Шифрарник индекса за претраживање FC (Шифра установе/организације) базе COBIB.SR

1101 Архитектонски факултет, Београд
1102 Ветеринарски факултет, Београд
1103 Градјевински факултет, Београд
1104 Дефектолошки факултет, Београд
1105 Економски факултет, Београд
1106 Електротехнички факултет, Београд
1107 Машински факултет, Београд
1108 Медицински факултет, Београд
1109 Пољопривредни факултет, Београд
1110 Правни факултет, Београд
1111 Природно-математички факултет, Београд
1112 Рударско-геолошки факултет, Београд
1113 Саобраћајни факултет, Београд
1114 Стоматолошки факултет, Београд
1115 Технички факултет у Бору
1116 Технолошко-металуршки факултет, Београд
1117 Факултет физичке културе, Београд
1118 Факултет општенародне одбране и друштвене самозаштите, Београд
1119 Факултет организационих наука, Београд
1120 Факултет политичких наука, Београд
1121 Фармацеутски факултет, Београд
1122 Филозофски факултет, Београд
1123 Филолошки факултет, Београд
1124 Шумарски факултет, Београд
1125 Биолошки факултет, Београд
1126 Географски факултет, Београд
1127 Математички факултет, Београд
1128 Учитељски факултет, Београд
1129 Факултет за физичку хемију, Београд
1130 Физички факултет, Београд
1131 Хемијски факултет, Београд
1132 Балканолошки институт САНУ
1133 Етнографски институт
1134 Географски институт 'Јован Цвијић'
1135 Институт ЦИС
1136 Институт техничких наука
1137 Институт за филм
1138 Науч. инст. за репродукцију и вештачко осемењивање домачих животиња, Темерин
1139 Институт за физику Србије
1140 Институт за нуклеарне науке 'Борис Кидрич', Винча
1141 Институт за биолошка истраживања 'Синиша Станковић'
1142 Институт за физику, Београд
1143 Институт за хемију, технологију и металургију, Београд
1144 Институт за примену нуклеарне енергије у пољопривреди, Београд
1145 Институт друштвених наука, Београд
1146 Институт 'Михајло Пупин', Београд
1147 Центар за мултидисциплинарне студије, Београд
1148 Институт за геополитичке студије
1149 Институт за интернационални менеџмент
1150 Археолошки институт САНУ, Београд
1151 Астрономска опсерваторија, Београд
1152 Економски институт , Београд
1153 Електротехнички институт 'Никола Тесла', Београд
1154 Институт економских наука, Београд
1155 Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
1156 Институт за европске студије, Београд
1157 Институт за економику пољопривреде, Београд
1158 Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
1159 Институт за земљиште, Београд
1160 Институт за испитивање материјала, Београд
1161 Институт за истраживање у пољопривреди Србије, Београд
1162 Институт за књижевност и уметност, Београд
1163 Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
1164 Институт за кукуруз 'Земун поље', Земун
1165 Институт за медицинска истраживања, Београд
1166 Институт за међународну политику и привреду, Београд
1167 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд
1168 Институт за новију историју Србије, Београд
1169 Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
1170 Институт за оптичку и физичку хемију, Београд
1171 Центар за имунолошка истраживања 'Бранислав Јанкови', Београд (Торлак)
1172 Саобрачајни институт 'ЦИП', Београд
1173 Институт за педагошка истраживања, Београд
1174 Институт за политичке студије, Београд
1175 Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
1176 Институт за путеве, Београд
1177 Институт за проучавање лековитог биља 'Др. Јосиф Панчић, Београд
1178 Институт за савремену историју, Београд
1179 Институт за спољну трговину, Београд
1180 Институт за сточарство, Земун
1181 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина, Београд
1182 Институт за упоредно право, Београд
1183 Институт за филозофију у друћтвену теорију, Београд
1184 Институт за хигијену и технологију меса, Београд
1185 Институт за шумарство, Београд
1186 Историјски институт САНУ, Београд
1187 Истраживачки институт 'Киро Савић', Београд
1188 Лола институт, Београд
1189 Математички институт САНУ, Београд
1190 Научни институт за ветеринарство Србије, Београд
1191 Научно-истраживачка установа 'Геонститут' , Београд
1192 'ПКБ', 'ИНИ-Агроекономик', Београд
1193 РТБ Институт за бакар - Бор
1194 Рударски институт, Београд
1195 Институт за водопривреду, 'Јарослав Черни', Београд
1196 Институт за земљиште
1197 Музиколошки институт
1198 Институт за пључне болести
1201 Факултет примењених уметности и дизајна, Београд
1202 Факултет драмских уметности, Београд
1203 Факултет ликовних уметности, Београд
1204 Факултет музичке уметности, Београд
1301 Богословски факултет, Београд
1302 Војномедицинска академија-Београд
1303 Полицијска академија, Београд
1304 Факултет за менеџмент 'Браћа Карић', Београд
1305 Факултет за трговину и банкарство 'Јанићије и Даница Карић', Београд
1306 Академија уметности 'Браћа Карић', Београд
1307 Факултет за предузетни менеџмент 'Браћа Карић', Нови Сад
1308 Факултет за пословне студије, Београд
1309 Геоекономски факултет, Београд
1310 Факултет за менеџмент, Зајечар
1311 Факултет за европски бизнис, Београд
1312 Факултет за менеџмент малих предузећа, Београд
1313 Факултет за пословно право, Београд
1314 Факултет за финансијски менеџмент, Београд
1315 Факултет за пословну информатику, Београд
1401 Економски факултет, Ниш
1402 Електронски факултет, Ниш
1403 Филозофски факултет, Ниш
1404 Градјевински факултет, Ниш
1405 Машински факултет, Ниш
1406 Медицински факултет, Ниш
1407 Правни факултет, Ниш
1408 Технолошки факултет у Лесковцу
1409 Факултет зачтите на раду, Ниш
1410 Природно-математички факултет, Ниш
1411 Факултет физичке културе, Ниш
1412 Учитељски факултет, Ниш
1413 Факултет уметности, Ниш
1501 Економски факултет, Крагујевац
1502 Медицински факултет, Крагујевац
1503 Машински факултет, Крагујевац
1504 Природно-математички факултет, Крагујевац
1505 Машински факултет, Краљево
1506 Правни факултет, Крагујевац
1507 Агрономски факултет, Чачак
1508 Технички факултет, Чачак
1509 Педагошки факултет, Јагодина
1510 Учитељски факултет, Ужице
1511 Уметничко филолошки факултет, Крагујевац
1801 Виша школа за образовање васпитача, Алексинац
1802 Виша технолошка школа за неметале, Арандјеловац
1803 Виша техничка машинска школа, Београд
1804 Виша електротехничка школа, Београд
1805 Политехничка академија, Виша туристичка школа, Београд
1806 Политехничка академија, Виша металска школа, Београд
1807 Виша железничка школа, Београд
1808 Виша техничка ПТТ школа, Београд
1809 Виша грађевинско-геодетска школа, Београд
1810 Виша техничка текстилна школа, Београд
1811 Виша политехничка школа, Београд
1812 Виша пословна школа, Београд
1813 Виша хотелијерска школа, Београд
1814 Виша школа унутрашњих послова, Београд
1815 Виша медицинска школа, Београд
1816 Виша школа ликовних и примењених уметности, Београд
1817 Виша школа за образовање васпитача, Београд
1818 Политехничка академија, Виша техничка школа, Београд
1819 Виша пословна школа-Косово Поље, Блаце
1820 Виша техничка школа, Чачак
1821 Виша медицинска школа, Ћуприја
1822 Виша школа за образовање васпитача, Гњилане
1823 Виша школа за образовање васпитача, Кикинда
1824 Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке, Крагујевац
1825 Виша технолошко-техничка школа, Крушевац
1826 Виша школа за образовање васпитача, Крушевац
1827 Виша економска школа-Пећ, Лепосавић
1828 Виша економска школа, Лесковац
1829 Виша текстилно техничка школа, Лесковац
1830 Виша школа за образовање васпитача, Неготин
1831 Виша музичка школа, Ниш
1832 Виша техничка школа, Ниш
1833 Виша техничка школа, Нови Сад
1834 Виша пословна школа, Нови Сад
1835 Виша школа за образовање васпитача, Нови Сад
1836 Виша школа за образовање васпитача, Пирот
1837 Виша техничка школа, Пожаревац
1838 Виша пољопривредно-прехрамбена школа, Прокупље
1839 Виша школа за образовање васпитача, Сремска Митровица
1840 Виша хемијско технолошка школа, Шабац
1841 Виша школа за образовање васпитача, Шабац
1842 Виша техничка машинска школа, Трстеник
1843 Виша техничка школа, Ужице
1844 Виша економска школа "П.М.Ненадовић", Ваљево
1845 Виша техничко технолошка школа, Врање
1846 Виша школа за образовање васпитача, Вршац
1847 Виша техничка школа, Зрењанин
1848 Виша техничка школа, Звечан
1849 Виша техничка школа-Урошевац, Звечан
2102 Економски факултет у Суботици
2103 Филозофски факултет, Нови Сад
2104 Факултет физичке културе, Нови Сад
2105 Градјевински факултет у Суботици
2106 Медицински факултет, Нови Сад
2107 Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
2108 Пољопривредни факултет, Нови Сад
2109 Правни факултет, Нови Сад
2110 Природно-математички факултет, Нови Сад
2111 Факултет техничких наука, Нови Сад
2112 Технолошки факултет, Нови Сад
2113 Академија уметности, Нови Сад
2114 Учитељски факултет, Сомбор
2120 Научни институт за ветеринарство, Нови Сад
2121 Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
3101 Економски факултет, Приштина
3102 Електротехнички факултет, Приштина
3103 Филолошки факултет, Приштина
3105 Филозофски факултет, Приштина
3106 Грађевинско-архитектонски факултет, Приштина
3107 Машински факултет, Приштина
3108 Медицински факултет, Приштина
3109 Природно-математички факултет, Приштина
3110 Правни факултет, Врање
3111 Пољопривредни факултет, Приштина
3113 Факултет уметности, Звечан
3114 Факултет техничких наука, Приштина
3115 Факултет за физичку културу, Приштина
3116 Учитељски факултет, Приштина
3120 Институт за српску културу - Приштина
4101 Архитектонски факултет _Загреб
4102 Економски факултет _Загреб
4103 Електротехнички факултет _Загреб
4104 Факултет грађевинских знаности _Загреб
4105 Факултет организације и информатике у Вараждину
4106 Факултет политичких наука _Загреб
4107 Факултет пољопривредних знаности _Загреб
4108 Факултет прометних знаности _Загреб
4109 Факултет стројарства и бродоградње _Загреб
4110 Факултет за дефектологију _Загреб
4111 Факултет за физичку културу _Загреб
4112 Фармацеутско-биокемијски факултет _Загреб
4113 Филозофски факултет _Загреб
4114 Геодетски факултет _Загреб
4115 Медицински факултет _Загреб
4116 Металуршки факултет у Сиску
4117 Правни факултет _Загреб
4118 Прехрамбено-биотехнолошки факултет _Загреб
4119 Природословно-математички факултет _Загреб
4120 Рударско-геолошко-нафтни факултет _Загреб
4121 Стоматолошки факултет _Загреб
4122 Шумарски факултет _Загреб
4123 Технолошки факултет _Загреб
4124 Ветеринарски факултет _Загреб
4125 Институт 'Руђер Бошковић' _Загреб
4126 Институт за медицинска истраживања и медицину рада _Загреб
4128 Кемијско-технолошки факултет _Загреб
4129 Заједнички студиј из подручја геологије _Загреб
4130 Заједнички студиј информацијских знаности _Загреб
4199 Свеучилиште у Загребу
4203 Центар високих војних школа ратне морнарице, Сплит
4303 Пољопривредни факултет _Осијек
4403 Медицински факултет _Ријека
4404 Педагошки факултет _Ријека
4406 Технички факултет _Ријека
4407 РО Свеучилишни центар за економске знаности _Ријека
4501 Факултет електротехнике, стројарства и бродоградње _Сплит
4504 Технолошки факултет _Сплит
6104 Факултета за наравословје ин технологијо _Љубљана
6105 Факултета за дружбене веде _Љубљана
6107 Факултета за телесно културо _Љубљана
6204 Висока шола за организацијо дела Крањ
6301 Академија за гласбо, Љубљана
6302 Академија за гледалишче радио филм ин телевизијо, Љубљана
7104 Економски факултет _Сарајево
7105 Електротехнички факултет _Сарајево
7106 Факултет политичких наука "Вељко Влаховић" _Сарајево
7107 Факултет за физичку културу _Сарајево
7109 Филозофски факултет _Сарајево
7110 Градјевински факултет _Сарајево
7113 Медицински факултет _Сарајево
7117 Пољопривредни факултет _Сарајево
7119 Природно-математички факултет _Сарајево
7121 Стоматолошки факултет _Сарајево
7302 Електротехнички факултет _Бања Лука
7303 Машински факултет _Бања Лука
7307 Технолошки факултет _Бања Лука
7402 Електротехнички факултет _Тузла
7403 Медицински факултет _Тузла
7405 Рударско-геолошки факултет _Тузла
7406 Технолошки факултет _Тузла
8101 Економски факултет _Титоград
8102 Електротехнички факултет _Титоград
8103 Филозофски факултет-Никсић
8104 Градјевински факултет _Титоград
8105 Машински факултет _Титоград
8106 Металуршки факултет _Титоград
8107 Правни факултет _Титоград
8108 Природно-математички факултет _Титоград
9101 Архитектонски факултет _Скопје
9102 Биолошки факултет _Скопје
9103 Економски факултет _Скопје
9104 Електротехнички и машински факултет _Скопје
9105 Факултет за физика _Скопје
9106 Филолошки факултет _Скопје
9107 Филозофски факултет _Скопје
9108 Географски факултет _Скопје
9109 Градежен факултет _Скопје
9110 Хемијски факултет _Скопје
9111 Институт за социолошко и политицко правна истраживања _Скопје
9112 Математички факултет _Скопје
9113 Медицински факултет _Скопје
9117 Правен факултет _Скопје
9118 Шумарски факултет _Скопје
9120 Технолошки факултет и факултет за металургија _Скопје
9123 Земјоделски факултет _Скопје
9124 Факултет за физичка култура _Скопје
9126 Факултет за музичка и драмска уметност _Скопје
9127 Факултет за туризам и угоститељство - Охрид
9128 Институт за земљотресно инжењерство и инженерска сеизмологија _Скопје
sr11-001 Институт за физику Србије, Београд
sr11-002 Институт за нуклеарне науке 'Борис Кидрич', Винча
sr11-003 Институт за биолошка истраживања 'Синиша Станковић', Београд
sr11-004 Институт за физику, Земун
sr11-004.01 Институт за физику, Земун, Центар за теоријску физику
sr11-004.02 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику
sr11-004.02.01 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за мултидисциплинарна истраживања
sr11-004.02.02 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за атомску, молекулску и ласерску спектроскопију
sr11-004.02.03 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за гасну електронику
sr11-004.02.04 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за физику плазме
sr11-004.02.05 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за физику атмосфере и оптичку метрологију
sr11-004.02.06 Институт за физику, Земун, Центар за експерименталну физику, Лабораторија за физику околине
sr11-004.03 Институт за физику, Земун, Центар за атомску и субатомску физику
sr11-004.03.01 Институт за физику, Земун, Центар за атомску и субатомску физику, Лабораторија за физику атомских сударних процеса
sr11-004.03.02 Институт за физику, Земун, Центар за атомску и субатомску физику, Лабораторија за физику високих енергија
sr11-004.03.03 Институт за физику, Земун, Центар за атомску и субатомску физику, Лабораторија за оптоелектронику и ласере
sr11-004.03.04 Институт за физику, Земун, Центар за атомску и субатомску физику, Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
sr11-004.04 Институт за физику, Земун, Центар за примењену и техничку физику
sr11-004.05 Институт за физику, Земун, Центар за физику чврстог стања и нове материјале
sr11-005 Институт за хемију, технологију и металургију - ИХТМ, Београд
sr11-006 Институт за примену нуклеарне енергије - ИНЕП, Београд
sr11-007 Институт друштвених наука, Београд
sr11-008 Институт 'Михајло Пупин', Београд
sr11-008.01 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за аутоматику
sr11-008.02 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за рачунарске системе
sr11-008.03 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за рачунарство
sr11-008.04 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за телекомуникације
sr11-008.05 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за мехатронику
sr11-008.06 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Лабораторија за пиезоелектронику
sr11-008.07 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за роботику
sr11-008.08 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за сензоре
sr11-008.09 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за микроелектронику
sr11-008.10 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за штампане плоче
sr11-008.11 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за истразивање науке и технологије
sr11-008.12 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за мерење и регулацију
sr11-008.13 Институт 'Михајло Пупин', Београд, Центар за системске анализе
sr11-009 Центар за мултидисциплинарне студије, Београд
sr11-010 Институт за геополитичке студије, Београд
sr11-011 Институт за интернационални менеџмент, Београд
sr11-012 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд
sr11-012.01 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Археолошки институт
sr11-012.02 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Балканолошки институт
sr11-012.03 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Етнографски институт
sr11-012.04 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Географски институт 'Јован Цвијић'
sr11-012.05 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Институт за српски језик
sr11-012.06 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Историјски институт
sr11-012.07 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Институт техничких наука
sr11-012.08 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Математички институт
sr11-012.09 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Музиколошки институт
sr11-012.10 Српска академија науке и уметности (САНУ), Београд, Византолошки институт
sr11-013 Астрономска опсерваторија, Београд
sr11-014 Економски институт, Београд
sr11-015 Електротехнички институт 'Никола Тесла', Београд
sr11-016 Институт економских наука, Београд
sr11-017 Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд
sr11-018 Институт за европске студије, Београд
sr11-019 Институт за економику пољопривреде, Београд
sr11-020 Институт за заштиту биља и животну средину, Београд
sr11-021 Институт за земљиште, Београд
sr11-022 Институт за испитивање материјала Србије - ИМС, Београд
sr11-023 Институт за истраживање у пољопривреди Србије, Београд
sr11-024 Институт за књижевност и уметност, Београд
sr11-025 Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
sr11-026 Институт за кукуруз 'Земун поље', Земун
sr11-027 Институт за медицинска истраживања, Београд
sr11-028 Институт за међународну политику и привреду, Београд
sr11-029 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд
sr11-030 Институт за новију историју Србије, Београд
sr11-031 Институт за општу и физичку хемију, Београд
sr11-032 Центар за имунолошка истраживања 'Бранислав Јанковић', Београд (Торлак)
sr11-033 Саобраћајни институт "ЦИП", Београд
sr11-034 Институт за педагошка истраживања, Београд
sr11-035 Институт за политичке студије, Београд
sr11-036 Институт за примену науке у пољопривреди, Београд
sr11-037 Институт за путеве, Београд
sr11-038 Институт за проучавање лековитог биља 'Др Јосиф Панчић', Београд
sr11-039 Институт за савремену историју, Београд
sr11-040 Институт за спољну трговину, Београд
sr11-041 Институт за сточарство, Земун
sr11-042 Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина (ИТНМС), Београд
sr11-043 Институт за упоредно право, Београд
sr11-044 Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд
sr11-045 Институт за хигијену и технологију меса, Београд
sr11-046 Институт за шумарство, Београд
sr11-047 Истраживачки институт 'Киро Савић', Београд
sr11-048 Лола институт, Београд
sr11-049 Научни институт за ветеринарство Србије, Београд
sr11-050 Научно-истраживачка установа 'Геоинститут', Београд
sr11-051 Рударски институт, Београд
sr11-052 Институт за водопривреду 'Јарослав Черни', Београд
sr11-053 Институт за земљиште, Београд
sr11-054 Институт за плућне болести, Сремска Каменица
sr11-055 Институт за хемијске изворе струје - ИХИС, Београд
sr11-056 Институт ЦИС, Београд
sr11-057 Институт за филм, Београд
sr11-058 Научни институт за репродукцију и вештачко осемењивање домаћих животиња, Темерин
sr11-059 Институт за рударство и металургију (ИРМ), Бор
sr13-01 Универзитет у Београду
sr13-01.01 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
sr13-01.01.01 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за статистику конструкција
sr13-01.01.02 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за историју и теорију архитектуре и уметности
sr13-01.01.03 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за архитектонско и урбанистичко пројектовање
sr13-01.01.04 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за архитектонске конструкције, технологију грађења и еколошки инжињеринг
sr13-01.01.05 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за визуелне комуникације
sr13-01.01.06 Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Катедра за урбанизам и просторно планирање
sr13-01.02 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине
sr13-01.02.01 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за фармакологију и токсикологију
sr13-01.02.02 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за биологију
sr13-01.02.03 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за хигијену и технологију намирница
sr13-01.02.04 Универзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицине, Катедра за патолошку физиологију
sr13-01.03 Универзитет у Београду, Грађевински факултет
sr13-01.03.01 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за путеве, аеродроме и железнице
sr13-01.03.02 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству
sr13-01.03.03 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство
sr13-01.03.04 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за математику, физику, нацртну геометрију и друштвене науке
