Шифрарник индекса за претраживање TD (Типологија докумената/дела) базе COBIB.SR

1.01 изворни научни чланак
1.02 прегледни научни чланак
1.03 други научни чланци
1.04 стручни чланак
1.05 популарни чланак
1.06 објављено научно излагање на конференцији (позвано предавање)
1.07 објављено стручно излагање на конференцији (позвано предавање)
1.08 објављено научно излагање на конференцији
1.09 објављено стручно излагање на конференцији
1.10 објављени сажетак научног излагања на конференцији (позвано предавање)
1.11 објављени сажетак стручног излагања на конференцији (позвано предавање)
1.12 објављени сажетак научног излагања на конференцији
1.13 објављени сажетак стручног излагања на конференцији
1.16 самостални научни саставни део или поглавље у монографској публикацији
1.17 самостални стручни саставни део или поглавље у монографској публикацији
1.18 стручни саставни део у речнику, енциклопедији или лексикону
1.19 рецензија, приказ књиге, критика
1.20 предговор, уводни чланак, пропратна реч
1.21 полемика, дискусиони прилог, коментар
1.22 интервју
1.23 уметнички саставни део
1.24 библиографија, индекс и сл.
1.25 други саставни делови
1.26 научни саставни део у речнику, енциклопедији, лексикону
2.01 научна монографија
2.02 стручна монографија
2.03 универзитетски, високошколски уџбеник или уџбеник за вишу школу са рецензијом
2.04 средњошколски, основношколски или други уџбеник с рецензијом
2.05 остала наставна грађа
2.06 речник, енциклопедија, лексикон, приручник, атлас, географска карта
2.07 библиографија
2.08 докторска дисертација
2.09 магистарски рад
2.10 специјалистички рад
2.11 дипломски рад
2.12 завршни извештај о резултатима истраживања
2.13 елаборат, предстудија, студија
2.14 пројектна документација (идејни пројекат, извођачки пројекат)
2.15 мишљење вештака, арбитражно решење
2.16 уметничко дело
2.17 каталог изложбе
2.18 научни филм, научна аудио или видео публикација
2.19 радио или телевизијска емисија, подкаст, интервју, конференција за новинаре
2.20 закључена научна збирка истраживачких података
2.21 програмска опрема
2.22 нова сорта
2.23 патентна пријава
2.24 патент
2.25 остале монографије и друга закључена дела
2.26 темељни научни речник или лексикон
2.27 научни терминолошки речник, енциклопедија или тематски лексикон
2.28 научно-критичко издање извора
2.29 модел
2.30 зборник стручних или нерецензираних научних радова на конференцији
2.31 зборник рецензираних научних радова на међународној или страној конференцији
2.32 зборник рецензираних научних радова на домаћој конференцији
2.33 стручни филм, видео-снимак или аудио-снимак
3.10 уметничко извођење
3.11 радио или ТВ догађај
3.12 изложба
3.13 организовање научних и стручних састанака
3.14 предавање на страном универзитету
3.15 излагање на конференцији без штампања
3.16 позвано предавање на конференцији без штампања
3.25 други изведени радови