Услови коришћења

Коришћење записа из база података и онлајн каталога у COBISS+ у приватне сврхе је бесплатна и без ограничења.
Библиотеке и други корисници ни у једном облику не смеју да репродукују резултате претраживања у базама података у циљу препродаје.
Библиотеке и други корисници немају право преноса, односно копирања записа/података добијених употребом могућности експортовања записа у друге базе података и/или системе аутоматизације локалних функција библиотека, ако за то нису склопили уговор са IZUM-ом, односно администратором узајамне базе података.