sr13-01.03.05 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за материјале и конструкције
sr13-01.03.06 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за техничку механику и теорију конструкција
sr13-01.03.07 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за геодезију
sr13-01.03.08 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Катедра за геотехнику
sr13-01.03.09 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за саобараћајнице и геотехнику
sr13-01.03.10 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству
sr13-01.03.11 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за математику, физику, нацртну геометрију и друштвене науке
sr13-01.03.12 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за хидротехнику и водно-еколошко инжењерство
sr13-01.03.13 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за материјале и конструкције
sr13-01.03.14 Универзитет у Београду, Грађевински факултет Институт за нумеричку анализу и пројектовање конструкција
sr13-01.03.15 Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Институт за геодезију
sr13-01.04 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет
sr13-01.04.01 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за логопедију
sr13-01.04.02 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за тифлологију
sr13-01.04.03 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за сурдологију
sr13-01.04.04 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за соматопедију
sr13-01.04.05 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за олигофренологију
sr13-01.04.06 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању
sr13-01.04.07 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Катедра за опште и заједничке предмете
sr13-01.04.08 Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Институт за дефектологију
sr13-01.05 Универзитет у Београду, Економски факултет
sr13-01.05.01 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за економску теорију и анализу
sr13-01.05.02 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за економску политику и развој
sr13-01.05.03 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за међународне економске односе
sr13-01.05.04 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за пословну економију и менаџмент
sr13-01.05.05 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за рачуноводство и пословне финансије
sr13-01.05.06 Универзитет у Београду, Економски факултет, Катедра за статистику и математику
sr13-01.05.07 Универзитет у Београду, Економски факултет, Научно-истраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ)
sr13-01.05.07.01 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за процену вредности капитала и приватизацију
sr13-01.05.07.02 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за предузетништво
sr13-01.05.07.03 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за организацију и лидерство
sr13-01.05.07.04 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за хартије од вредности
sr13-01.05.07.05 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за корпоративне финансије
sr13-01.05.07.06 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за израду и оцену инвестиционих програма
sr13-01.05.07.07 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за маркетинг
sr13-01.05.07.08 Универзитет у Београду, Економски факултет, НИЦЕФ, Центар за јавне финансије
sr13-01.06 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет
sr13-01.06.01 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за телекомуникације
sr13-01.06.02 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за електонику
sr13-01.06.03 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за аутоматику
sr13-01.06.04 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне
sr13-01.06.05 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за електроенергетске системе
sr13-01.06.06 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за рачунарску технику и информатику
sr13-01.06.07 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за општу електротехнику
sr13-01.06.08 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за математику примењену у електротехници
sr13-01.06.09 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за општеобразовање
sr13-01.06.10 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за микоелектронику и техничку физику
sr13-01.06.11 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Иновациони центар за информационе технологије
sr13-01.07 Универзитет у Београду, Машински факултет
sr13-01.07.01 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за производно машинство
sr13-01.07.02 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за механизацију
sr13-01.07.03 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за пољопривредно машинство
sr13-01.07.04 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за индустријско инжењерство
sr13-01.07.05 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за механику
sr13-01.07.06 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за отпорност конструкција
sr13-01.07.07 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за теорију механизама и машина
sr13-01.07.08 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за термотехнику
sr13-01.07.09 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за термоенергетику
sr13-01.07.10 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за процесну технику
sr13-01.07.11 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за термомеханику
sr13-01.07.12 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе
sr13-01.07.13 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катердра за математику
sr13-01.07.14 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за аутоматско управљање
sr13-01.07.15 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за физику и електротехнику
sr13-01.07.16 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за механику флуида
sr13-01.07.17 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за ваздухопловство
sr13-01.07.18 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за војно машинство
sr13-01.07.19 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за железничко машинство
sr13-01.07.20 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за бродоградњу
sr13-01.07.21 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за моторе
sr13-01.07.22 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за моторна возила
sr13-01.07.23 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за опште машинске конструкције
sr13-01.07.24 Универзитет у Београду, Машински факултет, Катедра за технологију материјала
sr13-01.07.25 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт
sr13-01.07.25.01 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за нове технологије
sr13-01.07.25.02 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за механизацију
sr13-01.07.25.03 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за пољопривредно машинство
sr13-01.07.25.04 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за индустријско инжењерство и менаџмент
sr13-01.07.25.05 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за примењену механику и отпорност конструкција
sr13-01.07.25.06 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за механику машина
sr13-01.07.25.07 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за термотехнику
sr13-01.07.25.08 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за термоенергетику
sr13-01.07.25.09 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за процесну технику
sr13-01.07.25.10 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за теоријску и примењену термомеханику и сагоревање
sr13-01.07.25.11 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за хидрауличне машине и енергетске системе
sr13-01.07.25.12 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за аутоматско управљање
sr13-01.07.25.13 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за физику и електротехнику
sr13-01.07.25.14 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за примењену механику флуида
sr13-01.07.25.15 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за ваздухопловство
sr13-01.07.25.16 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за војно машинство
sr13-01.07.25.17 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за железничко машинство и бродоградњу
sr13-01.07.25.18 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за моторе
sr13-01.07.25.19 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за моторна возила
sr13-01.07.25.20 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за опште машинске конструкције
sr13-01.07.25.21 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за материјале, трибологију и сагоревање
sr13-01.07.25.22 Универзитет у Београду, Машински факултет, Институт, Центар за примењену математику и информатику
sr13-01.08 Универзитет у Београду, Медицински факултет
sr13-01.08.01 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Дерматовенерологија
sr13-01.08.02 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Физикална медицина и рехабилитација
sr13-01.08.03 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Гинекологија и акушерство
sr13-01.08.04 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Хирургија
sr13-01.08.05 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Инфективне болести
sr13-01.08.06 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Интерна медицина
sr13-01.08.07 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Медицина рада
sr13-01.08.08 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Неурологија
sr13-01.08.09 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Нуклеарна медицина
sr13-01.08.10 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Офталмологија
sr13-01.08.11 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Општеобразовање - друштвени предмети
sr13-01.08.12 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Основи онкологије
sr13-01.08.13 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом
sr13-01.08.14 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Педијатрија
sr13-01.08.15 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Психијатрија
sr13-01.08.16 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Катедра Радиологија
sr13-01.08.17 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Центар за међународну сарадњу
sr13-01.08.18 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Центар за континуирану медицинску едукацију
sr13-01.08.19 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Школа јавног здравља
sr13-01.08.20 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за анатомију
sr13-01.08.21 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за биофизику у медицини
sr13-01.08.22 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за биохемију
sr13-01.08.23 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за биологију и хуману генетику
sr13-01.08.24 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за епидемиологију
sr13-01.08.25 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
sr13-01.08.26 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за физиологију
sr13-01.08.27 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за хемију у медицини
sr13-01.08.28 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за хигијену и медицинску екологију
sr13-01.08.29 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за хистологију и ембриологију
sr13-01.08.30 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за медицинску статистику и информатику
sr13-01.08.31 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за патолошку анатомију
sr13-01.08.32 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за патолошку физиологију
sr13-01.08.33 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за социјалну медицину
sr13-01.08.34 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за судску медицину
sr13-01.08.35 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за микробиологију и имунологију
sr13-01.08.36 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије
sr13-01.08.36.01 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за очне болести 'Проф. др Ђорђе Нешић'
sr13-01.08.36.02 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију
sr13-01.08.36.03 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за дерматовенерологију 'Проф. др Ђурица Ђорђевић'
sr13-01.08.36.04 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Ургентни центар
sr13-01.08.36.05 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за медицину рада и радиолошку заштиту 'Др Драгомир Карајовић'
sr13-01.08.36.06 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за анестезију и реанимацију
sr13-01.08.36.07 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за физикалну медицину и рехабилитацију
sr13-01.08.36.08 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за урологију и нефрологију
sr13-01.08.36.09 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Центар за магнентну резонанцу
sr13-01.08.36.10 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за психијатрију
sr13-01.08.36.11 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за неурохирургију
sr13-01.08.36.12 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за гинекологију и акушерство
sr13-01.08.36.13 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за алергологију и имунологију
sr13-01.08.36.14 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за хематологију
sr13-01.08.36.15 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за плућне болести и туберкулозу
sr13-01.08.36.16 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за нуклеарну медицину
sr13-01.08.36.17 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за медицинску биохемију
sr13-01.08.36.18 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за радиолошку дијагностику
sr13-01.08.36.19 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за ортопедску хирургију и трауматологију
sr13-01.08.36.20 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за кардиоваскуларне болести
sr13-01.08.36.21 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за дигестивне болести
sr13-01.08.36.22 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за неурологију
sr13-01.08.36.23 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за инфективне и тропске болести 'Др Коста Тодоровић'
sr13-01.08.36.24 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
sr13-01.08.36.25 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Институт за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
sr13-01.08.36.26 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Центар за физикалну медицину и рехабилитацију
sr13-01.08.36.27 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Центар за грудну хирургију
sr13-01.08.36.28 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Служба за социјалну медицину и организацију здравствене делатности
sr13-01.08.36.29 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Центар за пластичну и реконструктивну хирургију
sr13-01.08.36.30 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Клинички центар Србије, Центар за фармакологију
sr13-01.08.37 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Завод за ортопедску протетику
sr13-01.08.38 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Универзитетска дечија клиника
sr13-01.08.39 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за рехабилитацију 'Др М. Зотовић'
sr13-01.08.40 Универзитет у Београду, Медицински факултет, ГАК 'Народни фронт'
sr13-01.08.41 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за кардиоваскуларне болести 'Дедиње'
sr13-01.08.42 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за онкологију и радиологију Србије
sr13-01.08.43 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за ортопедско-хируршке болести 'Бањица'
sr13-01.08.44 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Републике Србије 'Др Вукан Чупић'
sr13-01.08.45 Универзитет у Београду, Медицински факултет, КБЦ 'Бежанијска коса'
sr13-01.08.46 Универзитет у Београду, Медицински факултет, КБЦ 'Др Драгиша Мишовић'
sr13-01.08.47 Универзитет у Београду, Медицински факултет, КБЦ 'Земун'
sr13-01.08.48 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за реуматологију
sr13-01.08.49 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за неурологију и психијатрију за децу и омладину
sr13-01.08.50 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за ментално здравље
sr13-01.08.51 Универзитет у Београду, Медицински факултет, Институт за неонатологију
sr13-01.08.52 Универзитет у Београду, Медицински факултет, КБЦ 'Звездара'
sr13-01.09 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
sr13-01.09.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за ратарство
sr13-01.09.01.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за ратарство, Катедра за ратарство и повртарство
sr13-01.09.01.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за ратарство, Катедра за ботанику, агроекологију и агротехнику
sr13-01.09.01.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за ратарство, Катедра за генетику, оплемењивање биља и семенарство
sr13-01.09.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за воћарство и виноградарство
sr13-01.09.02.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за воћарство и виноградарство, Катедра за воћарство
sr13-01.09.02.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за воћарство и виноградарство, Катедра за виноградарство
sr13-01.09.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за сточарство
sr13-01.09.03.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за сточарство, Катедра за физиологију и исхрану домаћих животиња
sr13-01.09.03.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за сточарство, Катедра за биологију и оплемењивање домаћих животиња
sr13-01.09.03.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за сточарство, Катедра за одгајивање, репродукцију и здравствену заштиту домаћих животиња
sr13-01.09.04 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за заштиту биља и прехрамбених производа
sr13-01.09.04.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за заштиту биља и прехрамбених производа, Катедра за фитопатологију
sr13-01.09.04.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за заштиту биља и прехрамбених производа, Катедра за ентомологију
sr13-01.09.04.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за заштиту биља и прехрамбених производа, Катедра за пестициде
sr13-01.09.05 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за земљиште и мелиорације
sr13-01.09.05.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за земљиште и мелиорације, Катедра за педологију и агрогеологију
sr13-01.09.05.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за земљиште и мелиорације, Катедра за агрохемију и физиологију биљака
sr13-01.09.05.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за земљиште и мелиорације, Катедра за наводњавање, одводњавање и конзервацију земљишта
sr13-01.09.05.04 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за земљиште и мелиорације, Катедра за микробиологију земљишта и вода
sr13-01.09.06 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за пољопривредну технику
sr13-01.09.06.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за пољопривредну технику, Катедра за математику и физику
sr13-01.09.06.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за пољопривредну технику, Катедра за механизацију сточарске производње са термодинамиком и електротехником
sr13-01.09.06.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за пољопривредну технику, Катедра за механизацију и енергетику биљне производње
sr13-01.09.07 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију
sr13-01.09.07.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију, Катедра за технолошку микробиологију
sr13-01.09.07.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију, Катедра за технологије конзервисања и врења
sr13-01.09.07.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију, Катедра за технологију биљних производа
sr13-01.09.07.04 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију, Катедра за технологију анималних производа
sr13-01.09.07.05 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за прехрамбену технологију и биохемију, Катедра за биохемију
sr13-01.09.08 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију
sr13-01.09.08.01 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију, Катедра економике пољопривреде и тржишта
sr13-01.09.08.02 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију, Катедра организације и економике производње
sr13-01.09.08.03 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију, Катедра теорије трошкова, рачуноводства и финансија
sr13-01.09.08.04 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију, Катедра за статистику
sr13-01.09.08.05 Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Одсек/институт за агроекономију, Катедра теоријске економије, социологије и социологије села
sr13-01.10 Универзитет у Београду, Правни факултет
sr13-01.10.01 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за грађанско право
