка периодике 2015 1-3
музејска збирка периодике 2014 1-3
музејска збирка периодике 2013 1-3
музејска збирка периодике 2012 1-3
музејска збирка периодике 2011 1-3
музејска збирка периодике 2010 1-3
музејска збирка периодике 2009 1-3
музејска збирка периодике 2008 1-3
музејска збирка периодике 2007 1-3
музејска збирка периодике 2006 1-3
музејска збирка периодике 2005 1/3
музејска збирка периодике 2004 1-3
музејска збирка периодике 2003 1/2+3
музејска збирка периодике 2002 1/2+3
музејска збирка периодике 2001 1/2+3
музејска збирка периодике 2000 1+2/3
музејска збирка периодике 1999 1+2/3
музејска збирка периодике 1998 1/3
музејска збирка периодике 1997 1/3
музејска збирка периодике 1996 1/3
музејска збирка периодике 1995 1+2/3
музејска збирка периодике 1994 1/3
музејска збирка периодике 1993 1+2/3
музејска збирка периодике 1992 1-3
Матица српска - периодика 2023 1
Матица српска - периодика 2022 1-2
Матица српска - периодика 2021 1-3
Матица српска - периодика 2020 1-3
Матица српска - периодика 2019 1-3
Матица српска - периодика 2018 1-3
Матица српска - периодика 2017 1-3
Матица српска - периодика 2016 1-3
Матица српска - периодика 2015 1,3
Матица српска - периодика 2014 1-3
Матица српска - периодика 2008 2-3
Матица српска - периодика 2005 1/3
Матица српска - периодика 1993 1
Матица српска - периодика 1992 1,3
Матица српска - периодика 1989 1,3
Матица српска - периодика 1988 1-3
Матица српска - периодика 1987 1-3
Матица српска - периодика 1986 1-3
Матица српска - периодика 1985 1-3
Матица српска - периодика 1984 1-3
Матица српска - периодика 1983 1-3
Матица српска - периодика 1982 1-3
Матица српска - периодика 1981 1-3
Матица српска - периодика 1980 1-3
Матица српска - периодика 1979 1-3
Матица српска - периодика 1978 1-3
Матица српска - периодика 1977 1-3
Матица српска - периодика 1976 1-3
Матица српска - периодика 1975 1-3
Матица српска - периодика 1974 1-3
Матица српска - периодика 1973 1-3
Матица српска - периодика 1972 1-3
Матица српска - периодика 1971 1-3
Матица српска - периодика 1970 1-3
Матица српска - периодика 1969 1-2
Матица српска - периодика 1968 1-2
Матица српска - периодика 1967 1-2
Матица српска - периодика 1966 1-2
Матица српска - периодика 1965 1-2
Матица српска - периодика 1964 1-2
Матица српска - периодика 1963
Матица српска - периодика 1961/1962
Матица српска - периодика 1960
Матица српска - периодика 1958/1959
Матица српска - периодика 1956/1957
Матица српска - периодика 1955
Матица српска - периодика 1954
Матица српска - периодика 1953
библиотека Владимира Отовића - периодика 1970-1996
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1991 1-2
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1990 1-2
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1989 2-3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1987 1
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1986 3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1982 2
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1979 1-3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1978 1
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1977 1,3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1976 1-3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1975 1
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1974 2-3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1973 3
донација Никол и Стретена Марић - периодика 1972 2
поклон библиотека Руже и Мирка Цветков - периодика 1954
поклон библиотека Руже и Мирка Цветков - периодика 1953
Библиотека породице Алексијевић – периодика 1954


loading ...
loading ...
loading ...