DIKUL - logo

COLIB.SI – podatki o slovenskih knjižnicah

Iskalna zahteva
 
Baza podatkov COLIB vsebuje podatke o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS kot polnopravne članice. Poleg informativnih in kontaktnih podatkov so v tej bazi tudi podatki, ki enolično določajo knjižnico v okviru nacionalnega sistema, ter podatki, potrebni v posameznih programskih segmentih COBISS.