sr13-01.10.02 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за кривично право
sr13-01.10.03 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за правну историју
sr13-01.10.04 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за међународно право и међународне односе
sr13-01.10.05 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за јавно право
sr13-01.10.06 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за правно-економске науке
sr13-01.10.07 Универзитет у Београду, Правни факултет, Катедра за теорију социологије и филозофије права
sr13-01.10.08 Универзитет у Београду, Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке
sr13-01.11 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
sr13-01.11.01 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек
sr13-01.11.01.01 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина и израду подземних просторија
sr13-01.11.01.02 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина
sr13-01.11.01.03 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за рударска мерења
sr13-01.11.01.04 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина
sr13-01.11.01.05 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за примену минералних сировина
sr13-01.11.01.06 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Рударски одсек, Смер за механизацију рударства
sr13-01.11.02 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек
sr13-01.11.02.01 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за геотехнику
sr13-01.11.02.02 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за геофизику
sr13-01.11.02.03 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за хидрогеологију
sr13-01.11.02.04 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за регионалну геологију
sr13-01.11.02.05 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за палеонтологију
sr13-01.11.02.06 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за минералогију и кристалографију
sr13-01.11.02.07 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за петрологију и геохемију
sr13-01.11.02.08 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Смер за истраживање лежишта минералних сировина
sr13-01.11.02.09 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Институт за геотехнику и геофизику
sr13-01.11.02.10 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Институт за хидрогеологију
sr13-01.11.02.11 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Институт за истраживање лежишта минералних сировина
sr13-01.11.02.12 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Институт минералогије, кристалографије, петрологије и геохемије
sr13-01.11.02.13 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Институт за регионалну геологију и палеонтологију
sr13-01.11.02.14 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Геолошки одсек, Катедра за методе геолошког картирања
sr13-01.11.03 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедре и кабинети општих предмета
sr13-01.11.03.01 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедре и кабинети општих предмета, Катедра за примењену математику
sr13-01.11.03.02 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедре и кабинети општих предмета, Катедра за хемију
sr13-01.11.03.03 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедре и кабинети општих предмета, Катедра за физику
sr13-01.11.03.04 Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедре и кабинети општих предмета, Кабинет за социологију
sr13-01.12 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
sr13-01.12.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за железнички саобраћај и транспорт
sr13-01.12.01.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за железнички саобраћај и транспорт, Здружена катедра за експлоатацију железница, железничке пруге, станице и возове
sr13-01.12.01.02 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за железнички саобраћај и транспорт, Здружена катедра за управљање на железници, вучу и возна средства
sr13-01.12.02 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за друмски саобраћај и транспорт
sr13-01.12.02.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за друмски саобраћај и транспорт, Здружена катедра за техничку експлоатацију друмских транспортних средстава и терминале у друмском саобраћају и транспорту
sr13-01.12.02.02 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за друмски саобраћај и транспорт, Здружена катедра за безбедност саобраћаја и друмска возила
sr13-01.12.02.03 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за друмски саобраћај и транспорт, Здружена катедра за саобраћајно инжењерство
sr13-01.12.02.04 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за друмски саобраћај и транспорт, Здружена катедра за друмски и градски транспорт
sr13-01.12.03 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за водни саобраћај
sr13-01.12.03.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за водни саобраћај, Здружена катедра за бродове и бродску енергетику, организацију рада бродова и пристаништа
sr13-01.12.04 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт
sr13-01.12.04.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт, Здружена катедра за ваздухопловна превоз. средства, експлоатац. ваздухоплова и планир. и организ. ваздуш. превођења и аеродр. и безбед. ваздуш. пловидбе
sr13-01.12.05 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за логистику
sr13-01.12.05.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за логистику, Здружена катедра за логистику
sr13-01.12.06 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај
sr13-01.12.06.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај, Катедра за телекомуникациони саобраћај и мреже
sr13-01.12.06.02 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај, Здружена катедра за поштански саобраћај и мреже и техничку кибернетику
sr13-01.12.07 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Општеобразовне катедре
sr13-01.12.07.01 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Општеобразовне катедре, Катедра за друштвене науке и стране језике
sr13-01.12.07.02 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Општеобразовне катедре, Катедра за општу и примењену математику
sr13-01.12.07.03 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Општеобразовне катедре, Катедра за организацију, менаџмент и економију саобраћаја и транспорта
sr13-01.12.07.04 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Општеобразовне катедре, Катедра за општетехничке науке
sr13-01.12.08 Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Институт Саобраћајног факултета
sr13-01.13 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет
sr13-01.13.01 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за општеобразовне предмете
sr13-01.13.02 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за оралну медицину и пародонтопатију
sr13-01.13.03 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за хирургију
sr13-01.13.04 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за превентивну стоматологију
sr13-01.13.05 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за денталну патологију
sr13-01.13.06 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Катедра за оралну рехабилитацију
sr13-01.13.07 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за максилофацијалну хирургију
sr13-01.13.08 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за оралну хирургију
sr13-01.13.09 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за болести зуба
sr13-01.13.10 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за дечију и превентивну стоматологију
sr13-01.13.11 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за ортопедију вилица
sr13-01.13.12 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за стоматолошку протетику
sr13-01.13.13 Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Клиника за пародонтологију и оралну медицину
sr13-01.14 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору
sr13-01.14.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за рударство
sr13-01.14.01.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за рударство, Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина
sr13-01.14.01.02 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за рударство, Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина
sr13-01.14.01.03 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за рударство, Катедра за минералне и рециклажне технологије
sr13-01.14.02 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за металургију
sr13-01.14.02.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за металургију, Катедра за металуршко инжењерство
sr13-01.14.02.02 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за металургију, Катедра за прерађивачку металургију
sr13-01.14.03 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за хемијску технологију
sr13-01.14.03.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за хемијску технологију, Катедра за неорганску технологију
sr13-01.14.04 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за индустријски менаџмент
sr13-01.14.04.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за индустријски менаџмент, Катедра за индустријски менаџмент
sr13-01.14.05 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за индустријску информатику
sr13-01.14.05.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за индустријску информатику, Катедра за индустријску информатику
sr13-01.14.06 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за електромашинство
sr13-01.14.06.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Одсек за електромашинство Катедра за машинство, електротехники и аутоматизацију
sr13-01.14.07 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Катедре општих предмета
sr13-01.14.07.01 Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Катедре општих предмета, Катедра за математику, физику и механику
sr13-01.15 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет
sr13-01.15.01 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за неорганску хемијску технологију
sr13-01.15.02 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за текстилно инжењерство
sr13-01.15.03 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за општетехничке науке
sr13-01.15.04 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за техничку физику
sr13-01.15.05 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за металуршко инжењерство
sr13-01.15.06 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за друштвене науке
sr13-01.15.07 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за конструкционе материјале
sr13-01.15.08 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за општу и неорганску хемију
sr13-01.15.09 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за органску хемијску технологију
sr13-01.15.10 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за органску хемију
sr13-01.15.11 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за аналитичку хемију
sr13-01.15.12 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за физичку хемију и електрохемију
sr13-01.15.13 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за хемијско инжењерство
sr13-01.15.14 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију
sr13-01.15.15 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за математичке науке
sr13-01.15.16 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за графичко инжењерство
sr13-01.15.17 Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Катедра за инжењерство за заштиту животне средине
sr13-01.16 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
sr13-01.16.01 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра теорије и методике спорта
sr13-01.16.02 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра индивидуалних спортских грана
sr13-01.16.03 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра колективних спортских грана
sr13-01.16.04 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра теорије и методике физичког васпитања
sr13-01.16.05 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра теорије и методике рекреације
sr13-01.16.06 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра био-медицинских наука
sr13-01.16.07 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра друштвених наука
sr13-01.16.08 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Катедра општестручних и образовних области
sr13-01.16.09 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања, Институт физичке културе
sr13-01.17 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране
sr13-01.17.01 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра наука одбране
sr13-01.17.02 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра наука безбедности
sr13-01.17.03 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра наука заштите
sr13-01.17.04 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра друштвено хуманистичких наука
sr13-01.17.05 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра правно-економских наука
sr13-01.17.06 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Катедра наука менаџмента
sr13-01.17.07 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Институт цивилне одбране
sr13-01.17.08 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Центар за истраживање хумане безбедноси
sr13-01.17.09 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Центар за мировне студије
sr13-01.17.10 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Центар за истраживање сукоба
sr13-01.17.11 Универзитет у Београду, Факултет цивилне одбране, Центар за безбедносни менаџмент
sr13-01.18 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
sr13-01.18.01 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за информационе системе и технологије
sr13-01.18.02 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за менаџмент и организацију
sr13-01.18.03 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за производни и операциони менаџмент
sr13-01.18.04 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за управљање квалитетом
sr13-01.18.05 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за математику, статистику и операциона истраживања
sr13-01.18.06 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Катедра за друштвене науке
sr13-01.18.07 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Институт за информационе системе
sr13-01.18.08 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Институт за менаџмент
sr13-01.18.09 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Институт за индустријско инжењерство
sr13-01.18.10 Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Институт за управљање квалитетом
sr13-01.19 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
sr13-01.19.01 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Одељење за међународне односе
sr13-01.19.02 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Одељење за новинарство и комуникологију
sr13-01.19.03 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Политиколошко одељење
sr13-01.19.04 Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Одељење за социјалну политику и социјални рад
sr13-01.20 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет
sr13-01.20.01 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за физику и математику
sr13-01.20.02 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за општу и неорганску хемију
sr13-01.20.03 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за аналитичку хемију
sr13-01.20.04 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за органску хемију
sr13-01.20.05 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за ботанику
sr13-01.20.06 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за физичку хемију
sr13-01.20.07 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за микробиологију и имунологију
sr13-01.20.08 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за физиологију
sr13-01.20.09 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за фармацеутску хемију и аналитику лекова
sr13-01.20.10 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за фармакогнозију
sr13-01.20.11 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за медицинску биохемију
sr13-01.20.12 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за броматологију
sr13-01.20.13 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за токсиколошку хемију
sr13-01.20.14 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за фармацеутску технологију и козметологију
sr13-01.20.15 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за фармакологију
sr13-01.20.16 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Институт за фармакокинетику
sr13-01.20.17 Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Радна јединица за општеобразовне предмете
sr13-01.21 Универзитет у Београду, Филозофски факултет
sr13-01.21.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за филозофију
sr13-01.21.01.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за филозофију, Катедра за историју филозофије
sr13-01.21.01.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за филозофију, Катедра за логику и методологију
sr13-01.21.01.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за филозофију, Катедра за етику и естетику
sr13-01.21.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за социологију
sr13-01.21.02.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за социологију, Катедра за опште социолошке дисциплине
sr13-01.21.02.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за социологију, Катедра за посебне социолошке дисциплине
sr13-01.21.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију
sr13-01.21.03.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за општу психологију
sr13-01.21.03.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за клиничку психологију
sr13-01.21.03.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за социјалну психологију
sr13-01.21.03.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за развојну психологију
sr13-01.21.03.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за педагошку психологију
sr13-01.21.03.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за психологију рада
sr13-01.21.03.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Катедра за методологију психолошких истраживања
sr13-01.21.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију
sr13-01.21.04.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за општу педагогију и методологију педагошких истраживања
sr13-01.21.04.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за историју педагогије
sr13-01.21.04.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за дидактику и методику
sr13-01.21.04.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за предшколску педагогију
sr13-01.21.04.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за школску педагогију
sr13-01.21.04.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за општу андрагогију
sr13-01.21.04.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за андрагошку дидактику и организацију образовања
sr13-01.21.04.08 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за социјалну андрагогију
sr13-01.21.04.09 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за андрагогију слободног времена и масовне комуникације
sr13-01.21.04.10 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију, Катедра за андрагогију рада
sr13-01.21.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју
sr13-01.21.05.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за историју старог века
sr13-01.21.05.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за општу историју средњег века и помоћне историјске науке
sr13-01.21.05.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за општу историју новог века
sr13-01.21.05.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за општу савремену историју
sr13-01.21.05.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за византологију
sr13-01.21.05.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за националну историју средњег века са историјском географијом и старословенским језиком
sr13-01.21.05.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за националну историју новог века
sr13-01.21.05.08 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, Катедра за историју Југославије
sr13-01.21.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности
sr13-01.21.06.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за општестручне предмете
sr13-01.21.06.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за уметност старог века
sr13-01.21.06.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за уметност средњег века
sr13-01.21.06.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за уметност новог века
sr13-01.21.06.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за модерну уметност
sr13-01.21.06.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Катедра за историју архитектуре
sr13-01.21.06.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Центар за мултимедијална истраживања и унапређивање историјско-уметничких студија
sr13-01.21.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију
