Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd (DKSG)

Signatura B Msp 25
Godine/godišta redovni dotok 1946, 1951-1956, 1960-1961, 1963-1966, 1968-1975, 1979-1989, 1992-
Napomene trenutno naručena serijska publikacija
knj. 356(br. 1/2_3) i 357(br. 1-3) povezane u jednu svesku
knj. 358(br. 1_2/3) i 359(br. 1-3) povezane u jednu svesku
Knj. 433, br. 6 je povezan u jednu svesku sa knj. 434
Odeljenje Godište Godina Br. sveske
Biblioteka 2024 1/2,4,5,6#
Biblioteka 1932 1/3#
Biblioteka 2023 3,4,5,6#
Biblioteka 2022 1/2,3,4,5,6#
Biblioteka 2022 1/2,3,4,5,6#
Biblioteka 2021 3,4,5,6#
Biblioteka 2020 1/2,5,6#
Biblioteka 2019 1/2+3-6
Biblioteka 2019 1/2+3,5#
Biblioteka 2018 1/2,3-4,5,6
Biblioteka 2018 1/2,3-6
Biblioteka 2017 1/2+3-6#
Biblioteka 2017 1/2+3-6
Biblioteka 2016 1/2+3-6
Biblioteka 2016 1/2+3-6
Biblioteka 2015 1/2+3-6
Biblioteka 2015 ,3-6
Biblioteka 2014 1/2+3,5-6
Biblioteka 2014 1/2+3-6
Biblioteka 2013 1/2+3-6
Biblioteka 2013 1/2+3-6
Biblioteka 2012 1/2+3+4/5+6
Biblioteka 2012 1/2+3+4/5+6
Biblioteka 2011 1/2+3-6
Biblioteka 2011 1/2+3-6
Biblioteka 2010 1/2+3-6
Biblioteka 2010 1/2+3-5
Biblioteka 2009 1/2+3-6
Biblioteka 2009 1/2+3-6
Biblioteka 2008 1/2+3-6
Biblioteka 2008 1/2+3,5-6
Biblioteka 2007 1/2+3-6
Biblioteka 2007 1/2+3-6
Biblioteka 2006 1/2+3-6
Biblioteka 2006 1/2+3-6
Biblioteka 2005 1/2+3-6
Biblioteka 2005 1/2+3-6
Biblioteka 2004 1/2+3-6
Biblioteka 2004 1/2+3-6
Biblioteka 2003 1/2+3-6
Biblioteka 2003 1/2+3-6
Biblioteka 2002 1/2+3-6
Biblioteka 2002 1/2+3-6
Biblioteka 2001 ,5-6
Biblioteka 2001 1/2+3-6
Biblioteka 2000 7/8,11-12
Biblioteka 2000 1/2,4-6
Biblioteka 1999 1/2+3-6
Biblioteka 1999 1/2+3-6
Biblioteka 1998 1/2+3-6
Biblioteka 1998 1-6
Biblioteka 1997 1/2+3-6
Biblioteka 1997 1/2+3-6
Biblioteka 1996 1/2+3-6
Biblioteka 1996 1,4-6
Biblioteka 1995 1/2,4+5/6
Biblioteka 1995 1-6
Biblioteka 1994 ,4-6
Biblioteka 1994 ,5
Biblioteka 1993 ,4-5
Biblioteka 1993 ,2/3,5-6
Biblioteka 1992 1/2+3-4,6
Biblioteka 1989 1/2
Biblioteka 1989 ,2-6
Biblioteka 1988 1/2+3,6
Biblioteka 1988 1-6
Biblioteka 1987 1-6
Biblioteka 1987 1-2+3/4+5-6
Biblioteka 1986 1/2_3-6
Biblioteka 1986 1-6
Biblioteka 1985 4-6
Biblioteka 1985 5-6<књ. 435>_1/2_3
Biblioteka 1985 1-4
Biblioteka 1984 1/2_3-6
Biblioteka 1984 1-5
Biblioteka 1983 3-6
Biblioteka 1983 4-6_1/2<књ. 432>
Biblioteka 1983 1-3
Biblioteka 1982 3-6
Biblioteka 1982 4-6_1/2<књ. 430>
Biblioteka 1982 1-3
Biblioteka 1981 1/2_3-6
Biblioteka 1981 1-2_3/4_5-6
Biblioteka 1980 4-6
Biblioteka 1980 6<књ. 425>_1/2_3
Biblioteka 1980 1-2_3/4_5
Biblioteka 1979 4-6
Biblioteka 1979 6<књ. 423>_1/2_3
Biblioteka 1979 1-5
Biblioteka 1975 1/2_3-6
Biblioteka 1975 1-6
Biblioteka 1974 1_2/3_4-6
Biblioteka 1974 1-6
Biblioteka 1973 1_2/3_4-6
Biblioteka 1973 1-6
Biblioteka 1972 1/2_3-6
Biblioteka 1972 1-6
Biblioteka 1971 1/2_3-6
Biblioteka 1971 1-6
Biblioteka 1970 1_2/3_4-6
Biblioteka 1970 1-6
Biblioteka 1969 1_2/3_4-6
Biblioteka 1969 1-6
Biblioteka 1968 1_2/3_4-6
Biblioteka 1968 1-6
Biblioteka 1966 1_2/3_4-6
Biblioteka 1966 1-6
Biblioteka 1965 1_2/3_4-6
Biblioteka 1965 1-6
Biblioteka 1964 1_2/3_4-6
Biblioteka 1964 1-6
Biblioteka 1963 1_2/3_4-6
Biblioteka 1963 1-6
Biblioteka 1961 1_2/3_4-6
Biblioteka 1961 1-6
Biblioteka 1960 1_2/3_4-6
Biblioteka 1960 1-6
Biblioteka 1956 1/2_3-6
Biblioteka 1956 1-6
Biblioteka 1955 1/2_3-6
Biblioteka 1955 1-6
Biblioteka 1954 1/2_3-6
Biblioteka 1954 1-6
Biblioteka 1953 1/2_3-6
Biblioteka 1953 1-6
Biblioteka 1952 1/2_3-6
Biblioteka 1952 1-6
Biblioteka 1951 1/2_3-6
Biblioteka 1951 1-6
Biblioteka 1946 1_2/3
Biblioteka 1946 1/2_3


loading ...
loading ...
loading ...