Правни факултет, Нови Сад (ПФУНС)

Сигнатура P I 812
Године/годишта редовни доток 1966-
Напомене тренутно наручена серијска публикација
Одељење Годиште Година Бр. свеске
Serijske publikacije (formati I i II) 2023 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2022 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2021 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2020 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2019 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2018 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2017 1-2+3/1+3/2+4
Serijske publikacije (formati I i II) 2016 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2015 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2014 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2013 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2012 1-4
Serijske publikacije (formati I i II) 2011 1-2+3/1+3/2
Serijske publikacije (formati I i II) 2010 1-3
Serijske publikacije (formati I i II) 2009 1-3
Serijske publikacije (formati I i II) 2008 1/2+3
Serijske publikacije (formati I i II) 2007 1/2+3
Serijske publikacije (formati I i II) 2006 1-3
Serijske publikacije (formati I i II) 2005 1+2<tematski broj>+3
Serijske publikacije (formati I i II) 2004 1+2/1+2/2+3
Serijske publikacije (formati I i II) 2003 1/2+3
Serijske publikacije (formati I i II) 2002 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 2000/2001 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1998/1999 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1997 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1996 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1993/1995 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1992 1/2
Serijske publikacije (formati I i II) 1991 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1990 1/2+3/4
Serijske publikacije (formati I i II) 1989 1/3+4
Serijske publikacije (formati I i II) 1988 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1987 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1986 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1985 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1984 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1983 1/3
Serijske publikacije (formati I i II) 1982 1-3
Serijske publikacije (formati I i II) 1981 1-3
Serijske publikacije (formati I i II) 1980 BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1980 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1979 1
Serijske publikacije (formati I i II) VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1978 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1977 1
Serijske publikacije (formati I i II) VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1976 1
Serijske publikacije (formati I i II) VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1975 VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1975 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1975 VAN.BR.
Serijske publikacije (formati I i II) 1974 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1973 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1972 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1971 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1970 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1969 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1967/1968 1
Serijske publikacije (formati I i II) 1966 1


loading ...
loading ...
loading ...