sr13-01.21.07.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за праисторијску археологију
sr13-01.21.07.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за класичну археологију
sr13-01.21.07.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за археологију раног средњег века
sr13-01.21.07.04 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за националну археологију средњег века
sr13-01.21.07.05 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за археологију Блиског истока
sr13-01.21.07.06 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за методологију археолошких истраживања
sr13-01.21.07.07 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за археологију, Катедра за физичку антропологију
sr13-01.21.08 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију
sr13-01.21.08.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију, Катедра за општу етнологију и антропологију
sr13-01.21.08.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију, Катедра за националну етнологију и антропологију
sr13-01.21.08.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију, Катедра за етнологију и антропологију света
sr13-01.21.09 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за класичне науке
sr13-01.21.09.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за класичне науке, Катедра за грчки и латински језик
sr13-01.21.09.02 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за класичне науке, Катедра за хеленску и римску књижевност
sr13-01.21.09.03 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за класичне науке, Катедра за средњовековну и новогрчку филологију
sr13-01.21.10 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Интердисциплинарне студије
sr13-01.21.10.01 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Интердисциплинарне студије, Катедра за постдипломске интердисциплинарне студије антропологије
sr13-01.21.11 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за филозофију
sr13-01.21.12 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за социологију
sr13-01.21.13 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за психологију
sr13-01.21.14 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за математичко и статистичко изучавање језика
sr13-01.21.15 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију
sr13-01.21.16 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Институт за историју уметности
sr13-01.21.17 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за античку епиграфику и нумизматику
sr13-01.21.18 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за археолошка истраживања
sr13-01.21.19 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за етнолошка и антроплошка истраживања
sr13-01.21.20 Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Центар за класичне науке
sr13-01.22 Универзитет у Београду, Филолошки факултет
sr13-01.22.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима
sr13-01.22.01.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Група за српски језик и књижевност
sr13-01.22.01.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Група за српски језик и књижевност са општом лингвистиком
sr13-01.22.01.03 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Група за јужнословенску филологију
sr13-01.22.01.04 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, Група за бугарски језик и књижевност
sr13-01.22.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
sr13-01.22.02.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Група за спску књижевност и језик
sr13-01.22.02.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Група за српску књижевност и језик са општом књижевношћу
sr13-01.22.03 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности
sr13-01.22.04 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију
sr13-01.22.04.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију, Група за арапски језик и књижевност
sr13-01.22.04.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију, Група за турски језик и књижевност
sr13-01.22.04.03 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију, Група за оријенталну филологију
sr13-01.22.04.04 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију, Група за јапански језик и књижевност
sr13-01.22.04.05 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за оријенталну филологију, Група за кинески језик и књижевност
sr13-01.22.05 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за албанологију
sr13-01.22.06 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за англистику
sr13-01.22.07 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за библиотекарство и информатику
sr13-01.22.08 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за германистику
sr13-01.22.08.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за германистику, Група за немачки језик и књижевност
sr13-01.22.08.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за германистику, Група скандинавске језике и књижевност
sr13-01.22.08.03 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за германистику, Група за холандски језик и књижевност
sr13-01.22.09 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за хунгарологију
sr13-01.22.10 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за иберијске студије
sr13-01.22.11 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за италијанистику
sr13-01.22.12 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за неохеленске студије
sr13-01.22.13 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за општу лингвистику
sr13-01.22.14 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за романистику
sr13-01.22.14.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за романистику, Група за француски језик и књижевност
sr13-01.22.14.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за романистику, Група за румунски језик и књижевност
sr13-01.22.15 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику
sr13-01.22.15.01 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику, Група за руски језик и књижевност
sr13-01.22.15.02 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику, Група за пољски језик и књижевност
sr13-01.22.15.03 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику, Група за чешки језик и књижевност
sr13-01.22.15.04 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику, Група за словачки језик и књижевност
sr13-01.22.15.05 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Катедра за славистику, Група за украјински језик и књижевност
sr13-01.22.16 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Међународни славистички центар
sr13-01.22.17 Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Центар за српски језик као страни
sr13-01.23 Универзитет у Београду, Шумарски факултет
sr13-01.23.01 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство
sr13-01.23.01.01 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра семенарства, расадничарства и пошумљавања
sr13-01.23.01.02 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра екологије биљака
sr13-01.23.01.03 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра гајења шума
sr13-01.23.01.04 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра заштите шума
sr13-01.23.01.05 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра искоришћавања шума
sr13-01.23.01.06 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра планирања газдовања шумама
sr13-01.23.01.07 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра економике и организације шумарства
sr13-01.23.01.08 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за шумарство, Катедра општих предмета
sr13-01.23.02 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета
sr13-01.23.02.01 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра примарне прераде дрвета
sr13-01.23.02.02 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра хемијско механичке прераде дрвета
sr13-01.23.02.03 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра машине и уређаји у преради дрвета
sr13-01.23.02.04 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра финалне прераде дрвета
sr13-01.23.02.05 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра организације и економике дрвне индустрије
sr13-01.23.02.06 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за прераду дрвета, Катедра општих предмета
sr13-01.23.03 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру
sr13-01.23.03.01 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру, Катедра за производњу украсних биљака
sr13-01.23.03.02 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру, Катедра за подизање и одржавање зелених површина
sr13-01.23.03.03 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру, Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури
sr13-01.23.03.04 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру, Катедра општих предмета
sr13-01.23.04 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица
sr13-01.23.04.01 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, Катедра за мелиорације
sr13-01.23.04.02 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, Катедра за бујице и ерозију
sr13-01.23.04.03 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, Катедра за противерозиону геотехнику
sr13-01.23.04.04 Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица, Катедра општих предмета
sr13-01.24 Универзитет у Београду, Биолошки факултет
sr13-01.24.01 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за зоологију
sr13-01.24.01.01 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за зоологију, Катедра за морфологију, систематику и филогенију животиња
sr13-01.24.01.02 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за зоологију, Катедра за развиће животиња
sr13-01.24.01.03 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за зоологију, Катедра за генетику и еволуцију
sr13-01.24.01.04 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за зоологију, Катедра за екологију и географију животиња
sr13-01.24.02 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац"
sr13-01.24.02.01 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Катедра за алгологију, микологију и лихенологију
sr13-01.24.02.02 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Катедра за морфологију и систематику биљака
sr13-01.24.02.03 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Катедра за физиологију биљака
sr13-01.24.02.04 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Катедра за екологију и географију биљака
sr13-01.24.02.05 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Катедра за микробиологију
sr13-01.24.02.06 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за ботанику и ботаничка башта "Јевремовац", Ботаничка башта "Јевремовац"
sr13-01.24.03 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биологију и биохемију
sr13-01.24.03.01 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биологију и биохемију, Катедра за општу физиологију и биофизику
sr13-01.24.03.02 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биологију и биохемију, Катедра за упоредну физиологију и екофизиологију
sr13-01.24.03.03 Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Институт за биологију и биохемију, Катедра за биохемију и молекуларну биологију
sr13-01.25 Универзитет у Београду, Географски факултет
sr13-01.25.01 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија
sr13-01.25.01.01 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија, Катедра за физичку географију
sr13-01.25.01.02 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија, Катедра за друштвену географију
sr13-01.25.01.03 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија, Катедра за регионалну географију
sr13-01.25.01.04 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија, Катедра за картографију и аерометоде
sr13-01.25.01.05 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Географија, Катедра за дидактику и методику наставе географије
sr13-01.25.02 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Просторно планирање
sr13-01.25.02.01 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Просторно планирање, Катедра за просторно планирање
sr13-01.25.03 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Демографија
sr13-01.25.03.01 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Демографија, Катедра за демографију
sr13-01.25.04 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Геопросторне основе животне средине
sr13-01.25.04.01 Универзитет у Београду, Географски факултет, Смер Геопросторне основе животне средине, Катедра за геопросторне основе животне средине
sr13-01.25.05 Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за географију
sr13-01.25.06 Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за просторно планирање
sr13-01.25.07 Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за демографију
sr13-01.25.08 Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за животну средину ГИС
sr13-01.26 Универзитет у Београду, Математички факултет
sr13-01.26.01 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за алгебру и математичку логику
sr13-01.26.02 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за астрономију
sr13-01.26.03 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за вероватноћу и статистику
sr13-01.26.04 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за геометрију
sr13-01.26.05 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за диференцијалне једначине
sr13-01.26.06 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за рачунарство и информатику
sr13-01.26.07 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за комплексну анализу
sr13-01.26.08 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за механику
sr13-01.26.09 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за нумеричку математику и оптимизацију
sr13-01.26.10 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за реалну и функционалну анализу
sr13-01.26.11 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за топологију
sr13-01.26.12 Универзитет у Београду, Математички факултет, Катедра за методику наставе
sr13-01.27 Универзитет у Београду, Учитељски факултет
sr13-01.27.01 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за методику наставе ПД и физичко васпитање
sr13-01.27.02 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за филозофију и друштвене науке
sr13-01.27.03 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за математику и наставу математике
sr13-01.27.04 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за дидактику
sr13-01.27.05 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за педагогију и психологију
sr13-01.27.06 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за српски језик, књижевност и методику српског језика
sr13-01.27.07 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за румунски језик (као матерњи језик) и стране језике
sr13-01.27.08 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Катедра за методику наставе уметничких предмета и културе
sr13-01.28 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију
sr13-01.28.01 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Катедра за општу физичку хемију
sr13-01.28.02 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Катедра за спектрохемију и физичку хемију плазме
sr13-01.28.03 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Катедра за електрохемију и хемијску кинетику
sr13-01.28.04 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Катедра за радиохемију и нуклеарну хемију
sr13-01.28.05 Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију, Катедра за динамику и структуру материје
sr13-01.29 Универзитет у Београду, Физички факултет
sr13-01.29.01 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику
sr13-01.29.01.01 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за опште курсеве физике на првој години
sr13-01.29.01.02 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за опште курсеве физике на другој години
sr13-01.29.01.03 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за физику језгра и честица
sr13-01.29.01.04 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за физику атома, молекула, јонизованих гасова, плазме и квантну оптику
sr13-01.29.01.05 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за физику кондензованог стања
sr13-01.29.01.06 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за теоријску механику, статичку физику и електродинамику
sr13-01.29.01.07 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за квантну и математичку физику
sr13-01.29.01.08 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за примењену физику и метрологију
sr13-01.29.01.09 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за физику, Катедра за философију природних наука и дидактику
sr13-01.29.02 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за метеорологију
sr13-01.29.02.01 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за метеорологију, Катедра за општу метеорологију
sr13-01.29.02.02 Универзитет у Београду, Физички факултет, Институт за метеорологију, Катедра за динамичку метеорологију
sr13-01.30 Универзитет у Београду, Хемијски факултет
sr13-01.30.01 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за аналитичку хемију
sr13-01.30.02 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за биохемију
sr13-01.30.03 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за наставу хемије
sr13-01.30.04 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за неорганску хемију
sr13-01.30.05 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за органску хемију
sr13-01.30.06 Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за примењену хемију
sr13-01.31 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет
sr13-01.31.01 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-библијски смер
sr13-01.31.02 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-систематски смер
sr13-01.31.03 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-историјски смер
sr13-01.31.04 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-патролошки смер
sr13-01.31.05 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-практични смер
sr13-01.31.06 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Богословско-философски смер
sr13-01.31.07 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Академија за живопис, обнову и чување
sr13-01.31.07.01 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Академија за живопис, обнову и чување, Смер црквеног живописа
sr13-01.31.07.02 Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Академија за живопис, обнову и чување, Смер обнављања и чувања
sr13-01.32 Универзитет у Београду, Универзитетска библиотека "Светозар Марковић
sr13-02 Универзитет уметности у Београду
sr13-02.01 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности
sr13-02.01.01 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Зидно сликарство
sr13-02.01.02 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Примењено вајарство
sr13-02.01.03 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Унутрашња архитектура
sr13-02.01.04 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Сценографија
sr13-02.01.05 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Костим
sr13-02.01.06 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Дизајн текстила
sr13-02.01.07 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Примењена графика
sr13-02.01.08 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Керамика
sr13-02.01.09 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Индустријски дизајн
sr13-02.01.10 Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Одсек Конзервација и рестаурација
sr13-02.02 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
sr13-02.02.01 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра глуме
sr13-02.02.02 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за позоришну и радио режију
sr13-02.02.03 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за драматургију
sr13-02.02.04 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за позоришну и радио продукцију
sr13-02.02.05 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за филмску и телевизијску режију
sr13-02.02.06 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за филмску и телевизијску камеру
sr13-02.02.07 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за филмску и телевизијску монтажу
sr13-02.02.08 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за филмску и телевизијску продукцију
sr13-02.02.09 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за снимање и обраду звука
sr13-02.02.10 Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности, Катедра за теорију и историју
sr13-02.03 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности
sr13-02.03.01 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности, Сликарски одсек
sr13-02.03.02 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности, Вајарски одсек
sr13-02.03.03 Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности, Графички одсек
sr13-02.04 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Београд
sr13-02.04.01 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за композицију
sr13-02.04.02 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за дириговање
sr13-02.04.03 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за соло певање
