Филозофски факултет, Косовска Митровица (ФИФАКМ)

Сигнатура СОЦ С 2
Године/годишта редовни доток 1994-2013, 2015, 2017-2019, 2020-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Ознака Годиште Година Бр. свеске
Катедра за социологију 2024 1
Катедра за социологију 2024 1
Катедра за социологију 2 2023 1-4
Катедра за социологију 2023. 1-4
Катедра за социологију 2022 1-4
Катедра за социологију 2 2022 1-4
Катедра за социологију 2021 4
Катедра за социологију 2021 4
Катедра за социологију 2021 3
Катедра за социологију 2021 3
Катедра за социологију 2021 2
Катедра за социологију 2021 2
Катедра за социологију 2012 1
Катедра за социологију 2012 1
Катедра за социологију 2021 1
Катедра за социологију 2021 1
Катедра за социологију 2020 4
Катедра за социологију 2020 4
Катедра за социологију 2019 3
Катедра за социологију 2019 3
Катедра за социологију 2020 4
Катедра за социологију 2020 3
Катедра за социологију 2020 3
Катедра за социологију 2020 3
Катедра за социологију 1 2012 3/4+ПОС.ИЗД.<Сто година социологије у Србији,бр. 1-2+3/4>
Катедра за социологију 2020 2
Катедра за социологију 1 2012 2+ПОС.ИЗД.<Сто година социологије у Србији,бр. 1-2+3/4>
Катедра за социологију 1 2019 3
Катедра за социологију 1 1994 4
Катедра за социологију 1 1994 3
Катедра за социологију 1 2012 1+ПОС.ИЗД.<Сто година социологије у Србији,бр. 1-2+3/4>
Катедра за социологију 1 2020 1
Катедра за социологију 1 2019 4
Катедра за социологију 1 1994 2
Катедра за социологију 1 2019 1
Катедра за социологију 1 2015 2
Катедра за социологију 1 2010 4
Катедра за социологију 1 2010 3
Катедра за социологију 1 2010 2
Катедра за социологију 1 2010 1
Катедра за социологију 1 2009 2
Катедра за социологију 1 2009 3
Катедра за социологију 1 2009 4
Катедра за социологију 1 2008 4
Катедра за социологију 1 2008 1
Катедра за социологију 1 2007 3
Катедра за социологију 1 2007 2
Катедра за социологију 1 2007 1
Катедра за социологију 1 2006 4
Катедра за социологију 1 2006 3
Катедра за социологију 1 2006 1
Катедра за социологију 1 2005 4
Катедра за социологију 1 2005 3
Катедра за социологију 1 2005 2
Катедра за социологију 1 2005 1
Катедра за социологију 1 2004 4
Катедра за социологију 1 2004 3
Катедра за социологију 1 2004 1/2
Катедра за социологију 1 2003 3/4
Катедра за социологију 1 2003 1/2
Катедра за социологију 1 2002 1/2
Катедра за социологију 1 2001 1/2
Катедра за социологију 1 1999 3/4
Катедра за социологију 1 1998 2
Катедра за социологију 1 1998 3/4
Катедра за социологију 1 1997 4
Катедра за социологију 1 1997 3
Катедра за социологију 1 1997 2
Катедра за социологију 1 1997 1
Катедра за социологију 1 1996 4
Катедра за социологију 1 1996 3
Катедра за социологију 1 1996 2
Катедра за социологију 1 1996 1
Катедра за социологију 1 1995 4
Катедра за социологију 1 1995 3
Катедра за социологију 1 1995 2
Катедра за социологију 1 1995 1
Катедра за социологију 1 1994 1
Катедра за социологију 2 2019 3
Катедра за социологију 1 2019 2
Катедра за социологију 1 2018 4
Катедра за социологију 1 2018 3
Катедра за социологију 1 2018 2
Катедра за социологију 1 2013 3
Катедра за социологију 1 2018 1
Катедра за социологију 1 2017 4
Катедра за социологију 1 2017 3
Катедра за социологију 1 2017 2
Катедра за социологију 1 2017 1
Катедра за социологију 1 2015 4
Катедра за социологију 1 2013 4
Катедра за социологију 1 2013 2
Катедра за социологију 2 2012 3
Катедра за социологију 1 2009 1
Катедра за социологију 2 2008 3
Катедра за социологију 2 2008 2
Катедра за социологију 2 2007 4
Катедра за социологију 1 2002 3/4
Катедра за социологију 1 2001 3/4
Катедра за социологију 1 2000 3/4
Катедра за социологију 1 2000 1/2
Катедра за социологију 2 2015 3
Катедра за социологију 1 2015 3
Катедра за социологију 2 2015 1
Катедра за социологију 1 2015 1
Катедра за социологију 2 2012 1
Катедра за социологију 1 2011 4
Катедра за социологију 1 2011 3
Катедра за социологију 1 2011 2
Катедра за социологију 1 2011 1
Катедра за социологију 1 2008 3
Катедра за социологију 1 2008 2
Катедра за социологију 1 2007 4
Катедра за социологију 2 2007 3
Катедра за социологију 2 2007 2
Катедра за социологију 2 2007 1
Катедра за социологију 1 1998 1
Катедра за социологију 1 2006 2
Катедра за социологију 2 2013 1
Катедра за социологију 1 2013 1
Катедра за социологију 2 2012 4
Катедра за социологију 1 2012 4
Катедра за социологију 2 2012 3
Катедра за социологију 1 2012 3
Катедра за социологију 2 2012 2
Катедра за социологију 1 2012 2
Катедра за социологију 2 2012 1
Катедра за социологију 1 2012 1


loading ...
loading ...
loading ...