Народна библиотека Србије, Београд (НБС)

Сигнатура п 7714
Године/годишта редовни доток 1961, 1964-1965, 1968, 1970-1990, 1992-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Ознака Годиште Година Бр. свеске
периодика 2 2023 1-3#
периодика 1 2023 1-3#
периодика 2 2022 1-4
периодика 1 2022 1-4
периодика 2 2021 1-4
периодика 1 2021 1-4
периодика 2 2020 1-4
периодика 1 2020 1-4
периодика 2 2019 1-4
периодика 1 2019 1-4
периодика 2 2018 1-4
периодика 1 2018 1-4
периодика 2 2017 1-4
периодика 1 2017 1-4
периодика 2 2016 1-4
периодика 1 2016 1-4
периодика 2 2015 1-4
периодика 1 2015 1-4
периодика 3 2014 ,4
периодика 2 2014 1-4
периодика 1 2014 1-4
периодика 2 2013 1-4
периодика 1 2013 1-4
периодика 2 2012 1-4+ПОС.ИЗД.<Сто година социологије у Србији,бр. 1-2+3/4>
периодика 1 2012 1-4+ПОС.ИЗД.<Сто година социологије у Србији,бр. 1-2+3/4>
периодика 2 2011 1-4
периодика 1 2011 1-4
периодика 2 2010 1-4
периодика 1 2010 1-4
периодика 2 2009 1-4
периодика 1 2009 1-4
периодика 2 2008 1-4
периодика 1 2008 1-4
периодика 2 2007 1-4
периодика 1 2007 1-4
периодика 2 2006 1-4
периодика 1 2006 1-4
периодика 2 2005 1-4
периодика 1 2005 1-4
периодика 3 2004 1/2+3-4
периодика 2 2004 1/2+3-4
периодика 1 2004 1/2+3-4
периодика 3 2003 1/2-3/4
периодика 2 2003 1/2-3/4
периодика 1 2003 1/2-3/4
периодика 3 2002 1/2-3/4
периодика 2 2002 1/2-3/4
периодика 1 2002 1/2-3/4
периодика 3 2001 1/2-3/4
периодика 2 2001 1/2-3/4
периодика 1 2001 1/2-3/4
периодика 3 2000 1/2-3/4
периодика 2 2000 1/2-3/4
периодика 1 2000 1+2-3+4
периодика 3 1999 1/2-3/4
периодика 2 1999 ,3/4
периодика 1 1999 1/2-3/4
периодика 3 1998 1,3/4
периодика 2 1998 1,3/4
периодика 1 1998 1-2+3/4
периодика 3 1997 1-2
периодика 2 1997 1-2
периодика 1 1997 1-2
периодика 3 1996 1-4
периодика 2 1996 1-4
периодика 1 1996 1-4
периодика 3 1995 1-4
периодика 2 1995 1-4
периодика 1 1995 1-4
периодика 3 1994 1-4
периодика 2 1994 1-4
периодика 1 1994 1-4
периодика 2 1993 1/4
периодика 1 1993 1/4
периодика 2 1992 1/4
периодика 1 1992 1/4
периодика 1 1991 1/4
периодика 2 1990 1/4
периодика 1 1990 1/4
периодика 2 1989 1/2-3/4
периодика 1 1989 1/2-3/4
периодика 3 1988 1/2+3-4
периодика 2 1988 1/2+3-4
периодика 1 1988 1/2+3-4
периодика 3 1987 1/2+3-4
периодика 2 1987 1/2+3-4
периодика 1 1987 1/2+3-4
периодика 3 1986 1/2-3/4
периодика 2 1986 1/2-3/4
периодика 1 1986 1/2-3/4
периодика 3 1985 1/2-3/4
периодика 2 1985 1/2-3/4
периодика 1 1985 1/2-3/4
периодика 3 1984 1/2
периодика 2 1984 1/2-3/4
периодика 1 1984 1/2-3/4
периодика 3 1983 1/2-3/4
периодика 2 1983 1/2-3/4
периодика 1 1983 1/2-3/4
периодика 2 1982 1/2+3-4
периодика 3 1982 1/2+3-4
периодика 1 1982 1/2+3-4
периодика 3 1981 1/2-3/4
периодика 2 1981 1/2-3/4
периодика 1 1981 1/2-3/4
периодика 3 1980 1-2+3/4
периодика 2 1980 1-2+3/4
периодика 1 1980 1-2+3/4
периодика 3 1979 ,2
периодика 2 1979 1-2+3/4
периодика 1 1979 1-2+3/4
периодика 3 1978 ,SPEC.BR.
периодика 2 1978 1/2+3+SPEC.BR.
периодика 1 1978 1/2+3+spec.br.
периодика 3 1977 1
периодика 2 1977 1+2/3
периодика 1 1977 1+2/3
периодика 2 1976 1/3
периодика 1 1976 1/3
периодика 3 1975 1
периодика 2 1975 1+2/3
периодика 1 1975 1+2/3
периодика 3 1974 1
периодика 2 1974 1+2/3
периодика 1 1974 1+2/3
периодика 3 1973 1+2/3
периодика 2 1973 1+2/3
периодика 1 1973 1+2/3
периодика 3 1972 1/2+3
периодика 2 1972 1/2+3
периодика 1 1972 1/2+3
периодика 3 1971 1-3
периодика 2 1971 1-3
периодика 1 1971 1-3
периодика 3 1970 1+2/3
периодика 2 1970 1+2/3
периодика 1 1970 1+2/3
периодика 2 1968 1/2+3
периодика 1 1968 1/2+3
периодика 3 ,2/3
периодика 2 1+2/3
периодика 1 1+2/3
периодика 3 1+2/3
периодика 2 1+2/3
периодика 1 1+2/3
периодика 2 1
периодика 1 1


loading ...
loading ...
loading ...