sr13-02.04.04 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за клавир
sr13-02.04.05 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за гудачке инструменте
sr13-02.04.06 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за дувачке инструменте
sr13-02.04.07 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за музикологију и етномузикологију
sr13-02.04.08 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за теоријске предмете
sr13-02.04.09 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за солфеђо
sr13-02.04.10 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за камерну музику
sr13-02.04.11 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Полиинструментална катедра
sr13-02.04.12 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за медијске предмете
sr13-02.04.13 Универзитет уметности у Београду, Факултет музичких уметности, Катедра за комплементарни клавир
sr13-03 Универзитет у Нишу
sr13-03.01 Универзитет у Нишу, Економски факултет
sr13-03.01.01 Универзитет у Нишу, Економски факултет, Катедра за општу економску теорију
sr13-03.01.02 Универзитет у Нишу, Економски факултет, Катедра за економику и организацију предузећа
sr13-03.01.03 Универзитет у Нишу, Економски факултет, Катедра за рачуноводство, математику и информатику
sr13-03.01.04 Универзитет у Нишу, Економски факултет, Катедра за националну економију и финансије
sr13-03.01.05 Универзитет у Нишу, Економски факултет, Институт за економска истраживања
sr13-03.02 Универзитет у Нишу, Електронски факултет
sr13-03.02.01 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за аутоматику
sr13-03.02.02 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за електронику
sr13-03.02.03 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за енергетику
sr13-03.02.04 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за математику
sr13-03.02.05 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за мерења
sr13-03.02.06 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за микроелектронику
sr13-03.02.07 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за општеобразовне предмете
sr13-03.02.08 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за рачунарство
sr13-03.02.09 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за телекомуникације
sr13-03.02.10 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Катедра за теоријску електротехнику
sr13-03.02.11 Универзитет у Нишу, Електронски факултет, Институт Електронског факултета
sr13-03.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет
sr13-03.03.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за филозофију
sr13-03.03.01.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за филозофију, Институт за филозофију
sr13-03.03.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за социологију
sr13-03.03.02.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за социологију, Катедра за општу социологију
sr13-03.03.02.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за социологију, Катедра за посебне социологије
sr13-03.03.02.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за социологију, Институт за социологију
sr13-03.03.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за психологију
sr13-03.03.03.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за психологију, Катедра за општу психологију
sr13-03.03.03.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за психологију, Катедра за посебне гране психологије
sr13-03.03.03.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за психологију, Лабораторија за експерименталну психологију
sr13-03.03.03.04 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за психологију, Институт за психологију
sr13-03.03.04 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за англистику
sr13-03.03.04.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за англистику, Катедра за енглески језик
sr13-03.03.04.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за англистику, Катедра за енглеску и америчку књижевност
sr13-03.03.04.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за англистику, Институт за англистику
sr13-03.03.05 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност
sr13-03.03.05.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност, Катедра за српски језик
sr13-03.03.05.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност, Катедра за књижевност
sr13-03.03.05.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за српски језик и књижевност, Институт за српски језик и књижевност
sr13-03.03.06 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за историју
sr13-03.03.06.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за историју, Катедра за општу историју
sr13-03.03.06.02 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за историју, Катедра за националну историју
sr13-03.03.06.03 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за историју, Институт за историју
sr13-03.03.07 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за педагогију
sr13-03.03.07.01 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за педагогију, Институт за педагогију
sr13-03.03.08 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за руски језик и књижевност
sr13-03.03.09 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Студијска група за журналистику
sr13-03.04 Универзитет у Нишу, Машински факултет
sr13-03.04.01 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Природно-математичке науке
sr13-03.04.02 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Механика
sr13-03.04.03 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Термоенергетика
sr13-03.04.04 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Хидроенергетика
sr13-03.04.05 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Машинске конструкције
sr13-03.04.06 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Производно машинство
sr13-03.04.07 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Друштвене науке
sr13-03.04.08 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Прецизно машинство и аутоматика
sr13-03.04.09 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Катедра Транспортна техника и логистика
sr13-03.04.10 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Институт за машинство
sr13-03.04.11 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Центар за ИТ
sr13-03.04.12 Универзитет у Нишу, Машински факултет, Центар за ЕЕ
sr13-03.05 Универзитет у Нишу, Медицински факултет
sr13-03.05.01 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Социјална медицина и хигијена са медицинском екологијом
sr13-03.05.02 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Радиологија, нуклеарна медицина и основи клиничке онкологије
sr13-03.05.03 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Инфектологија и епидемиологија
sr13-03.05.04 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Оториноларингологија и офталмологија
sr13-03.05.05 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Физикална медицина и рехабилитација, и медицина рада
sr13-03.05.06 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра општеобразовних предмета
sr13-03.05.07 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Максиофацијална хирургија и орална хирургија
sr13-03.05.08 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Превентивна и дечија стоматологија и ортодонција
sr13-03.05.09 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Болести уста и пародонта, и болести зуба
sr13-03.05.10 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Хемија, физика и биологија са хуманом генетиком
sr13-03.05.11 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Ургентна медицина
sr13-03.05.12 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Анатомија
sr13-03.05.13 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Хистологија са ембриологијом
sr13-03.05.14 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Физиологија
sr13-03.05.15 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Биохемија
sr13-03.05.16 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Микробиологија и имунологија
sr13-03.05.17 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Патологија
sr13-03.05.18 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Патолошка физиологија
sr13-03.05.19 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Фармакологија са токсикологијом
sr13-03.05.20 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Интерна медицина
sr13-03.05.21 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Дерматовенерологија
sr13-03.05.22 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Неурологија
sr13-03.05.23 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Психијатрија са медицинском психологијом
sr13-03.05.24 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Хирургија са ратном хирургијом
sr13-03.05.25 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Педијатрија
sr13-03.05.26 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Гинекологија са акушерством
sr13-03.05.27 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Судска медицина
sr13-03.05.28 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Катедра Стоматолошка протетика
sr13-03.05.29 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Универзитетски клинички центар
sr13-03.05.30 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Дом здравља
sr13-03.05.31 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичких и кардиолошких болести 'Нишка Бања' - Нишка Бања
sr13-03.05.32 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за нефрологију и хемодијализу
sr13-03.05.33 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за клиничку патологију и патолошку анатомију
sr13-03.05.34 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за радиологију
sr13-03.05.35 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Специјална психијатријска болница Горња Топоница
sr13-03.05.36 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Завод за нуклеарну медицину
sr13-03.05.37 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Завод за судску медицину
sr13-03.05.38 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Завод за здравствену заштиту радника
sr13-03.05.39 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Завод за заштиту здравља
sr13-03.05.40 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Гинеколошко-акушерска клиника
sr13-03.05.41 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Хируршка клиника
sr13-03.05.42 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за гастроентерологију и хепатологију
sr13-03.05.43 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
sr13-03.05.44 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за хематологију и клиничку имунологију
sr13-03.05.45 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за кардиоваскуларне болести
sr13-03.05.46 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за заразне болести
sr13-03.05.47 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за болести ува, грла и носа
sr13-03.05.48 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за кожне и полне болести
sr13-03.05.49 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за плућне болести и ТБЦ
sr13-03.05.50 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за физикалну медицину, рехабилитацију и протетику
sr13-03.05.51 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Неурохируршка клиника
sr13-03.05.52 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Ортопедско-трауматолошка клиника
sr13-03.05.53 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за очне болести
sr13-03.05.54 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Уролошка клиника
sr13-03.05.55 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Стоматолошка клиника
sr13-03.05.56 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за психијатрију
sr13-03.05.57 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за неурологију
sr13-03.05.58 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за заштиту менталног здравља и неуропсихијатрију развојног доба
sr13-03.05.59 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за дечију хирургију и ортопедију
sr13-03.05.60 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Дечија интерна клиника
sr13-03.05.61 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Клиника за онкологију
sr13-03.05.62 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања
sr13-03.05.62.01 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања, Лабораторија за електронску микроскопију
sr13-03.05.62.02 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања, Експериментална хирургија
sr13-03.05.62.03 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања, Експеримантална патологија
sr13-03.05.62.04 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања, Лабораторија за биолошка истраживања ћелије
sr13-03.05.62.05 Универзитет у Нишу, Медицински факултет, Институт за биомедицинска истраживања, Виваријум
sr13-03.06 Универзитет у Нишу, Правни факултет
sr13-03.06.01 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за правно-теоријске науке
sr13-03.06.02 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за јавно-правне науке
sr13-03.06.03 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за кривично-правне науке
sr13-03.06.04 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за грађанско-правне науке
sr13-03.06.05 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за трговинско-правне науке
sr13-03.06.06 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за правно-економске науке
sr13-03.06.07 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Катедра за правно-историјске науке
sr13-03.06.08 Универзитет у Нишу, Правни факултет, Институт за правна и друштвена истраживања
sr13-03.07 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац
sr13-03.07.01 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за хемијске науке
sr13-03.07.02 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за хемијско-инжењерске науке
sr13-03.07.03 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за текстилне науке
sr13-03.07.04 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за математичко-техничке науке
sr13-03.07.05 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за биотехнолошке науке
sr13-03.07.06 Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, Катедра за друштвене науке
sr13-03.08 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду
sr13-03.08.01 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Смер Заштита на раду
sr13-03.08.02 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Смер Заштита од пожара
sr13-03.08.03 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Смер Заштита животне средине
sr13-03.08.04 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Катедра за теорију система и ризика
sr13-03.08.05 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Катедра за хуманизацију и квалитет радне и животне средине
sr13-03.08.06 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Катедра за превентивно инжењерство
sr13-03.08.07 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Катедра за теорију пожара и експлозија
sr13-03.08.08 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Катедра за инжењерство заштите животне средине
sr13-03.08.09 Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду, Институт Факултета заштите на раду
sr13-03.09 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
sr13-03.09.01 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика
sr13-03.09.01.01 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Катедра за алгебру, логику и дискретну математику
sr13-03.09.01.02 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Катедра за математичку анализу и стохастику
sr13-03.09.01.03 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Катедра за геометрију и топологију
sr13-03.09.01.04 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Катедра за математичку статистику и примене
sr13-03.09.01.05 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Катедра за рачунарство и информатику
sr13-03.09.01.06 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Математика и информатика, Институт за математику
sr13-03.09.02 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Физика
sr13-03.09.02.01 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Физика, Смер за општу физику
sr13-03.09.02.02 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Физика, Смер за примењену физику
sr13-03.09.02.03 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Физика, Институт за физику
sr13-03.09.03 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија
sr13-03.09.03.01 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија, Катедра за неорганску хемију
sr13-03.09.03.02 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија, Катедра за органску хемију
sr13-03.09.03.03 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија, Катедра за примењену и индустријску хемију и биохемију
sr13-03.09.03.04 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија, Катедра за аналитичку хемију
sr13-03.09.03.05 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Хемија, Институт за хемију
sr13-03.09.04 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Географија
sr13-03.09.05 Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет, Одсек Биологија и екологија
sr13-03.10 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе
sr13-03.10.01 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе, Катедра за спортске игре
sr13-03.10.02 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе, Катедра за спорт
sr13-03.10.03 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе, Катедра за теорију и методику
sr13-03.10.04 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе, Катедра за биолошко-медицинске предмете
sr13-03.10.05 Универзитет у Нишу, Факултет физичке културе, Институт за физичку културу
sr13-03.11 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање
sr13-03.11.01 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, Катедра за језике и књижевност
sr13-03.11.02 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, Катедра за методике наставе
sr13-03.11.03 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, Катедра за друштвене науке
sr13-03.11.04 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, Катедра за природне и математичке науке
sr13-03.11.05 Универзитет у Нишу, Учитељски факултет, Врање, Катедра за педагогију и психологију
sr13-03.12 Универзитет у Нишу, Факултет уметности
sr13-03.12.01 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за ликовну уметност
sr13-03.12.02 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за примењену уметност
sr13-03.12.03 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност
sr13-03.12.03.01 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за теоријске предмете
sr13-03.12.03.02 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за клавир
sr13-03.12.03.03 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за комплементарни клавир
sr13-03.12.03.04 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за камерну музику
sr13-03.12.03.05 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за гудачке инструменте
sr13-03.12.03.06 Универзитет у Нишу, Факултет уметности, Одсек за музичку уметност, Катедра за соло певање, гитару и хармонику
sr13-03.13 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет
sr13-03.13.01 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за математику, физику и информатику
sr13-03.13.02 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за визуелне комуникације
sr13-03.13.03 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за грађевинску геотехнику
sr13-03.13.04 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за техничку механику и теорију конструкција
sr13-03.13.05 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за материјале и конструкције
sr13-03.13.06 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за урбанизам и просторно планирање
sr13-03.13.07 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за зграде за становање
sr13-03.13.08 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за конструкције и конструкцијске системе архитектонских објеката
sr13-03.13.09 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за јавне зграде
sr13-03.13.10 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за хидротехнику
sr13-03.13.11 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за саобраћајнице
sr13-03.13.12 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Катедра за водопривреду
sr13-03.13.13 Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Институт за грађевинарство и архитектуру
sr13-03.14 Универзитет у Нишу, Универзитетска библиотека 'Никола Тесла'
sr13-04 Универзитет у Крагујевцу
sr13-04.01 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет
sr13-04.01.01 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Катедра за економску теорију и привредни развој
sr13-04.01.02 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Катедра за менаџмент и пословну економију
sr13-04.01.03 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Центар за информационе технологије
sr13-04.01.04 Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, Смер хотелијерство и туризам,Врњачка Бања
