DIKUL - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Pernat, Mojca

    11/2012
    Publication

    Film ni samo podoba, ki jo gledalec vidi na platnu, je tudi to kar ostaja očem skrito, produkcija filma. Produkcija filma je v tej diplomski nalogi definirana kot celostni nadzor nad filmom - zbiranje sredstev, koordiniranje, izbiranje glavne ekipe, dogovarjanje za distribucijo in odgovornost za uspešnost filma. Slovenski film je v primerjavi z evropskim in svetovnim finančno precej podhranjen in zato ga še vedno obravnavamo kot nizkoproračunski film. Produkcijski okvirji, distribucija, prikazovanje in trženje v veliki meri opredelijo film in njegovo občinstvo, do neke mere pa tudi uspešnost filma. A film is not only the image that the audience sees on the screen it is also what is hidden from the public eye – a film production. Film production is general control of the film from founding, coordination, crew selection, distribution and responsibilities for the success of the film. The Slovenian film industry – in comparison to film industry in Europe or in the world – is financially still malnourished and it is considered low budget. Production capabilities, distribution, screening and marketing all define a film and its audience and even the success of a film to some extent.