Остале базе података у систему COBISS.SR

подаци о српским библиотекама
нормативна датотека личних имена и назива корпорација
приступ е-публикацијама са записима у COBIB.SR