sr13-04.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука
sr13-04.02.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Патохистолошка катедра
sr13-04.02.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за анатомију и судску медицину
sr13-04.02.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за патолошку физиологију
sr13-04.02.04 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за микробиологију и имунологију
sr13-04.02.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за инфективне болести и дерматовенерологију
sr13-04.02.06 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за хирургију
sr13-04.02.07 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за гинекологију са акушерством
sr13-04.02.08 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за педијатрију
sr13-04.02.09 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за психијатрију и етику
sr13-04.02.10 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за интерну медицину
sr13-04.02.11 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за оториноларингологију и офталмологију
sr13-04.02.12 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за општу и клиничку хемију
sr13-04.02.13 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за физиологију
sr13-04.02.14 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за фармакологију и токсикологију
sr13-04.02.15 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за радиологију, нуклеарну медицину и онкологију
sr13-04.02.16 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
sr13-04.02.17 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за неурологију
sr13-04.02.18 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за ургентна стања у медицини и примарну здравствену заштиту
sr13-04.02.19 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за статистику, епидемиологију, енглески језик и медицину засновану на доказима
sr13-04.02.20 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за хигијену са екологијом, медицину рада и физичко васпитање
sr13-04.02.21 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Катедра за социјалну медицину, увод у медицину и вештину комуникације са пацијентом
sr13-04.02.22 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац'
sr13-04.02.22.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Хируршка клиника
sr13-04.02.22.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Интерна клиника
sr13-04.02.22.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Клиника за гинекологију и акушерство
sr13-04.02.22.04 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Клиника за педијатрију
sr13-04.02.22.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Клиника за урологију и нефрологију
sr13-04.02.22.06 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Клиника за психијатрију
sr13-04.02.22.07 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за анестезију и реанимацију
sr13-04.02.22.08 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за офталмологију
sr13-04.02.22.09 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Ургентни центар
sr13-04.02.22.10 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за радиолошку дијагностику
sr13-04.02.22.11 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за ортопедију и трауматологију
sr13-04.02.22.12 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац',Центар за неурологију
sr13-04.02.22.13 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за клиничку и експерименталну фармакологију
sr13-04.02.22.14 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Центар за онкологију и радилогију
sr13-04.02.22.15 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', ОРЛ одељење
sr13-04.02.22.16 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Одељење за дечју хирургију
sr13-04.02.22.17 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Инфективно одељење
sr13-04.02.22.18 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Дерматовенеролошко одељење
sr13-04.02.22.19 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Одељење за производњу стерилних раствора
sr13-04.02.22.20 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Служба нуклеарне медицине
sr13-04.02.22.21 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Клиничко-биохемијска служба
sr13-04.02.22.22 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Служба за патологију, судску медицину и токсикологију
sr13-04.02.22.23 Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничко-болнички центар 'Крагујевац', Служба за транфузију крви
sr13-04.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
sr13-04.03.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за производно машинство
sr13-04.03.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за машинске конструкције и механизацију
sr13-04.03.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за моторна возила и моторе
sr13-04.03.04 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за енергетику и процесну технику
sr13-04.03.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Катедра за примењену механику и аутоматско управљање
sr13-04.03.06 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за техничку исправност возила
sr13-04.03.07 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за компјутером интегрисано пословање
sr13-04.03.08 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за теротехнологију
sr13-04.03.09 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за рационално газдовање енергијом
sr13-04.03.10 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за ревитализацију индустријских система
sr13-04.03.11 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за безбедост саобраћаја
sr13-04.03.12 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за примењену аутоматику
sr13-04.03.13 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за механичке преноснике
sr13-04.03.14 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за трибологију
sr13-04.03.15 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за испитивање и прорачун машинских елемената и система
sr13-04.03.16 Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Центар за квалитет
sr13-04.04 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет
sr13-04.04.01 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за математику и информатику
sr13-04.04.01.01 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Математика - информатика
sr13-04.04.01.02 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Математика
sr13-04.04.02 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за биологију и екологију
sr13-04.04.02.01 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Биологија
sr13-04.04.02.02 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Биологија - екологија
sr13-04.04.03 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за физику
sr13-04.04.03.01 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Физика
sr13-04.04.03.02 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Смер Физика - информатика
sr13-04.04.04 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за хемију
sr13-04.04.04.01 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за хемију, Смер Заштита животне средине
sr13-04.04.04.02 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за хемију, Смер Хемија
sr13-04.04.04.03 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Институт за хемију, Смер Истарживање и развој
sr13-04.04.05 Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет, Катедра за општеобразовне предмете
sr13-04.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
sr13-04.05.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Катедра за примењену механику, математику и физику
sr13-04.05.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Катедра за основне машинске конструкције и технологију материјала
sr13-04.05.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Катедра за енергетику и аутоматско управљање
sr13-04.05.04 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Катедра за конструкције и пројектовање у машиноградњи
sr13-04.05.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Катедра за производне технологије
sr13-04.05.06 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Кабинет за друштвено-економске науке и стране језике
sr13-04.06 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет
sr13-04.06.01 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за грађанско-правне науке
sr13-04.06.02 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за кривично-правне науке
sr13-04.06.03 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за међународно-правне науке
sr13-04.06.04 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за политичко-управне науке
sr13-04.06.05 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за правно-економске науке
sr13-04.06.06 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за привредно-правне науке
sr13-04.06.07 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Катедра за правно-историјске науке
sr13-04.06.08 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке
sr13-04.06.09 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Центар за право Европске уније
sr13-04.06.10 Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет, Центар за спортско право
sr13-04.07 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку
sr13-04.07.01 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за хемију и инжењерство
sr13-04.07.02 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за опште науке
sr13-04.07.03 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за земљиште и механизацију
sr13-04.07.04 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за ратарство и повртарство
sr13-04.07.05 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за воћарство, виноградарство и заштиту биља и производа
sr13-04.07.06 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за сточарство и технологију прераде анималних производа
sr13-04.07.07 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за технологију прераде биљних производа
sr13-04.07.08 Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку, Катедра за организационо-економске науке
sr13-04.08 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку
sr13-04.08.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за електроенергетику
sr13-04.08.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за физику и материјале
sr13-04.08.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за индустријски менаџмент
sr13-04.08.04 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за информационе технологије
sr13-04.08.05 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за математику
sr13-04.08.06 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за механику и машинске конструкције
sr13-04.08.07 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за опште машинство
sr13-04.08.08 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за општу електротехнику и електронику
sr13-04.08.09 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за педагошко-техничке науке
sr13-04.08.10 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за производно машинство
sr13-04.08.11 Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Катедра за рачунарску технику и аутоматику
sr13-04.09 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини
sr13-04.09.01 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Катедра за српски језик и књижевност, књижевност за децу и стране језике
sr13-04.09.02 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Катедра за педагогију, психологију, социологију и филозофију
sr13-04.09.03 Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Катедра за дидактику, образовну технологију, методике, математику и информатику
sr13-04.10 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу
sr13-04.10.01 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Катедра за српски језик, књижевност и стране језике
sr13-04.10.02 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Катедра за педагошке и психолошке науке
sr13-04.10.03 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Катедра за социолошке и филозофске науке
sr13-04.10.04 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Катедра за дидактику, образовну технологију и методике образовања
sr13-04.10.05 Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Катедра за математику и информатику
sr13-04.11 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет
sr13-04.11.01 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за филологију
sr13-04.11.01.01 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Студијска група Српски језик и књижевност
sr13-04.11.01.02 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Студијска група Енглески језик и књижевност
sr13-04.11.01.03 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Студијска група Немачки језик и књижевност
sr13-04.11.01.04 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Студијска група Француски језик и књижевност
sr13-04.11.01.05 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Студијска група Шпански језик и хиспанске књижевности
sr13-04.11.02 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност
sr13-04.11.02.01 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Општа музичка педагогија
sr13-04.11.02.02 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Хармоника
sr13-04.11.02.03 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Гудачки инструменти
sr13-04.11.02.04 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Музика у медијима
sr13-04.11.02.05 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Соло певање
sr13-04.11.02.06 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за музичку уметност, Студијска група Флаута
sr13-04.11.03 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за примењене уметности
sr13-04.11.03.01 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за примењене уметности, Студијска група Примењена графика (графички дизајн)
sr13-04.11.03.02 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за примењене уметности, Студијска група Зидно сликарство
sr13-04.11.03.03 Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Одсек за примењене уметности, Студијска група Унутрашња архитектура
sr13-04.12 Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања
sr13-04.13 Универзитет у Крагујевцу, Универзитетска библиотека у Крагујевцу
sr13-04.14 Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије Крагујевац.
sr13-05 Универзитет Мегатренд, Београд
sr13-05.01 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за пословне студије
sr13-05.01.01 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за пословне студије, Смер Међународно пословање
sr13-05.01.02 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за пословне студије, Смер Компјутерски инжењеринг
sr13-05.01.03 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за пословне студије, Смер Извршно управљање
sr13-05.02 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет
sr13-05.02.01 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за азијско-пацифичке студије
sr13-05.02.02 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за северно-америчке студије
sr13-05.02.03 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за Латинску Америку и Карибе
sr13-05.02.04 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за Европску унију
sr13-05.02.05 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за Русију
sr13-05.02.06 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за кинеске студије
sr13-05.02.07 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за Блиски Исток и Северну Африку
sr13-05.02.08 Универзитет Мегатренд, Београд, Геоекономски факултет, Сектор за балканске студије
sr13-05.03 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар
sr13-05.03.01 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар, Смер за менаџмент
sr13-05.03.02 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар, Смер за агроменаџмент
sr13-05.03.03 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар, Смер за међународни маркетинг
sr13-05.03.04 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар, Смер за финансијски, банкарски и берзански менаџмент
sr13-05.03.05 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за менаџмент, Зајечар, Смер за менаџмент у здравству
sr13-05.04 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије
sr13-05.04.01 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за инжењеринг, маркетинг и специјално пројектовање
sr13-05.04.02 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технологије у био-фармакологији
sr13-05.04.03 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технологије у агроиндустрији
sr13-05.04.04 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технолоогије у хуманим наукама
sr13-05.04.05 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технологије у техничко-технолошким наукама
sr13-05.04.06 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технологије у информатици и рачунарству
sr13-05.04.07 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за истраживање нових трендова у менаџменту
sr13-05.04.08 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за истраживање нових трендова у геоекономији и политичким наукама
sr13-05.04.09 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за нове технологије у области образовања
sr13-05.04.10 Универзитет Мегатренд, Београд, Институт за нове технологије, Центар за истраживање нових трендова у законодавству
sr13-05.05 Универзитет Мегатренд, Београд, Факултет за биофарминг, Сомбор
sr13-06 Европски универзитет, Београд
sr13-06.01 Европски универзитет, Београд, Факултет за европски бизнис
sr13-06.02 Европски универзитет, Београд, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
sr13-06.03 Европски универзитет, Београд, Факултет за интернационални менаџмент
sr13-06.04 Европски универзитет, Београд, Институт за амерички бизнис МБА
sr13-06.05 Европски универзитет, Београд, ФАБУС - Факултет за услужни бизнис, Нови Сад
sr13-06.05.01 Европски универзитет, Београд, ФАБУС - Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, Смер Менаџмент јавних институција
sr13-06.05.02 Европски универзитет, Београд, ФАБУС - Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, Смер Менаџмент финансијских институција
sr13-06.05.03 Европски универзитет, Београд, ФАБУС - Факултет за услужни бизнис, Нови Сад, Смер Менаџмент туристичких, хотелских и спортских организација
sr13-07 Универзитет Унион, Београд
sr13-07.01 Универзитет Унион, Београд, Правни факултет
sr13-07.02 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн
sr13-07.02.01 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн производа
sr13-07.02.02 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Графички дизајн
sr13-07.02.03 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн ентеријера и намештаја
sr13-07.02.04 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн екстеријера
sr13-07.02.05 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн одеће и текстила
sr13-07.02.06 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн обуће и галантерије
sr13-07.02.07 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн лепоте и стила
sr13-07.02.08 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн мултимедија
sr13-07.02.09 Универзитет Унион, Београд, Факултет за дизајн, Одсек Дизајн савремено сликарство
sr13-07.03 Универзитет Унион, Београд, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије
sr13-07.03.01 Универзитет Унион, Београд, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Економија и менаџмент
sr13-07.03.02 Универзитет Унион, Београд, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Финансије и рачуноводство
sr13-07.03.03 Универзитет Унион, Београд, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Банкарство и осигурање
sr13-07.03.04 Универзитет Унион, Београд, Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Друштвене и хуманистичке науке
sr13-07.04 Универзитет Унион, Београд, Факултет за предузетнички бизнис
sr13-07.05 Универзитет Унион, Београд, Факултет за менаџмент некретнина
sr13-07.06 Универзитет Унион, Београд, Рачунарски факултет
sr13-07.06.01 Универзитет Унион, Београд, Рачунарски факултет, Катедра за рачунарство
sr13-07.06.02 Универзитет Унион, Београд, Рачунарски факултет, Катедра за примењену математику
sr13-07.07 Универзитет Унион, Београд, Факултет за градитељски менаџмент
sr13-07.08 Универзитет Унион, Београд Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац
sr13-07.08.01 Универзитет Унион, Београд Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, Индустријско-инжењерски смер
sr13-07.08.02 Универзитет Унион, Београд Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, Индустријско-економски смер
sr13-08 Универзитет Сингидунум, Београд
sr13-08.01 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање
sr13-08.01.01 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Катедра за финансије и банкарство
sr13-08.01.02 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Катедра за рачуноводство и ревизију
sr13-08.01.03 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Катедра за осигурање
