Тарски, Алфред, 1901-1983 = Tarski, Alfred, 1901-1983

Лично име Тарски, Алфред, 1901-1983 = Tarski, Alfred, 1901-1983
Напоменe Пољски математичар и логичар, аутор значајних студија из математичке логике, метаматематике, опште алгебре, теорије скупова, геометрије.
CONOR.SR-ID 18579303

Тарски, Алфред, 1901-1983
=  Tarski, Alfred, 1901-1983

        Пољски математичар и логичар, аутор значајних студија из математичке логике, метаматематике, опште алгебре, теорије скупова, геометрије.


CONOR.SR-ID=18579303