Универзитетска библиотека, Крагујевац (УБКГ)
 • У потрази за научним револуцијама: семиотички, инференцијални и когнитивно-инференцијални модел комуникације
  Ненадић, Марија, филолог, 1996- = Nenadić, Marija, filolog, 1996-
  Предмет овог прегледног рада јесу три модела комуникације која су била доминантна током претходног столећа – семиотички, инференцијални и когнитивно-инференцијални модел. Представљајући реномиране ... студије ових модела, желимо приказати научну ре- волуцију којом су до тада актуелна уверења бивала замењена новом парадигмом. Најпре ћемо пружити опис Сосирових достигнућа у оквиру структуралистичког правца, али и теорија које су изнедриле као реакција на дати модел – Грајсово поимање комуникације и когнитивно-инференцијална теорија релеванције. Грајс уводи дихотомију оно што се каже и оно што се имплицира (what is said vs. what is implicated) не би ли раздвојио семантички и прагматички аспект исказа. Полазећи од његових разматрања, когнитивни прагматичари уводе дистинкцију експликатура и импликатура (explicature vs. implicature), наводећи да граница између семантичког и прагматичког дела исказа није у потпуности разлучена, а да у експлицитни ниво комуникације можемо убројити и неартикулисане конституенте.
  Врста грађе - чланак, саставни део
  Година - 2022
  Језик - српски
  COBISS.SR-ID - 82419721