sr13-08.01.04 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Катедра за информатику, математику и статистику
sr13-08.02 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за пословну информатику
sr13-08.02.01 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за пословну информатику Катедра за програмирање и пројектовање
sr13-08.02.02 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за пословну информатику, Катедра за графику и дизајн
sr13-08.03 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности
sr13-08.03.01 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за глуму
sr13-08.03.02 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за сликарство
sr13-08.03.03 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за графику
sr13-08.03.04 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за вајарство
sr13-08.03.05 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за унутрашњу архитектуру
sr13-08.03.06 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за графички дизајн
sr13-08.03.07 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за костимографију
sr13-08.03.08 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за фотографију
sr13-08.03.09 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за соло певање
sr13-08.03.10 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра за инструмент
sr13-08.03.11 Универзитет Сингидунум, Београд, Академија лепих уметности, Катедра менаџмента у уметности
sr13-08.04 Универзитет Сингидунум, Београд, ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију
sr13-08.04.01 Универзитет Сингидунум, Београд, ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију, Смер Примењена економија
sr13-08.04.02 Универзитет Сингидунум, Београд, ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију, Смер Финансије и банкарство
sr13-08.04.03 Универзитет Сингидунум, Београд, ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију, Смер Менаџмент и пословна администрација
sr13-08.04.04 Универзитет Сингидунум, Београд, ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију, Смер Менаџмент јавне администрације и локалне управе
sr13-08.05 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
sr13-08.05.01 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Катедра за туристички менаџмент
sr13-08.05.02 Универзитет Сингидунум, Београд, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Катедра за хотелијерски менаџмент
sr13-09 Универзитет Алфа, Београд
sr13-09.01 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент
sr13-09.01.01 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент, Катедра за менаџмент
sr13-09.01.02 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент, Катедра за математику и информационе системе
sr13-09.01.03 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент, Катедра за право и социологију
sr13-09.01.04 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент, Катедра за финансије
sr13-09.01.05 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент, Катедра за стране језике
sr13-09.02 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство
sr13-09.02.01 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за менаџмент
sr13-09.02.02 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за математику, статистику и информационе системе
sr13-09.02.03 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за финансије и банкарство
sr13-09.02.04 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за рачуноводство и ревизију
sr13-09.02.05 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за трговину
sr13-09.02.06 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за трговину и банкарство, Катедра за стране језике
sr13-09.03 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности
sr13-09.03.01 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра глуме
sr13-09.03.02 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра драматургије
sr13-09.03.03 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра филмске режије
sr13-09.03.04 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра телевизијске режије
sr13-09.03.05 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра филмске и ТВ камере
sr13-09.03.06 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра филмске и ТВ монтаже
sr13-09.03.07 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра за снимање и обраду звука
sr13-09.03.08 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра уметничке фотографије
sr13-09.03.09 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра сликарства
sr13-09.03.10 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра менаџмента у култури и уметности
sr13-09.03.11 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра за компјутерску уметност и дизајн
sr13-09.03.12 Универзитет Алфа, Београд, Академија уметности, Катедра за теорију и историју
sr13-09.04 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад
sr13-09.04.01 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, Катедра за управљачке дисциплине
sr13-09.04.02 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, Катедра за техничко-технолошке дисциплине
sr13-09.04.03 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, Катедра за управљање квалитетом и реинжењеринг
sr13-09.04.04 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад, Катедра за стране језике
sr13-09.05 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент у спорту
sr13-09.05.01 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент у спорту, Катедра за спортски менаџмент
sr13-09.05.02 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент у спорту, Катедра за менаџмент тренажне технологије
sr13-09.05.03 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент у спорту, Катедра за општеобразовне предмете
sr13-09.05.04 Универзитет Алфа, Београд, Факултет за менаџмент у спорту, Катедра за спортску медицину
sr13-09.06 Универзитет Алфа, Београд, Институт за високе европске студије 'Петар Карић'
sr13-09.07 Универзитет Алфа, Београд, Институт за развој малих и средњих предузећа
sr13-09.08 Универзитет Алфа, Београд, ФОРКУП Београд
sr13-09.08.01 Универзитет Алфа, Београд, ФОРКУП Београд, Катедра за право
sr13-09.08.02 Универзитет Алфа, Београд, ФОРКУП Београд, Катедра за економију и менеџмент
sr13-09.08.03 Универзитет Алфа, Београд, ФОРКУП Београд, Катедра за општеобразовну област
sr13-10 Универзитет у Новом Пазару
sr13-10.01 Универзитет у Новом Пазару, Правни факултет
sr13-10.01.01 Универзитет у Новом Пазару, Правни факултет, Правни одсек
sr13-10.01.02 Универзитет у Новом Пазару, Правни факултет, Одсек за криминалистику
sr13-10.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука
sr13-10.02.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филозофију
sr13-10.02.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за педагогију
sr13-10.02.02.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за педагогију, Смер за педагогију и психологију
sr13-10.02.02.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за педагогију, Смер за васпитаче
sr13-10.02.02.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за педагогију, Смер за разредну наставу
sr13-10.02.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију
sr13-10.02.03.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за босански језик и књижевност или српски језик и књижевност
sr13-10.02.03.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за европске језике
sr13-10.02.03.02.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за европске језике, Енглески језик и књижевност
sr13-10.02.03.02.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за европске језике, Немачки језик и књижевност
sr13-10.02.03.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за оријенталне језике
sr13-10.02.03.03.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за оријенталне језике, Турски језик и књижевност
sr13-10.02.03.03.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију, Смер за оријенталне језике, Арапски језик и књижевност
sr13-10.02.04 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за политичке науке
sr13-10.02.04.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за политичке науке, Смер за дипломатију и међународне односе
sr13-10.02.04.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за политичке науке, Смер за журналистику
sr13-10.02.04.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за политичке науке, Смер за политикологију
sr13-10.02.05 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за дизајн и модну креацију
sr13-10.02.06 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност
sr13-10.02.06.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за глуму
sr13-10.02.06.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за режију
sr13-10.02.06.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за драматургију
sr13-10.02.06.04 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за камеру
sr13-10.02.06.05 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за сценографију
sr13-10.02.06.06 Универзитет у Новом Пазару, Факултет хуманистичких наука, Одсек за филмску и позоришну уметност, Смер за костимографију
sr13-10.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за информатику и информационе технологије
sr13-10.03.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за информатику и информационе технологије, Смер за професора информатике
sr13-10.03.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за информатику и информационе технологије, Смер за инжењера информационих технологија
sr13-10.03.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за информатику и информационе технологије, Смер за инжењера пословне информатике
sr13-10.03.04 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за информатику и информационе технологије, Смер за инжењера рачунарског дизајна
sr13-10.04 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију
sr13-10.04.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за менаџмент
sr13-10.04.01.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за менаџмент, Смер за менаџемент јавног сектора
sr13-10.04.01.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за менаџмент, Смер за бизнис администрацију
sr13-10.04.01.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за менаџмент, Смер за менаџмент људких ресурса
sr13-10.04.01.04 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за менаџмент, Смер за међународни бизнис и менаџмент
sr13-10.04.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за пословну економију
sr13-10.04.02.01 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за пословну економију, Смер за менаџемент и предузетништво
sr13-10.04.02.02 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за пословну економију, Смер за маркетинг и трговину
sr13-10.04.02.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за пословну економију, Смер за финансије, рачуноводство и ревизију
sr13-10.04.03 Универзитет у Новом Пазару, Факултет за менаџмент и пословну економију, Одсек за туризам
sr13-11 Универзитет одбране, Београд
sr13-11.01 Универзитет одбране, Београд, Војна академија
sr13-11.02 Универзитет одбране, Београд, Војномедицинска академија (ВМА)
sr13-11.02.01 Универзитет одбране, Београд, Војномедицинска академија (ВМА), Медицински факултет.
sr13-12 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд
sr13-12.01 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за градитељски менаџмент
sr13-12.02 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за екологију и заштититу животне средине
sr13-12.03 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
sr13-12.04 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за међународну политику и безбедност
sr13-12.05 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за информатику и рачунарство
sr13-12.06 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за економију и финансије
sr13-12.07 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за менаџмент
sr13-12.08 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за пословне студије и право
sr13-12.09 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за стратешки и оперативни менаџмент
sr13-12.10 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за спорт
sr13-12.11 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за право, безбедност и менаџмент
sr13-12.12 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за пословно-индустријски менаџмент
sr13-12.13 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет за инжењерски менаџмент
sr13-12.14 Универзитет Унион 'Никола Тесла', Београд, Факултет примењених наука
sr13-166 Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд
sr21-001 Научни институт за ветеринарство 'Нови Сад', Нови Сад
sr21-002 Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
sr23-01 Универзитет у Новом Саду
sr23-01.01 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица
sr23-01.01.01 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за економску и друштвену теорију
sr23-01.01.01.01 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за економску и друштвену теорију, Група за општу економију и привредну социологију
sr23-01.01.01.02 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за економску и друштвену теорију, Група за привредни систем и економску политику
sr23-01.01.02 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за теоријски менаџмент и економију предузећа
sr23-01.01.03 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за финансијски менаџмент и рачуноводство
sr23-01.01.04 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за пословну информатику
sr23-01.01.05 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за менаџмент у агроекономији
sr23-01.01.06 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за квантитативне методе у економији
sr23-01.01.07 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за менаџмент у трговини и маркетингу
sr23-01.01.08 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица, Катедра за међународну економију
sr23-01.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
sr23-01.02.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику
sr23-01.02.01.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Катедра за српски језик
sr23-01.02.01.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, Катедра за српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине
sr23-01.02.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност
sr23-01.02.02.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност, Катедра за српску књижевност
sr23-01.02.03 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за компаративну књижевност
sr23-01.02.03.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за компаративну књижевност, Катедра за компаративну књижевност
sr23-01.02.04 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за англистику
sr23-01.02.04.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за англистику, Катедра за енглески језик и књижевност
sr23-01.02.05 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за германистику
sr23-01.02.05.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за германистику, Катедра за немачки језик и књижевност
sr23-01.02.06 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за славистику
sr23-01.02.06.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за славистику, Катедра за руски језик и књижевност
sr23-01.02.07 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за романистику
sr23-01.02.07.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за романистику, Катедра за француски језик и књижевност
sr23-01.02.08 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију
sr23-01.02.08.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Катедра за мађарски језик и књижевност
sr23-01.02.08.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за хунгарологију, Центар за мађарски језик
sr23-01.02.09 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за словакистику
sr23-01.02.09.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за словакистику, Катедра за словачки језик и књижевност
sr23-01.02.10 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за румунистику
sr23-01.02.10.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за румунистику, Катедра за румунски језик и књижевност
sr23-01.02.11 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за русинистику
sr23-01.02.11.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за русинистику, Катедра за русински језик и књижевност
sr23-01.02.12 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју
sr23-01.02.12.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за историју, Катедра за историју
sr23-01.02.13 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за педагогију
sr23-01.02.13.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за педагогију, Катедра за педагогију
sr23-01.02.13.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за педагогију, Педагошки центар
sr23-01.02.14 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за психологију
sr23-01.02.14.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, Катедра за психологију
sr23-01.02.14.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за психологију, Центар за примењену психологију
sr23-01.02.15 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за социологију
sr23-01.02.15.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за социологију, Катедра за социологију
sr23-01.02.15.02 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за социологију, Центар за социолошка истраживања
sr23-01.02.16 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију
sr23-01.02.16.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Катедра за филозофију
sr23-01.02.17 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за журналистику
sr23-01.02.17.01 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за журналистику, Катедра за журналистику
sr23-01.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе
sr23-01.03.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, Катедра за индивидулане спортове
sr23-01.03.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, Катедра за колективне спортове
sr23-01.03.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, Катедра за теорију и методику
sr23-01.03.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет физичке културе, Катедра за друштвене и биомедицинске предмете
sr23-01.04 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица
sr23-01.04.01 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, Конструктивни одсек
sr23-01.04.02 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, Хидротехнички одсек
sr23-01.04.03 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, Одсек саобраћајнице
sr23-01.04.04 Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Суботица, Урбанистичко-комунални одсек
sr23-01.05 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
sr23-01.05.01 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра општеобразовних предмета
sr23-01.05.02 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за анатомију
sr23-01.05.03 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за биохемију
sr23-01.05.04 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за дерматовенеролошке болести
sr23-01.05.05 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за епидемиологију
sr23-01.05.06 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за фармацију
sr23-01.05.07 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за фармакологију и токсикологију
sr23-01.05.08 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за физиологију
sr23-01.05.09 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за гинекологију и опстетрицију
sr23-01.05.10 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за хигијену
sr23-01.05.11 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за хирургију
sr23-01.05.12 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за хистологију и ембриологију
sr23-01.05.13 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за инфективне болести
sr23-01.05.14 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за интерну медицину
sr23-01.05.15 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за медицинску рехабилитацију
sr23-01.05.16 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за медицину рада
sr23-01.05.17 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом
sr23-01.05.18 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за неурологију
sr23-01.05.19 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за офталмологију
sr23-01.05.20 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за онкологију
sr23-01.05.21 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за оториноларингологију
sr23-01.05.22 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за патологију
sr23-01.05.23 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за патолошку физиологију
sr23-01.05.24 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за педијатрију
sr23-01.05.25 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за психијатрију и медицинску психологију
sr23-01.05.26 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за радиологију
sr23-01.05.27 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за социјалну медицину са здрав. статист. и информ.
