Универзитетска библиотека, Крагујевац (УБКГ)
 • Идеолошка (зло)употреба језика: језичко-стилска анализа политичких слогана
  Ненадић, Марија, филолог, 1996- = Nenadić, Marija, filolog, 1996-
  У раду се анализира језичко-стилски потенцијал политичких слогана. Корпусну материју обухватају синтаксичке конструкције које чине политичке слогане на овогодишњим општим изборима одржаним трећег ... априла 2022. године. Користећи се квалитативном методологијом, тежимо ка пружању темељног лингвистичког описа ексцерпираних језичких јединица не бисмо ли утврдили њихов стилистичко-прагматички потенцијал. Анализом је утврђено да доминантно обележје ових језичких израза јесу стилистичке фигуре понављања – алитерација, асонанца и консонанца – али у појединим инстанцама имплементиране су и друге стратегије које доприносе ретенцији исказа. Ипак, сугеришемо да би теренско испитивање матерњих говорника допринело бољем увиду у прагматичку природу проучаване грађе.
  Врста грађе - чланак, саставни део
  Година - 2022
  Језик - српски
  COBISS.SR-ID - 121653257