Српска академија наука и уметности, Београд (САНУ)
 • Стара документа и писма : историјска грађа. 1, Наплата једног дуга : 25-VII-1728.. 2, Народни суд у Ораовцу : 26-X-1753.. 3, Митрополит Арсеније Пламенац даје поповски чин Јовану Стијепову : 23-V-1781.. 4, Купопродајни уговор жутка Никова и Шпира Марковића : 24-III-1803.. 5, Петар I. Михајлу Радовићу : 17-IV-1806.. 6, Спор Милоша Дамјанова с Убљанима : 4-VII-1822.. 7, Аустријски скадарски конзул Багарини Његошу : 3-VII-1831.. 8, Купопродајни уговор Спира Митрова и Ника Пурова : 28-X-1845.. 9, Умир Бајица и Паштровића : 1/13-III-1851.
  Извор: Записи : часопис за науку и књижевност. - ISSN 1800-5918 (Год. 14, књ. 25, св. 1, 1941, стр. 34-41)
  Врста грађе - чланак, саставни део
  Година - 1941
  Језик - српски
  COBISS.SR-ID - 16705033

извор: Записи : часопис за науку и књижевност. - ISSN 1800-5918 (Год. 14, књ. 25, св. 1, 1941, стр. 34-41)

loading ...
loading ...
loading ...