DIKUL - logo

Navodila za iskanje po e-virih

Osnovno in izbirno iskanje

Kadar vpišemo iskalno zahtevo v iskalno okno pri osnovnem iskanju ali v iskalno okno za ključne besede pri izbirnem iskanju, program išče hkrati po več iskalnih poljih (npr. iščemo po ISBN, ISSN ali identifikacijski številki zapisa).

Primer:

9783658292973

Rezultat iskanja je zapis za knjigo Future skills, ki ima ta ISBN.

Primer:

1080-6539

Rezultat iskanja so članki, objavljeni v elektronski verziji revije Diacritics, ki ima ta ISSN.

Primer:

881367741

Rezultat iskanja je zapis za knjigo Higher education in the UK and the USA. Zapis ima v bazi OCLC to identifikacijsko številko.

Ukazno iskanje

Z iskalno zahtevo v obliki ime polja:(iskalni pojem) iskanje omejimo na točno določeno iskalno polje.

Primer:

ISSN:(1080-6539)

Rezultat iskanja so zapisi, ki imajo v polju za ISSN vpisano prav to številko.

Primer:

Publisher:(De Gruyter)

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki jih je izdal založnik De Gruyter.

Primer:

Volume:(544)

Rezultati so zapisi za dela, objavljena v revijah, ki imajo v zgodovini svojega izhajanja tudi letnik 544 (to so recimo revije Nature, Physics reports, International journal of pharmaceutics, Astronomy and astrophysics, Journal of hydrology itd.).

Seznam iskalnih polj

Iskalna polja poimenujemo z angleškimi imeni:

 • Title (naslov)
 • SubjectTerms (predmetne oznake)
 • Author (avtor)
 • Publication Year (leto izida)
 • Abstract (izvleček)
 • Publisher (založnik)
 • Publication Title (naslov publikacije)
 • Volume (letnik)
 • Issue (zvezek)
 • Language (jezik)
 • Notes (opombe)
 • ISBN (enolična številka monografske publikacije)
 • ISSN (enolična številka serijske publikacije)
 • DOI (enolična številka članka)
 • DEWEY (knjižnični klasifikacijski sistem)

Frazno iskanje

Z iskalno zahtevo v obliki ime polja:("iskalni pojmi") ustvarimo frazo. Kadar iskalno zahtevo postavimo med narekovaje (" "), so rezultat iskanja zapisi, v katerih so iskalni pojmi vneseni v točno istem zaporedju.

Primer:

"teacher education"

Boolovi (logični) operatorji

Pri oblikovanju iskalne zahteve uporabljamo Boolove (logične) operatorje. Zapisujemo jih z velikimi tiskanimi črkami:

 • AND (slov. IN)

 • OR (slov. ALI)

 • NOT/AND NOT (slov. NE/IN NE)

Privzeto so vsi iskalni pojmi povezani z operatorjem AND. Če želimo razširiti nabor rezultatov iskanja, uporabimo operator OR. Operator OR lahko uporabimo med posameznimi iskalnimi pojmi pa tudi med frazami.

Primer:

microcircuits OR nanocircuits

Med rezultati so zapisi, ki vsebujejo enega od navedenih iskalnih pojmov ali oba hkrati.

Primer:

"teacher education" OR "educator training"

Med rezultati iskanja so zapisi za dela, ki predstavljajo eno od obeh tem ali obe temi hkrati.

Če želimo pri iskanju določene pojme izključiti, uporabimo operator NOT/AND NOT ali minus (-) pred iskalnim pojmom.

Primer:

Author:(McLean Ian) AND NOT Author:(Richardson Darren)

Med rezultati iskanja so zapisi za dela Iana McLeana, ne pa tudi za dela Darrena Richardsona.

Primer:

animal -dog

Med rezultati iskanja so zapisi za dela o živalih, ni pa med njimi del o psih.

Primer:

corruption »east europe«

Iskalna zahteva lahko združuje besedno in frazno iskanje. Med rezultati iskanja so zapisi za dela z naslovom Political Corruption in Eastern Europe, Democratic consolidation in Eastern Europe: (Institutional engineering) in tudi Stubborn Structures.

Nadomestni znaki

V iskalni zahtevi lahko nadomestimo črke ali druge znake z vprašajem (?) ali zvezdico (*). Nadomestnega znaka ne more uporabiti na začetku iskalnega niza.

Vprašaj (?) nadomešča natanko en znak.

Primer:

Author:(Ols?n)

Med rezultati iskanja so zapisi za dela, ki so jih napisali avtorji s priimkom Olsen ali Olson.

Zvezdica (*) zamenja nič ali več znakov sredi besede ali na koncu besede.

Primer:

ch*ter

Med rezultati iskanja so zapisi, ki vsebujejo besede charter, chatter, character ali chapter.

Primer:

temp*

Med rezultati iskanja so zapisi, ki vsebujejo besede temptation, temple, tempo, temporality ali temperature.

Primeri ukaznega iskanja

Primer:

(Abstract:("ovarian cancer") OR Abstract:("cancer of the ovary") OR Abstract:("ovarian neoplasms")) OR (Title:("ovarian cancer") OR Title:("cancer of the ovary") OR Title:("ovarian neoplasms")) OR (SubjectTerms:("ovarian cancer") OR SubjectTerms:("cancer of the ovary") OR SubjectTerms:("ovarian neoplasms")) AND PublicationYear:(2020)

Rezultat iskanja so zapisi o delih, ki so izšla leta 2020 in obravnavajo rak na jajčnikih (iskanje se izvede po poljih za izvleček, naslov in predmetne oznake ter po polju za leto izida).

Primer:

(((Title:("climate change") AND Title:(warming)) OR (SubjectTerms:("climate change") AND SubjectTerms:(warming)) AND NOT (Title:("climate extremes") OR SubjectTerms:("climate extremes"))) AND PublicationYear:(2020)

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla leta 2020 in obravnavajo klimatske spremembe in segrevanje, ne pa tudi klimatskih ekstremov (iskanje se izvede po poljih za naslov in predmetne oznake ter po polju za leto izida).

Primer:

Abstract:(oollution) AND NOT (Abstract:("air pollution") OR Abstract:("land pollution")) AND PublicationYear:(2019)

Rezultat iskanja so zapisi za dela, ki so izšla leta 2019 in govorijo o onesnaženju na splošno, vendar ne o onesnaženju zraka ali onesnaženju zemlje (iskanje se izvede po poljih za izvleček ter po polju za leto izida)

Primer:

((PublicationTitle:(Nature) OR PublicationTitle:(Science)) AND PublicationYear:(2020) AND ((Abstract:(coronavirus) OR Abstract:(covid)) OR (SubjectTerms:(coronavirus) OR SubjectTerms:(covid)) AND NOT (Abstract:(waste) OR SubjectTerms:(waste))

Rezultat iskanja so zapisi za članke, ki so bili objavljeni leta 2020 v publikacijah z naslovom Nature ali Science in obravnavajo koronavirus ali kovid, ne pa tudi odpadke (iskanje se izvede po poljih za naslov serijske publikacije, po poljih za izvleček in predmetne oznake ter po polju za leto izida).