sr23-01.05.28 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за стоматологију
sr23-01.05.29 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом
sr23-01.05.30 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за судску медицину
sr23-01.05.31 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Катедра за здравствену негу
sr23-01.05.32 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за здравствену заштиту радника
sr23-01.05.33 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за реуматизам
sr23-01.05.34 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за заштиту здравља
sr23-01.05.35 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за очне болести
sr23-01.05.36 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за болести ува, грла и носа
sr23-01.05.37 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за анатомију
sr23-01.05.38 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију
sr23-01.05.39 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за фармацију
sr23-01.05.40 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за инфективне болести
sr23-01.05.41 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за кожновенеричне болести
sr23-01.05.42 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за гинекологију и акушерство
sr23-01.05.43 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за физиологију
sr23-01.05.44 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за стоматологију
sr23-01.05.45 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за неурологију
sr23-01.05.46 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за психијатрију
sr23-01.05.47 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за кардиоваскуларне болести
sr23-01.05.48 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за интерне болести
sr23-01.05.49 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за здравствену заштиту деце и омладине
sr23-01.05.50 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за онкологију
sr23-01.05.51 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за хирургију
sr23-01.05.52 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за патологију и хистологију
sr23-01.05.53 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институ за лабораторијску медицину
sr23-01.05.54 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за судску медицину
sr23-01.05.55 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за радиологију
sr23-01.05.56 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за биохемију
sr23-01.05.57 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клиника за медицинску рехабилитацију
sr23-01.05.58 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Институт за плућне болести
sr23-01.05.59 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Завод за трансфузију крви
sr23-01.05.60 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Дом здравља Нови Сад
sr23-01.05.61 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Дом здравља Кула
sr23-01.05.76 Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Клинички центар Војводине
sr23-01.06 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин
sr23-01.06.01 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за методике наука и технологије у образовању
sr23-01.06.02 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за информатику и рачунарске науке
sr23-01.06.03 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за машинско инжењерство
sr23-01.06.04 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за општетехничке науке
sr23-01.06.06 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за основне и примењене дисциплине
sr23-01.06.07 Универзитет у Новом Саду, Технички факултет 'Михајло Пупин', Зрењанин, Катедра за менаџмент
sr23-01.07 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
sr23-01.07.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство
sr23-01.07.01.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Катедра за ратарство и повртарство
sr23-01.07.01.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Катедра за генетику и оплемењивање биљака
sr23-01.07.01.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Катедра за земљиште и исхрану биљака
sr23-01.07.01.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Институт за ратарство и повртарство
sr23-01.07.01.05 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ратарство и повртарство, Огледно добро за ратарство и повртарство
sr23-01.07.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за воћарство и виноградарство и хортикултуру
sr23-01.07.02.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за воћарство и виноградарство и хортикултуру, Катедра за воћарство и виноградарство
sr23-01.07.02.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за воћарство и виноградарство и хортикултуру, Катедра за хортикултуру
sr23-01.07.02.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за воћарство и виноградарство и хортикултуру, Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру
sr23-01.07.02.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за воћарство и виноградарство и хортикултуру, Огледно добро за воћарство и виноградарство
sr23-01.07.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за заштиту биља и животне средине
sr23-01.07.03.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за заштиту биља и животне средине, Катедра за заштиту биља
sr23-01.07.03.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за заштиту биља и животне средине, Институт за заштиту биља и животне средине "Др Павле Вукасовић"
sr23-01.07.03.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за заштиту биља и животне средине, Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде
sr23-01.07.03.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за заштиту биља и животне средине, Лабораторија за медицинску и ветеринарску ентомологију
sr23-01.07.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство
sr23-01.07.04.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Катедра за сточарство
sr23-01.07.04.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Катедра за исхрану животиња
sr23-01.07.04.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Катедра за морфологију, физиологију и репродукцију животиња
sr23-01.07.04.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Институт за сточарство
sr23-01.07.04.05 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Огледно добро за сточарство
sr23-01.07.04.06 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, Лабораторија за испитивање сточне хране и анималних производа
sr23-01.07.05 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за пољопривредну технику
sr23-01.07.05.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за пољопривредну технику, Катедра за пољопривредну технику
sr23-01.07.05.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за пољопривредну технику, Институт за пољопривредну технику
sr23-01.07.05.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за пољопривредну технику, Лабораторија за испитивање погонских машина, трактора, опреме, објеката у пољопривреди и шумарству
sr23-01.07.06 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода
sr23-01.07.06.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Катедра за уређење и коришћење вода у пољопривреди
sr23-01.07.06.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Институт за уређење вода
sr23-01.07.07 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде
sr23-01.07.07.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде, Катедра за економику пољопривреде
sr23-01.07.07.02 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде, Институт за економику пољопривреде и социологију села
sr23-01.07.07.03 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде, Центар за приватизацију и агробизнис
sr23-01.07.07.04 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде, Лабораторија за информатику и статистику
sr23-01.07.08 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину
sr23-01.07.08.01 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Катедра за ветеринарску медицину
sr23-01.07.09 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Институт за тополарство и ваншумско зеленило
sr23-01.08 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет
sr23-01.08.01 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра грађанскоправних наука
sr23-01.08.02 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра привредно правних наука
sr23-01.08.03 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за кривично право и криминологију
sr23-01.08.04 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за кривично процесно право
sr23-01.08.05 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за историју државе и права
sr23-01.08.06 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за теорију државе и права, филозофију права и социологију
sr23-01.08.07 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за јавно право
sr23-01.08.08 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за радно и социјално право
sr23-01.08.09 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра за међународно право и међународне односе
sr23-01.08.10 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Катедра економских наука
sr23-01.08.11 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за изучавање римског права
sr23-01.08.12 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за привредноправне студије
sr23-01.08.13 Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, Центар за стратешке и развојне студије
sr23-01.09 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет
sr23-01.09.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију
sr23-01.09.01.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за ботанику
sr23-01.09.01.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за биохемију, физиологију, генетику и хистологију
sr23-01.09.01.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за зоологију
sr23-01.09.01.04 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију
sr23-01.09.01.05 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Катедра за хуману биологију и методику наставе биологије
sr23-01.09.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику
sr23-01.09.02.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за екперименталну физику кондензоване материје
sr23-01.09.02.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за физичку електронику
sr23-01.09.02.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику
sr23-01.09.02.04 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за општу физику и методику наставе физике
sr23-01.09.02.05 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за теоријску физику
sr23-01.09.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство
sr23-01.09.03.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Смер географија
sr23-01.09.03.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Смер туризмологија
sr23-01.09.03.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Институт за географију
sr23-01.09.04 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију
sr23-01.09.04.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за општу и неорганску хемију
sr23-01.09.04.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за аналитичку хемију
sr23-01.09.04.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за органску хемију
sr23-01.09.04.04 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за физичку хемију
sr23-01.09.04.05 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине
sr23-01.09.04.06 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за биохемију и хемију природних производа
sr23-01.09.04.07 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за хемију, Катедра за хемијско образовање и методику наставе хемије
sr23-01.09.05 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику
sr23-01.09.05.01 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Општа алгебра и теоријско рачунарство
sr23-01.09.05.02 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Анализа, вероватноћа и диференцијалне једначине
sr23-01.09.05.03 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Нумеричка математика
sr23-01.09.05.04 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Примењена алгебра
sr23-01.09.05.05 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Функционална анализа, геометрија и топологија
sr23-01.09.05.06 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Рачунарске науке
sr23-01.09.05.07 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Математичка логика и дискретна математика
sr23-01.09.05.08 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Примењена анализа
sr23-01.09.05.09 Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра Информациони системи
sr23-01.10 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
sr23-01.10.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Производно машинство
sr23-01.10.01.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Производно машинство, Катедра за процесе обраде скидањем материјала
sr23-01.10.01.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Производно машинство, Катедра за рачунаром подржане технолошке системе и процесе пројектовања
sr23-01.10.01.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Производно машинство, Катедра за материјале и технологије спајања
sr23-01.10.01.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Производно машинство, Катедра за технологије обликовањем и инжењерство површина
sr23-01.10.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Механизација и конструкционо машинство
sr23-01.10.02.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Механизација и конструкционо машинство, Катедра за машине, конструкције, транспортне системе и логистику
sr23-01.10.02.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Механизација и конструкционо машинство, Катедра за моторе и возила
sr23-01.10.02.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Механизација и конструкционо машинство, Катедра за пољопривредно машинство
sr23-01.10.02.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Механизација и конструкционо машинство, Катедра за машинске елементе, теорију машина и механизама
sr23-01.10.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика и процесна техника
sr23-01.10.03.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика и процесна техника, Катедра за топлотну технику
sr23-01.10.03.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика и процесна техника, Катедра за процесну технику
sr23-01.10.03.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика и процесна техника, Катедра за механику флуида и хидропнеуматске системе
sr23-01.10.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/Одсек Техничка механика
sr23-01.10.04.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/Одсек Техничка механика, Катедра за техничку механику
sr23-01.10.05 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације
sr23-01.10.05.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за теоријску електротехнику
sr23-01.10.05.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за електронику
sr23-01.10.05.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала
sr23-01.10.05.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за електрична мерења
sr23-01.10.05.05 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за енергетску електронику и претвараче
sr23-01.10.05.06 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Енергетика, електроника и телекомуникације, Катедра за електроенергетику
sr23-01.10.06 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Грађевинарство
sr23-01.10.06.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Грађевинарство, Катедра за материјале и конструкције
sr23-01.10.06.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Грађевинарство, Катедра за геотехнику, саобраћајнице и хидротехнику
sr23-01.10.06.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Грађевинарство, Катедре за организацију и технологију грађења
sr23-01.10.07 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Саобраћај
sr23-01.10.07.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Саобраћај, Катедра за саобраћајне системе
sr23-01.10.07.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Саобраћај, Катедра за технологију транспортних система
sr23-01.10.07.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Саобраћај, Катедра за интегрални транспорт и логистику
sr23-01.10.08 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Архитектура
sr23-01.10.08.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Архитектура, Катедра за архитектуру
sr23-01.10.09 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент
sr23-01.10.09.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за производне системе, организацију и менаџмент
sr23-01.10.09.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију
sr23-01.10.09.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за информације, комуникације, системе
sr23-01.10.09.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за квалитет и интегралну системску подршку
sr23-01.10.09.05 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Индустријско инжењерство и менаџмент, Катедра за ефективни менаџмент
sr23-01.10.10 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Графичко инжењерство и дизајн
sr23-01.10.10.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Графичко инжењерство и дизајн, Катедра за графичко инжењерство и дизајн
sr23-01.10.11 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Инжењерство заштите животне средине
sr23-01.10.11.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Инжењерство заштите животне средине, Катедра за инжењерство заштите животне средине
sr23-01.10.12 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Опште дисциплине у техници
sr23-01.10.12.01 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Опште дисциплине у техници, Катедра за физику
sr23-01.10.12.02 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Опште дисциплине у техници, Катедра за математику
sr23-01.10.12.03 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Опште дисциплине у техници, Катедра за нацртну геометрију
sr23-01.10.12.04 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Институт/одсек Опште дисциплине у техници, Катедра за друштвене науке
sr23-01.11 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет
sr23-01.11.01 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Угљенохидратна храна
sr23-01.11.02 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Конзервисана храна
sr23-01.11.03 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Прехрамбена биотехнологија
sr23-01.11.04 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Фармацеутско инжењерство
sr23-01.11.05 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Хемијско инжењерство
sr23-01.11.06 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Нафтно-петрохемијско инжењерство
sr23-01.11.07 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Инжењерство полимерних материјала
sr23-01.11.08 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Инжењерство неорганских материјала
sr23-01.11.09 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Контрола квалитета
sr23-01.11.10 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Биохемијско инжењерство
sr23-01.11.11 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Смер Технологија хране за животиње
sr23-01.11.12 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства
sr23-01.11.12.01 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Завод за технологију жита и брашна
sr23-01.11.12.02 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Завод за технологију шећера
sr23-01.11.12.03 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Завод за технологију воћа и поврћа
sr23-01.11.12.04 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Завод за технологију меса
sr23-01.11.12.05 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Завод за технологију хране за животиње
sr23-01.11.12.06 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Лабораторија за испитивање прехрамбених производа и хране за животиње
sr23-01.11.12.07 Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, Центар за технолошки развој прехрамбеног инжењерства, Лабораторија за амбалажу и паковање
sr23-01.12 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности
sr23-01.12.01 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности
sr23-01.12.01.01 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за композицију и дириговање
sr23-01.12.01.02 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за музикологију и етномузикологију
sr23-01.12.01.03 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за клавир, оргуље, чембало, харфу и гитару
sr23-01.12.01.04 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за гудачке инструменте
sr23-01.12.01.05 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за дувачке инструменте и удараљке
sr23-01.12.01.06 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за соло певање
sr23-01.12.01.07 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за камерну музику
sr23-01.12.01.08 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек музичке уметности, Група за уметничко стручне предмете
sr23-01.12.02 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности
sr23-01.12.02.01 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за сликарство
sr23-01.12.02.02 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за вајарство
sr23-01.12.02.03 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за графику
sr23-01.12.02.04 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за цртање
sr23-01.12.02.05 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за графички дизајн
sr23-01.12.02.06 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за интермедијална истраживања и фотографију
sr23-01.12.02.07 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек ликовних уметности, Група за теоријске и стручне предмете
sr23-01.12.03 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек драмских уметности
sr23-01.12.03.01 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек драмских уметности, Група за глуму
sr23-01.12.03.02 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек драмских уметности, Група за режију
sr23-01.12.03.03 Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, Одсек драмских уметности, Група за аудиовизуелне медије
sr23-01.13 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор
sr23-01.13.01 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор, Катедра за природно-математичке науке
sr23-01.13.02 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор, Катедра за филолошке науке
sr23-01.13.03 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор, Катедра за друштвене науке
sr23-01.13.04 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор, Катедра за стручно-уметничке предмете
sr23-01.13.05 Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет, Сомбор, Катедра за информатику и медије
sr23-02 Привредна академија, Нови Сад
sr23-02.01 Привредна академија, Нови Сад, Правни факултет
sr23-02.01.01 Привредна академија, Нови Сад, Правни факултет, Правосудни смер
sr23-02.01.02 Привредна академија, Нови Сад, Правни факултет, Привредни смер
sr23-02.02 Привредна академија, Нови Сад, Спољнотрговински факултет
sr23-02.02.01 Привредна академија, Нови Сад, Спољнотрговински факултет, Правни смер
sr23-02.02.02 Привредна академија, Нови Сад, Спољнотрговински факултет, Економски смер
sr23-02.03 Привредна академија, Нови Сад, Директорски факултет
sr23-02.03.01 Привредна академија, Нови Сад, Директорски факултет, Правни смер
sr23-02.03.02 Привредна академија, Нови Сад, Директорски факултет, Економски смер
sr23-02.04 Привредна академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент
sr23-02.04.01 Привредна академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент, Смер за оперативни менаџмент
sr23-02.04.02 Привредна академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент, Смер за медије
sr23-02.04.03 Привредна академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент, Смер за информатику
sr23-02.05 Привредна академија, Нови Сад, Стоматолошки факултет, Панчево
sr31-001 Институт за српску културу, (Приштина) Лепосавић
sr33-01 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица)
sr33-01.01 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Економски факултет, Зубин Поток
sr33-01.02 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Филозофски факултет
sr33-01.03 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултет
sr33-01.04 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Природно-математички факултет
sr33-01.05 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Правни факултет, Врање
sr33-01.06 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак
sr33-01.06.01 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра за сточарство
sr33-01.06.02 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра за ратарство
sr33-01.06.03 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра за воћарство и виноградарство
sr33-01.06.04 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра за економику и организацију пољопривредних предузећа
sr33-01.06.05 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра за механизацију и уређење земљишта
sr33-01.06.06 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Пољопривредни факултет, Лешак, Катедра општих предмета
sr33-01.07 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет уметност, Звечан
sr33-01.08 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет техничких наука
sr33-01.09 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Факултет за физичку културу, Лепосавић
sr33-01.10 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица), Учитељски факултет, Лепосавић