Шифрарник индекса за претраживање AC (Код за врсту ауторства) базе COBIB.SR

005 глумац
010 прерађивач
018 аниматор
020 писац анотација
030 аранжер
040 уметник
050 корисник права
060 име повезано с јединицом
070 аутор
071 коаутор
080 аутор додатног текста
090 аутор сценарија
100 библиографски претходник
110 књиговезац
120 дизајнер повеза
130 дизајнер књиге
140 дизајнер омота
150 аутор екслибриса
160 књижар
170 калиграф
180 картограф
190 цензор
200 кореограф
206 сакупљач народне грађе
210 коментатор
220 приређивач, сакупљач
230 композитор
240 словослагач
245 аутор идеје
250 диригент
260 власник ауторских права
270 коректор рукописа
275 играч (плесач)
280 особа или установа којој је књига (рукопис) посвећена
290 аутор посвете
291 име које се појављује у рукуписном запису
292 потписник рукописног записа
293 аутограф
300 режисер
305 аутор тезе
310 дистрибутер
320 донатор
330 сумњиви аутор
340 уредник
341 члан уредничког одбора
342 гостујући уредник
343 уредник за одређену област
344 главни уредник
345 одговорни уредник
346 главни и одговорни уредник
347 члан уредничког савета
348 председник уредничког савета
349 технички уредник
350 гравер
360 бакрописац
370 филмски монтажер
380 фалсификатор
390 претходни власник
400 финансијер/спонзор
410 графички техничар
420 особа којој је књига поклоњена у част или спомен
430 илуминатор
440 илустратор
445 музички продуцент
450 писац изјаве о поклону
460 интервјуисана особа
470 особа која интервјуише
480 писац либрета
490 особа која има дозволу за штампање или издавање
500 потписник дозволе за штампање или издавање (имприматур)
510 литограф
520 писац текста за композицију
530 гравер у металу
540 надзорник/уговарач
545 музичар
550 наратор
557 организатор састанка
560 зачетник/оснивач
570 друго
580 произвођач папира
590 извођач
600 фотограф
605 водитељ емисије
610 штампар
620 штампар плоча
630 продуцент
632 дизајнер призора
635 програмер
637 вођа пројекта
640 коректор
650 издавач
660 прималац
670 технички уредник снимања
675 оцењивач
680 рубрикатор
690 сценарист
700 писар
710 секретар
720 потписник
721 певач
730 преводилац
740 дизајнер слова
750 типограф/словолагач
760 резбар
770 писац пропратне грађе
900 аутор речника
901 рецензент
902 приређивач
903 редактор превода
904 аутор изложбе
905 дискутант
906 аутор регистра
907 аутор текста уз репродукције
908 нотограф
909 особа чије се дело репродукује
910 особа чије се предавање објављује
911 аутор поговора
912 аутор предговора
913 аутор сажетка
914 преводилац сажетка
915 редактор
916 члан редакционог одбора
917 сарадник
918 састављач библиографије
919 ликовни уредник
920 аутор цртежа
921 аутор вињета
922 приповедач
923 отпевао
924 записао
925 консултант
926 лектор
928 контакт аутор
929 носилац легата
991 ментор
992 члан комисије
993 члан комисије за одбрану
994 коментор